De Vlaamse wetenschappelijke wereld heeft waarschijnlijk nooit zo ontzet gereageerd als toen de federale PS-minis-ters Paul Magnette en LauretteOnkelinx in mei weigerden huntoestemming te geven voor een Vlaams proefveld met genetisch gewijzigde populieren. Door een genetische ingreep kan uit het hout tot 60 % meer biobrandstof worden gewonnen. Dat blijkt althans uit serreproeven, maar moet net door die veldproeven worden bevestigd.
...

De Vlaamse wetenschappelijke wereld heeft waarschijnlijk nooit zo ontzet gereageerd als toen de federale PS-minis-ters Paul Magnette en LauretteOnkelinx in mei weigerden huntoestemming te geven voor een Vlaams proefveld met genetisch gewijzigde populieren. Door een genetische ingreep kan uit het hout tot 60 % meer biobrandstof worden gewonnen. Dat blijkt althans uit serreproeven, maar moet net door die veldproeven worden bevestigd. Dat Vlaanderen met deze cruciale ggo-proef de boom in kan, tart alle verbeelding. Hoewel ook voordien aanvragen voor veldproeven met genetisch gewijzigde gewassen (ggo's) in ons land stelselmatig werden getorpedeerd. Maar nooit eerder werden de argumenten pro met zoveel misprijzen van tafel geveegd. En meteen ook de goedkeuring van de Belgische Bioveiligheidsraad én van de Vlaamse ministers. Dat de PS en cdH vrezen volgend jaar op dit dossier te worden afgerekend in de regionale strijd om de groene kiezer, speelt zeker een rol. Maar het blijft bizar dat ogenschijnlijk intelligente mensen, tot wie onze heren en dames politici meestal behoren, zo vlot meehuilen met de tegen ggo's gekante wolven in het bos. De hetze tegen de eerste generatie biobrandstoffen valt te begrijpen, omdat die gewonnen worden uit maïs of koolzaad waarvoor rijke landbouwgrond wordt ingepalmd. Dát argument kan nu niet worden gebruikt. De populieren kunnen worden aangeplant en geteeld in voor landbouw ongeschikte grond. Meer zelfs, populieren kunnen bodemerosie stelpen. Het populierendossier heeft gezorgd voor een breed Vlaams front tegen de beslissing van federaal minister van Klimaat Magnette. En Vlaams minister van Wetenschap en Innovatie Patricia Ceysens (Open Vld) wil naar de Raad van State trekken als Magnette voet bij stuk houdt. De enorme frustratie in de biotechsector is begrijpelijk. Vooral omdat Vlaanderen de bakermat is van de gentechnologie voor de planten- en landbouwsector, maar er de vruchten niet van plukt. De eerste genetisch gewijzigde planten zijn het werk van de in Gent groot geworden professoren Marc Van Montagu en Jef Schell. Maar terwijl bij wijze van spreken half Amerika vol staat met velden met ggo-gewassen, komt de teelt in Europa nauwelijks van de grond en is België verworden tot het kneusje van de klas. Een gigantische gemiste kans, want terwijl Vlaanderen als eerste uit de startblokken schoot, met de geboorte van wereldvermaarde plantenbiotechbedrijven als Plant Genetic Systems (nu Bayer BioScience), CropDesign en Devgen als gevolg, komt het als laatste aan de meet. Daarbij zijn honderden, zoniet duizenden potentiële jobs verloren gegaan omdat uit politieke onwil alle bedrijven voor tests en productie van ggo-gewassen noodgedwongen naar verre oorden zijn getrokken. Zelfs als Magnette & co alsnog bakzeil halen, is voor de werkgelegenheid het kalf verdronken. (T) briefing Topman Nestlé eist eerlijke kans voor ggo's, blz. 19Door Bert Lauwers