Vanaf 1 januari krijgt Nina Mees (53 j.) bij het Vlaams Economisch Verbond (VEV) de verantwoordelijkheid voor het succesvolle programma "Ondernemer en Politiek". Ludo Puylaert, die tot nu toe dat programma leidde, gaat dan met pensioen.
...

Vanaf 1 januari krijgt Nina Mees (53 j.) bij het Vlaams Economisch Verbond (VEV) de verantwoordelijkheid voor het succesvolle programma "Ondernemer en Politiek". Ludo Puylaert, die tot nu toe dat programma leidde, gaat dan met pensioen. Ondernemer en Politiek werd in '82 door het VEV opgestart en had als doel politici en bedrijfsleiders via bedrijfsbezoeken en -stages dichter bij elkaar te brengen. Op 14 jaar tijd werden er 275 bedrijfsbezoeken en 168 bedrijfsstages georganiseerd.Nina Mees wil een en ander wat bijsturen : "Het is tijd om te kijken of het programma nog beantwoordt aan alle behoeften," zegt ze. "Zijn de thema's nog de juiste ? Moet het debat misschien niet meer aandacht krijgen dan het eigenlijke bedrijfsbezoek ? Ik wil ook de studiedienst er meer bij betrekken. Dankzij onder meer onze actie Strategisch Plan Vlaanderen en nu Innoverend Ondernemen hebben we nu meer dan vroeger een pak basismateriaal dat we kunnen gebruiken bij onze bezoeken en debatten."Nina Mees is geknipt voor deze job. Ze kent immers vanuit haar achtergrond zowel het bedrijfsleven als de politiek. De licentiate toegepaste economie van de KU-Leuven, ging in '65 aan de slag in het familaal bouwbedrijf Mees in het Limburgse Kermt, waar ze zich bezighield met boekhouding, kostprijscalculatie en financieel beheer. Toen het bedrijf van haar vader in '81 werd overgenomen, ging ze naar de politiek. Ze werd economisch adviseur op het kabinet van Hugo Schiltz, destijds gemeenschapsminister Financiën en Begroting in de eerste Vlaamse regering. "Ik hield me bezig met alle economische agendapunten en specifiek met de staatswaarborg bij expansiedossiers, de rode dossiers, zo genoemd naar de rode kaftjes." Na vier jaar kabinetsleven trok Nina Mees naar het VEV, waar ze zeven jaar lang instond voor de redactie van het VEV-Snelbericht. "Ik vond dat zeer leuk omdat ik daar mijn professionele achtergrond als econome kon combineren met mijn persoonlijke voorliefde voor de Nederlandse taal," zegt ze. In '94 klom Nina Mees een trapje hoger en werd ze adviseur van de VEV-studiedienst voor buitenlandse handel en buitenlandse investeringen in Vlaanderen. Ze neemt voor het VEV het bestuursmandaat waar in de stuurgroep Dienst Investeren in Vlaanderen, het vroeger Fioc. En nu wordt ze dus verantwoordelijke voor Ondernemer en Politiek. Als extraatje, want het studiewerk blijft op haar programma staan. Als het allemaal te veel zou worden, heeft Nina Mees een ideale ontspanning : al tien jaar lang beoefent ze Tai-chi, een soort schaduwboksen. Iets minder ingehouden in haar bewegingen is ze als ze met haar mountain-bike door het Hageland raast. Maar het is wel even ontspannend.NINA MEES (VEV) Ondernemer en Politiek-programma toetsen aan de behoeften.