Powerfin is een dochter van Tractebel. Het bedrijf is een koninginnenstuk in de verkoop van aandelen Tractebel door baron Frère. In Londen toont Powerfin zijn toekomst.
...

Powerfin is een dochter van Tractebel. Het bedrijf is een koninginnenstuk in de verkoop van aandelen Tractebel door baron Frère. In Londen toont Powerfin zijn toekomst.Londen.Christopher Street, een zijstraat van The City, staat vol met Georgian huizen. Professor Higgins en Eliza Doolittle van My Fair Lady zouden wonderwel passen in de salon van het sjieke, wat sleetse pand aan Christopher Street 19, het adres van Powerfin Limited. De Britse dochter van Powerfin werd in de vroege zomer met vertoon gepresenteerd aan Arabieren Londen is de officieuze hoofdstad van de Arabische wereld , bankiers en toeleveranciers van de energiebranche. Philippe baron Bodson haalde bij die gelegenheid de voorpagina van de Financial Times door zijn kritiek op de officiële (en almachtige) toezichthouders van de Britse gas- en elektriciteitssector. Jeremy Gillam en Luc Speeleveld organiseren sinds kort in Londen een nieuwe en essentiële bedrijvigheid voor Powerfin, het Fuel Supply Department, het brandstofbureau. "Powerfin is vandaag actief in zestien landen met zeer diverse energiecentrales. Om het acquisitiewerk van de projectmanagers van de divisie Elektriciteit en Gas Internationaal (EGI) van Tractebel die de projecten opsporen en de onderhandelingen voeren te ondersteunen, is meer marktinformatie over heden en toekomst van de prijzen en de leveringsomstandigheden essentieel," beklemtoont Florent Gheeraert, senior vice-president van EGI. Florent Gheeraert is verantwoordelijk voor de uitbating van de nieuwe verwervingen van Tractebel-Powerfin. In de pijplijn zitten vijftig projecten. De vuistregel voor een niet-Europese energiecentrale is dat de kost van de brandstof 50 tot 70 % uitmaakt van de prijs van de kWh. Het restant gaat naar de financiering van de centrale, de exploitatie en het management. Zit de brandstofstrategie fout, dan wordt de investering een sof. Powerfin Ltd. heeft vandaag drie opdrachten, één oude en twee nieuwe.Ten eerste is de vennootschap de houdstermaatschappij voor de elektriciteitsmaatschappij Nigen een dochter van Powerfin in Noord-Ierland. Ten tweede is Powerfin Ltd. het dak boven het brandstofbureau.Ten derde is het bedrijf een centraal marketingplatform voor acquisities van EGI in het Midden-Oosten en Centraal-Azië. Een heuse Britse ex-ambassadeur is de Lawrence of Arabia van Powerfin. Twee experts, de Brit Gillam en de Vlaming Speeleveld, bemannen het brandstofbureau. EGI bezit een groeiend en geschakeerd aantal centrales ; steenkoolcentrales (Tocopilla in Chili en Nigen in Noord-Ierland), stookoliecentrales (Dunamenti, Hongarije), houtcentrales (VS), gascentrales (Oman). Londen is de stuurknuppel om de brandstofstrategieën van de zeer verscheiden verwervingen te coördineren. Naast Houston (Texas) is de Britse hoofdstad het belangrijkste knooppunt voor de olie-, gas- en derivatenhandel. Jeremy Gillam is een ex-stafmedewerker van Amerada Hess (één van de zeven partners in de Interconnector, met 5 %, zoals Distrigas) ; Luc Speeleveld studeerde voor burgerlijk ingenieur aan de KU-Leuven en specialiseerde zich in Glasgow en aan het Institut Pétrolier in Parijs. Jeremy Gillam : "De risico-analyse voor de aankoop en levering van brandstof doen we hier. Maar we denken er hoegenaamd niet aan om in de handel te stappen, dan zit je de klok rond op een scherm te turen. Wij zijn soms weken op reis." "Powerfin Ltd. heeft geen enkele speculatieve bedoeling, neemt geen posities in en legt geen voorraden aan. Het werkt puur in functie van de EGI-partners. Wij hebben expertise nodig in real time. Prompt. Wij praten een andere taal dan de traders, er kunnen dus mismatches optreden in de communicatie. Zij onderhandelen en discussiëren over prijzen tegen dollar per ton, wij praten over cents per gigajoule. De lange termijn voor hen is twee à drie jaar, voor ons twintig à dertig jaar. Bovendien houden wij ook exotische brandstoffen in het oog, omdat geregeld voor klassieke brandstoffen de nodige havenuitrustingen, pijpleidingen, opslagtanks ontbreken," vult Luc Speeleveld aan. Londen is traditioneel een belangrijke internationale markt voor olie en gas. Er waren en zijn reuzen als Shell en BP, bijenkorven van expertise : "Als we informatie willen