Covid-19 dwingt de hr-afdelingen van heel wat bedrijven na te denken over werken op afstand of over hun organisatiestructuur. "Bedrijven beseffen dat ze hun mensen goed moeten verzorgen. Daarvoor zullen ze meer technologie moeten inschakelen", zegt Joris Peumans, de CEO van het hr-techbedrijf Prato en met het hr-netwerk geneHRations een investeerder in hr-techbedrijven.
...

Covid-19 dwingt de hr-afdelingen van heel wat bedrijven na te denken over werken op afstand of over hun organisatiestructuur. "Bedrijven beseffen dat ze hun mensen goed moeten verzorgen. Daarvoor zullen ze meer technologie moeten inschakelen", zegt Joris Peumans, de CEO van het hr-techbedrijf Prato en met het hr-netwerk geneHRations een investeerder in hr-techbedrijven. Toch zien jonge hr-techbedrijven de markt vertragen door de pandemie. "Wij moeten geld bijpompen in onze investeringen", zegt Joris Peumans. Volgens de Limburgse ondernemer nemen bedrijven hun hr-afdelingen - net als IT in de jaren tachtig - nog niet voldoende au sérieux. Bovendien zijn Belgische bedrijven wat protectionistisch, zegt Franky Anciaux van het hr-techbedrijf Radahr: "Er is angst dat de digitalisering data naar buiten brengt die bedrijven liever niet naar buiten zien komen, of dat technologie de rol van sommige spelers zou overnemen." Hr-techbedrijven mogen niet de fout maken te lang te blijven hangen in hun beperkte thuismarkt. "Wij denken heel sterk Europees", zegt Karel Rabaut, de CEO van de personeelsplanner Beeple. Net als Radahr, Spencer of Sympl is Beeple een van de uithangborden van de hr-techsector in ons land. "In omzet groeien we sneller in het buitenland. Zeker in Nederland en Duitsland kun je als jong bedrijf tamelijk makkelijk je product verkopen. Er is nog veel laaghangend fruit in Europa. Wij hebben nu 25 medewerkers en willen dit jaar onze omzet verdubbelen." Ook Joris Peumans vindt dat hr-techbedrijven ambitieuzer mogen zijn. Hij en zijn zakenpartner Ben Greeven, de CEO van het hr-techbedrijf Thalento, richtten samen HR Tech Valley op. De naam van die community van hr-techondernemers is een ambitieuze knipoog naar het Amerikaanse Silicon Valley. Volgens Peumans is de Benelux een goede voedingsbodem voor hr-technologie omdat er heel wat grote uitzendbedrijven ontstaan zijn. Joris Peumans ziet zulke grote uitzendbedrijven als geoliede machines, die de motor kunnen zijn voor jonge bedrijfjes: "De Benelux kan de bakermat zijn voor goede hr-tech." Voorbeelden van grote hr-bedrijven zijn het in Nederland ontstane Randstad en USG People - nu in Japanse handen. House of HR en SD Worx hebben Belgische roots. House of HR werd mee opgericht door Conny Vandendriessche, die net als Joris Peumans een invloedrijk investeerder is. Opvallend is in elk geval dat de meeste Belgische succesvolle hr-techbedrijven die zijn overgenomen - zoals het Gentse Intuo - in Nederlandse of Belgische handen zijn gebleven. Uit de cijfers van Omar Mohout, entrepreneurship fellow bij het onderzoekscentrum Sirris, blijkt dat nog een lange weg te gaan is voor België een hr-techvallei wordt. Hr-tech is de op twee na belangrijkste sector in de Belgische techwereld, maar op Europees niveau speelt de onze hr-tech in de middenmoot. "België staat samen met Ierland en Oostenrijk op de negende plaats in Europa voor het aantal investeringen, net na Roemenië. België staat op de vijftiende plaats voor het bedrag aan investeringen. Buiten de grote drie - het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk - doen Denemarken en Nederland het goed", zegt Mohout. "De Belgische hr-tech doet het dus zeer goed in aantal start-ups, maar ze blijven vrij klein, waardoor we op Europees niveau niet meespelen. Meer internationalisering en de bijbehorende financiering zijn noodzakelijk." Een bedrijf waar veel van wordt verwacht is Kazi, een tool die bedrijven inzicht geeft in informatie die niet af te leiden valt uit een cv, zoals de motivatie van de kandidaat om bij te leren. "Niet alleen is in België de commerciële vijver relatief klein, in hr-tech worden de beslissingen ook vaak genomen door het Europese hoofdkantoor en daarvan hebben we er weinig", zegt Nikolaas Bellens, de oprichter en CEO van Kazi. "Ik zou bedrijven daarom zeker aanraden zich aan te sluiten bij een internationaal ecosysteem. Wij zijn aangesloten bij Eynovation, het programma van EY." Meerdere ondernemers wijzen op de rol die het exportagentschap Flanders Investment & Trade (FIT) speelt. "Start-ups en scale-ups spreken dat soort partijen te laat aan. Zij zijn er om voor jou internationaal marktonderzoek te doen", zegt Nikolaas Bellens. Ook de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB kan een hefboom zijn voor internationalisering. Radahr en Kazi werken samen aan een groot project met de VDAB, dat dankzij de internationale partnerschappen van VDAB meteen een visitekaartje is in het buitenland. "De kunst is niet alleen technologie te bouwen, maar ook commerciële voordelen te creëren, bijvoorbeeld door het sluiten van partnerschappen", zegt Franky Anciaux van Radahr, dat de wirwar van hr-platformen waar bedrijven mee werken overkoepelt. "Wij hebben ook het geluk gesteund te worden door Federgon (de sectorfederatie van hr-dienstverleners, nvdr). Een aantal leden zal de tweede versie van ons platform zelf verdelen." De versnipperde Europese wetgeving kan buitenlandse groei in de kiem smoren. "Prato is een matuur bedrijf, maar heeft geen internationaal potentieel door de verschillen in de wetgeving van de Europese landen", zegt Joris Peumans. "Andere bedrijven in ons netwerk, zoals Thalento en Actonomy, hebben dat potentieel wel omdat de wetgeving geen rol speelt in wat ze doen." Daarom zien groeibedrijven als Beeple of Kazi de grotere, cultureel en juridisch meer homogene VS als ideale markt. Beeple doorliep in de VS het begeleidingsprogramma Flanders New York Accelerator. "De kwaliteit van de Belgische tools is heel goed in vergelijking met Nederlandse of Amerikaanse tools", zegt Karel Rabaut van Beeple. Hebben Belgische hr-techbedrijven uitstekende technologie, maar zijn er te veel obstakels om Europees mee te spelen? Karel Rabaut ziet het anders: "Als al die kleine bedrijven nu doorbreken, kunnen we wel het Silicon Valley van de hr worden."