De directie wil eindelijk een aantal privileges aanpakken, maar de bonden vonden dat het voorstel van de directie niet voldeed.

ETIENNE SCHOUPPE. "De jongste halve eeuw kreeg het spoorwegpersoneel een aantal privileges voor de arbeidstijd en de verlofdagen. Het moet toch mogelijk zijn over bepaalde excessen te discussiëren? Ik was er niet bij, maar volgens mijn informatie bleef in de voorstellen de essentie van het statuut van het spoorwegpersoneel behouden. Er werd ook niet geraakt aan de 36-urige week en het aparte zieke...

ETIENNE SCHOUPPE. "De jongste halve eeuw kreeg het spoorwegpersoneel een aantal privileges voor de arbeidstijd en de verlofdagen. Het moet toch mogelijk zijn over bepaalde excessen te discussiëren? Ik was er niet bij, maar volgens mijn informatie bleef in de voorstellen de essentie van het statuut van het spoorwegpersoneel behouden. Er werd ook niet geraakt aan de 36-urige week en het aparte ziekenfonds voor de NMBS zou blijven bestaan. Dat zijn punten waar de bonden toch veel belang aan hechten? De discussie over de bijkomende feestdagen en over het aantal verlofdagen die in het pensioneringsjaar mogen worden toegekend, lijkt mij dan eerder een detail." SCHOUPPE. "Kijk, de stakingsaankondiging is duidelijk buiten proportie. Als de bonden zich willen lenen tot het spelen van gevaarlijke spelletjes, maken ze een vergissing. Zulke acties beschadigen de spoorwegen, de economie, de reizigers en de bonden zelf." SCHOUPPE. "Ik heb daar twijfels over. Want wat verstaan we onder minimale dienstverlening? Dat enkel de belangrijkste verbindingen operationeel blijven? Of rijden er op alle lijnen treinen, maar dan minder? Naargelang van de gekozen optie verschilt het personeelsaantal dat nodig is nogal. "In de politieke wereld wordt nu krachtdadig over de minimale dienstverlening gesproken, maar wie heeft de moed om uit te leggen welke lijnen open blijven en welke niet? Overigens zitten de treinen in de spitsuren nu al bomvol. We kunnen die niet nog voller laten rijden. Volgens mij is in België een minimale dienstverlening niet realiseerbaar." SCHOUPPE. "Directie en bonden moeten opnieuw rond de tafel gaan zitten. En niet met het mes tussen de tanden." SCHOUPPE. "Je moet die besparingen niet zoeken in de exploitatie van het spoor, maar in de administratie. Daar is een overtallige tewerkstelling. Veel mensen staan op enkele jaren van hun pensioen. Waarom kunnen we geen uitweg zoeken om die groep sneller met pensioen te laten gaan of ze te verhuizen naar gemeentes?" ROELAND BYL