Het was even schrikken voor beleggers toen Ben Bernanke, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), hintte op de afbouw van zijn inkoopprogramma van Amerikaanse overheidsobligaties en hypotheekleningen. Zijn uitspraken werkten als een wake-upcall voor de financiële markten. De Amerikaanse rente is sindsdien fors gestegen. Beleggers in rentegevoelige beleggingen -- zoals obligaties, preferente aandelen en vastgoedaandelen -- hebben die schok gevoeld. Als de rente van overheidsobligaties omhooggaat, daalt de waarde van die activa en eisen de beleggers opnieuw een hogere vergoeding. De rentestijging is wel goed nieuws voor beleggers die cash moeten herinvesteren.
...

Het was even schrikken voor beleggers toen Ben Bernanke, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), hintte op de afbouw van zijn inkoopprogramma van Amerikaanse overheidsobligaties en hypotheekleningen. Zijn uitspraken werkten als een wake-upcall voor de financiële markten. De Amerikaanse rente is sindsdien fors gestegen. Beleggers in rentegevoelige beleggingen -- zoals obligaties, preferente aandelen en vastgoedaandelen -- hebben die schok gevoeld. Als de rente van overheidsobligaties omhooggaat, daalt de waarde van die activa en eisen de beleggers opnieuw een hogere vergoeding. De rentestijging is wel goed nieuws voor beleggers die cash moeten herinvesteren. In Europa is maar weinig te merken van een stijging van de langetermijnrente. Van een herstel van de economie in de eurozone is, ondanks de euforische berichten in de pers, voorlopig niet veel te zien, en dat weinige beperkt zich dan nog tot Noord-Europa. Een forse prijscorrectie van euro-obligaties blijft voorlopig uit, en de vergoedingen voor obligatiebeleggers blijven extreem laag, vooral voor investment-gradeobligaties (obligaties met een hoge kredietwaardigheid van minstens BBB). Enkel beleggers die bereid zijn in te leveren op de kredietwaardigheid, krijgen een hoger rendement, maar dat gaat natuurlijk gepaard met een hoger risico op verlies. De lage vergoeding op obligaties heeft dividendaandelen populair gemaakt. Vooral Amerikaanse dividendaandelen -- denk aan kleppers als Procter & Gamble, Johnson & Johnson en Coca-Cola -- zijn peperduur geworden. In België zijn er dividendaandelen die wel nog aantrekkelijk gewaardeerd zijn; daarvan hebben we er tien opgenomen in onze selectie. Het is belangrijk niet alleen te kijken naar het huidige dividendrendement, maar ook naar de houdbaarheid en het stijgingspotentieel van het dividend. Zo biedt AB InBev een nettodividendrendement van 1,77 procent, maar het is de voorbije drie jaar wel verdubbeld. Hoewel dat groeiritme ongetwijfeld zal vertragen, heeft de biergigant nog ruimte om zijn dividend verder op te trekken. Preferente aandelen zijn een interessante diversificatie voor gewone aandelen en obligaties. Ze bieden een vast dividendrendement, maar doorgaans hangt de betaling af van het gewone dividend. Als een onderneming geen gewoon dividend betaalt, is het preferente dividend ook onzeker. Sommige preferente aandelen zijn cumulatief, wat betekent dat als een betaling van een preferent dividend wordt overgeslagen, dat dividend bij de eerstvolgende uitkering wel moet worden uitgekeerd; het is dus niet verloren. Gaat de onderneming failliet, dan komen de preferente aandeelhouders bij de vereffening na de obligatiehouders, maar wel voor de gewone aandeelhouders. Dat maakt de kans groter om toch iets te recupereren van de investering. Het is met een vergrootglas zoeken naar preferente aandelen op de beurs van Brussel. Er noteren er slechts twee, allebei van de vastgoedgroep Cofinimmo. Ze zijn wel converteerbaar in gewone aandelen, maar in ruil voor dat recht bieden ze een iets lagere coupon. In de Verenigde Staten komen preferente aandelen veel meer voor. In de selectie hebben we vijf zulke waarden opgenomen. Ze kunnen door de uitgever vervroegd worden terugbetaald vanaf de calldatum en tegen de callprijs. Op Amerikaanse dividenden betaalt u wel twee keer belasting: 15 procent bronheffing in het thuisland en 25 procent roerende voorheffing in België, maar dat is minder dan wat u afdraagt op de meeste Europese dividenden. Let er ook op dat u werkt met limietorders als u preferente aandelen koopt. De verhandelde volumes zijn soms beperkt. MATHIAS NUTTIN