of contacten zoeken in Singapore, dan vind je die hier langs de telefoon of over de lunch. Ik zit twintig jaar in dit vak. Londen blijft bovendien het meest gesofisticeerde financiële systeem ter wereld," zegt Jeremy Gillam. "De Britse privatiseringen hebben ons veel inzicht gegeven in de organisatie en het beheer van de nieuwe privé-groepen. Ik werkte voor en na de privatisering bij de energiegroep BNOC. De wereld kopieert de privatisering van onze elektriciteits- en gassector." Op loopafstand van Powerfin Ltd. opereert de International Petroleum Exchange, een prijszetter op basis van de standaardcontracten voor Brent Oil, contracten voor aardgas aangeland in Bacton zijn in voorbereiding. Luc Speeleveld : "We maken een eigen simulatiemodel waarin we alle informatie uit de markt, de tijdschriften, de gesprekken verwerken. Niet alleen de prijs, maar eveneens de technologie en de aanvoerpatronen." Electrabel en Distrigas blijven hun eigen brandstofstrategie volgen en aankopen doen. De Belgische centrales zijn homogener, logischer en overzichtelijker opgebouwd. De aankopen van Electrabel en Distrigas moeten transparant zijn en worden voorgelegd aan het Controlecomité voor Gas en Elektriciteit. De EGI-dochters zijn disparaat samengesteld en werken met andere volumes ; hun aankopen zijn soms vergeleken met de Belgische hoeveelheden peanuts. Visitekaartje.Voor de recente deal in Kazachstan was het Londense visitekaartje erg belangrijk, bevestigt Florent Gheeraert. Oud-ambassadeur Hugh Tunnell treedt op als bemiddelaar voor Powerfin Limited. Hij heeft dertig jaar ervaring in het Midden-Oosten en spreekt Arabisch. Het Midden-Oosten is een kruitvat, wie stopt daar nog miljarden frank in centrales ? "Toen ik in de jaren zestig arriveerde in Amman, beweerden de diplomaten dat koning Hoessein het geen drie jaar zou volhouden. Hij zit er nog. Niets gebeurt snel in het Midden-Oosten. Het is zinvol om in die chaos aanwezig te zijn en te investeren," repliceert Hugh Tunnell. Door zijn vermomming als een Britse onderneming stijgt de kracht van Powerfin. De Union Jack opent meer en andere deuren dan de Belgische driekleur. Powerfin Ltd. startte vertegenwoordigingskantoren in de Verenigde Arabische Emiraten en Amman. Powerfin Ltd. werd lid van de Middle East Association en de Arabisch-Britse Kamer van Handel. Hugh Tunnell : "Mijn eerste doel was om de Britse overheid te overtuigen dat Powerfin Ltd. een Britse onderneming is en dus het recht heeft om deel te nemen aan officiële handelsmissies, te genieten van Britse exportfinanciering en een beroep te doen op de diensten van de Britse ambassades." In Oman is er officieel Brits geld geleverd voor het consortium waarin Powerfin participeert. In Kazachstan volgden belastingvoordelen door de Britse connectie en hielp het feit dat er al een sterke Britse aanwezigheid is. Hugh Tunnell : "Wij krijgen steun als we ergens de markt openbreken of als er Brits materiaal bij betrokken is. Het kleine België is geen imperialist. Als men de Britten en de Amerikanen beu is, komen wij aan zet. Tractebel heeft een multi-domestic aanpak, wat niet het geval is voor de Amerikaanse independent power producers." In de portefeuille van Powerfin zit geen kernenergie, uranium is te complex. De dochters opereren op een vrije markt. "Wij willen de gereguleerde en de ongereguleerde markt uit mekaar houden. De Belgen moeten niet betalen voor de initiatieven van onze projectontwikkelaars in het buitenland. Er gelden gescheiden spelregels en gescheiden structuren," stelt Florent Gheeraert. De faam en de naam van Tractebel stijgen wat de instap vergemakkelijkt. De Amerikaanse independent power producers bezitten een overschot aan liquiditeiten en betalen soms prijzen die het dubbele bedragen van de Tractebel-biedingen. De Standard & Poor's-index voor de IPP's die contracten in Australië haalden, daalde omwille van de zotte prijzen. Het Amerikaanse Enron pochte zo over zijn goede contract in India, dat de inkomende Hindoe-regering de onderhandelingen opnieuw opende om een lagere prijs te bedingen. Florent Gheeraert : "Wij willen geen wilde omzet draaien, maar rendabele projecten uitwerken. De hoofden van de publieke opinie op hol brengen is niet mijn job." FRANS CROLS LUC SPEELEVELD (L.) EN JEREMY GILLAM (POWERFIN LTD.) Londen wordt een strategische stuurknuppel voor de internationale expansie van Powerfin.