De elektriciteitsmarkt was voor de grootverbruikers van stroom nog niet goed en wel vrijgemaakt, of die klanten kregen al hogere prijzen in hun maag gesplitst. De aardgasmarkt krijgt nu van hetzelfde laken een pak. Op 1 januari 2003 worden de grootverbruikers van aardgas vrij (op 1 juli volgt de rest van de markt al), en daar lopen de offertes met hogere prijzen binnen.
...

De elektriciteitsmarkt was voor de grootverbruikers van stroom nog niet goed en wel vrijgemaakt, of die klanten kregen al hogere prijzen in hun maag gesplitst. De aardgasmarkt krijgt nu van hetzelfde laken een pak. Op 1 januari 2003 worden de grootverbruikers van aardgas vrij (op 1 juli volgt de rest van de markt al), en daar lopen de offertes met hogere prijzen binnen."Voor de sector van de producenten van diepgevroren groenten wordt het aardgas 10% tot 20% duurder," zegt Dirk Decoster, voorzitter van het Verbond van Groenteverwerkende Bedrijven. De sector is geen uitzondering. Danny Daenen van tuinbouwbedrijf A & D Daenen koopt aardgas bij Luminus, en ziet de aardgasfactuur voor volgend jaar met bijna 11% stijgen. Hoeft het gezegd, de aardgasmarkt is nog niet klaar voor de vrijmaking. De distributietarieven zijn nog niet eens bekend. Oorspronkelijk waren er alleen leveringsvergunningen voor Electrabel Costumor Solutions ( ECS) en Luminus. De afgesplitste verkoopentiteiten van de gemengde en zuivere intercommunales dus. Distrigas haalde pas begin december een leveringsvergunning binnen, Gaz de France op 16 december. Kortom, wanneer de markt over twee weken opengaat, hebben de grootverbruikers alleen de keuze uit de voormalige monopolisten. Voor een aantal klanten van ECS loopt de prijsverhoging zelfs op tot 30%. De markt baadt ook in onzekerheid en ondoorzichtigheid. Pas in november 2002 kregen de klanten die op 1 januari 2003 vrij worden te horen dat ze uiterlijk tegen 30 november een leverancierskeuze moesten maken. "Zulke belangrijke contracten afsluiten op een maand? Dat is niet realiseerbaar," zegt Decoster. Wie geen nieuw contract tekent bij een leverancier naar keuze, krijgt automatisch ECS of Luminus als leverancier, maar kan dat contract elke maand opzeggen. ECS en Luminus zetten hun klanten daarom onder druk om nieuwe contracten van langere duur te tekenen, waar ze niet zo snel onderuit kunnen. "Wij raden aan om geen contracten van langere duur te sluiten, tot er meer duidelijkheid is en tot er meer leveranciers opduiken," zegt Decoster. Maar, zegt Danny Daenen: "Wie geen nieuw contract tekent en dus zijn contract met ECS en Luminus elke maand kan opzeggen, betaalt nog eens een meerkost van 5 tot 15%."D.K. [{ssquf}]