Het aantal professoren economie dat tot de groep van Bekende Vlamingen behoort, is eerder beperkt. De enige Vlaamse topeconoom die af en toe de schijnwerpers van de media opzoekt, is Paul De Grauwe (KU Leuven) en dat is het dan. Niet dat de economische bollebozen aan onze universiteiten in een ivoren leven. Geregeld voeden ze het sociaal-economische debat via columns of studies. Neem de Leuvense Economische Standpunten. Het debat rond de regionalisering van een aantal sociaaleconomische bevoegdheden werd via die weg met diepgaande analyses gestoffeerd.
...

Het aantal professoren economie dat tot de groep van Bekende Vlamingen behoort, is eerder beperkt. De enige Vlaamse topeconoom die af en toe de schijnwerpers van de media opzoekt, is Paul De Grauwe (KU Leuven) en dat is het dan. Niet dat de economische bollebozen aan onze universiteiten in een ivoren leven. Geregeld voeden ze het sociaal-economische debat via columns of studies. Neem de Leuvense Economische Standpunten. Het debat rond de regionalisering van een aantal sociaaleconomische bevoegdheden werd via die weg met diepgaande analyses gestoffeerd. Als de Vlaamse economieprofessoren de pers halen, dan heeft dat vaak te maken met hun onderzoek. Maar dat is natuurlijk slechts een deel van hun activiteiten. Deze hoogleraren zijn ook docenten. Trends vroeg een aantal Vlaamse topeconomen wie volgens hen de beste professoren economie in Vlaanderen zijn. Deze bevraging pretendeert geen wetenschappelijk karakter te hebben. Het was ook niet de bedoeling een of andere rangschikking aan te leggen. Daarvoor zijn niet direct objectieve criteria voorhanden. Al zijn er elementen die ons op weg hielpen. Zo organiseren de Leuvense economiestudenten om de twee jaar een 'Gala van het gouden krijtje' waarbij professoren gelauwerd worden als beste lesgever, beste orator, beste cursus, enzovoort. Uit onze navraag kwamen zeven professoren naar voren. Op de volgende pagina's vindt u hun portret. Wat opvalt, is de nadruk die ze allemaal leggen op de sterke band tussen onderwijs en onderzoek. "Ik denk zeker dat er een band is tussen onderzoek en onderwijs, zelfs in een basiscursus", zegt Marc Lambrecht (KU Leuven). "Dit uit zich op allerlei vlakken. De kennismaking met een wetenschappelijk kritische houding en gebeurtenissen in mijn studiedomein zoals de delokalisatie en de sluiting van bedrijven moeten studenten goed kunnen kaderen. Een goede theoretische kennis heeft een lange houdbaarheidsdatum. Zolang de theorie een duidelijke bedrijfsrelevantie heeft, hebben studenten daar geen moeite mee. Mijn onderzoeksdomein draait rond supply chain management en voorraadbeheer. Mijn studenten kunnen dat meestal goed plaatsen." Zijn collega Luc Sels sluit zich daarbij aan. "Alle vakken zijn altijd gebaseerd op onderzoek. Dat wil zeggen dat ik er altijd naar streef om aanbevelingen aan studenten te baseren op onderzoeksresultaten. Daarbij gaan we tegenstrijdige onderzoeksresultaten niet uit de weg, wel integendeel. Als ik bijvoorbeeld praat over beloningstechnieken bij hrm, dan wil ik daarbij niet de zoveelste hype volgen, maar wel op basis van onderzoeksresultaten een sterkte-zwakteanalyse van een bepaalde beloningstechniek kunnen presenteren. Studenten moeten niet leren beslissingen te nemen, ze moeten leren gefundeerde beslissingen te nemen." Bij alle vakken hanteert Sels één gouden stelregel: 'volledig' is minder belangrijk dan 'grondig'. "Daarmee wil ik zeggen dat een vak geen encyclopedie is. Grondigheid krijg je door diepgang te creëren en studenten met veel onderzoeksresultaten te confronteren." (T) Door Hilde Vereecken/Foto's Patje Verbruggen, Photonews