De op twee na laatste week van het resultatenseizoen op Euronext Brussel heeft tal van verrassingen opgeleverd. Diverse bedrijven die zwaar hebben geleden onder de crisis, waaronder Deceuninck, hebben cijfers en vooruitzichten gepubliceerd die beter waren dan verwacht. Eveneens opvallend afgelopen week waren de dividenduitkeringen van onder meer Immobel en Resilux.
...

De op twee na laatste week van het resultatenseizoen op Euronext Brussel heeft tal van verrassingen opgeleverd. Diverse bedrijven die zwaar hebben geleden onder de crisis, waaronder Deceuninck, hebben cijfers en vooruitzichten gepubliceerd die beter waren dan verwacht. Eveneens opvallend afgelopen week waren de dividenduitkeringen van onder meer Immobel en Resilux. Econocom presenteerde verrassend goede resultaten over het boekjaar 2009. Terwijl andere spelers, zoals Systemat, klagen over de impact van de economische crisis, realiseerde Econocom een toename van de operationele winst van 12 %. Toch had ook Econocom last van de economische crisis, waarbij drie van de vier divisies een omzetdaling moeten opbiechten. De enige afdeling die er uitspringt met een omzettoename van bijna 20 % is de divisie IT Financial Services (financiering van IT-apparatuur). Een diepgaande kostencontrole zorgde voor een toename van de nettowinst met 18,9 % ten opzichte van het boekjaar 2008. De winst per aandeel neemt met bijna 16 % toe, ondersteund door een regelmatige inkoop van eigen aandelen. Het management van Econocom plant een dividendverhoging van 25 % tot 0,225 euro netto per aandeel. Het nieuwe jaar begon volgens Econocom wat teleurstellend, maar dankzij een goed gevuld orderboek en een aantal grotere contracten gaat het management ook dit jaar voluit voor groei, zowel organisch als met eventuele overnames. Auximines heeft voor 2009 resultaten gepubliceerd die hoger liggen dan die van 2008. Niet echt een verrassing als we weten dat de holdingvennootschap een belang van 48,9 % heeft in Brederode, zijn belangrijkste actief. Auximines is erin geslaagd om op het einde van het afgelopen jaar opnieuw in de groene cijfers terecht te komen dankzij het herstel van de financiële markten en dus de waardestijging van zijn portefeuille met genoteerde aandelen. Zijn winst (aandeel van de groep) bedroeg 73 miljoen euro, wat overeenstemt met 148,03 euro per aandeel. De totale winst van 141 miljoen euro is vooral afkomstig uit de meerwaarden van zijn portefeuille, met genoteerde aandelen (89 miljoen euro) en private equity (44 miljoen euro) en uit dividenden van genoteerde aandelen (gedaald tot 19 miljoen euro). Wat de vooruitzichten betreft, blijft de holdingvennootschap voorzichtig omdat ze het economische herstel nog fragiel acht. Toch bevestigt ze haar vertrouwen in de activa die ze in portefeuille heeft en is ze gerust over de komende maanden. Alfacam had het afgelopen jaar af te rekenen met het gebrek aan grote sportevenementen en een economische crisis die een negatieve invloed had op de verkoop van tweedehandstelevisiewagens. Toch was de omzetdaling van 6 % ten opzichte van het jaar 2008 nog een vrij degelijke prestatie. 2008 was immers een recordjaar dankzij de Olympische Spelen in Beijing. De omzet kwam in 2009 dus alsnog uit op 36,9 miljoen euro, tegenover 30,9 miljoen euro in 2007. Bovendien merkt het bedrijf duidelijk beterschap vanaf het vierde kwartaal, waarin de omzet met liefst 35 % toenam. De rendabiliteit van Alfacam kreeg wel een flinke dreun. Zo daalde de ebitda-marge van 44 % in 2008 tot 36 % in het afgelopen boekjaar. De ebitda of bedrijfskasstroom van 13,4 miljoen euro kwam daarmee onder de analistenverwachtingen uit. Door een toename van de afschrijvingen, waardeverminderingen op vorderingen en hogere financiële kosten moest ook de ebit of bedrijfswinst fors achteruit, tot slechts 0,5 miljoen euro. Het nettoresultaat eindigde uiteindelijk 2,4 miljoen euro in het rood, ten opzichte van een nettowinst van 2,3 miljoen euro in 2008. Het jaar 2010 zou Alfacam opnieuw wat zuurstof moeten geven, dankzij onder meer de Olympische winterspelen in Vancouver en de Wereldbeker voetbal in Zuid-Afrika. Het orderboek is goed gevuld en 60 % van het budget is al toegekend. Topman Fehervari is dan ook heel positief naar 2010 toe. Na zes jaar onthouding keert Resilux opnieuw een dividend uit. Voor 2009 mogen aandeelhouders 1,50 euro bruto per aandeel verwachten, een stuk hoger dan wat de groep vóór 2004 doorgaans uitkeerde. De dividenduitkering is uiteraard het meest zichtbare element van het herstel van de resultaten van Resilux de laatste jaren. Vorig jaar steeg de nettowinst met 171 % tot 11,06 miljoen euro (terwijl de groep in 2006 nog verlies leed) door het gecombineerde effect van verbeterde operationele resultaten en gedaalde financiële kosten. Resilux heeft de afgelopen jaren zijn inspanningen geconcentreerd op het afbouwen van zijn schulden, namelijk van 34,3 miljoen euro eind 2008 tot 22,7 miljoen euro op 31 december 2009. Het enige minpunt is de omzetdaling van 4,5 %. Die is echter te wijten aan de daling van de grondstoffenprijzen, die aan de klanten wordt doorgerekend. De brutomarge is op haar beurt verhoogd. Op het vlak van de vooruitzichten verwacht Resilux voor 2010 resultaten in lijn met die van 2009. De producent van petflessen en -preforms is tevens van plan om een dividend te blijven uitkeren. Voor 2009 keert Resilux slechts 27 % van zijn nettowinst uit. Ondanks een nettoverlies van 4,2 miljoen euro op jaarbasis, realiseerde Roularta Media Group een sterke verbetering van de rentabiliteit in het tweede halfjaar van 2009, met een nettowinst van 6,7 miljoen euro. De omzet is er wel op achteruitgegaan, maar het bedrijf is al opnieuw rendabel sinds de start van de tweede jaarhelft en presteerde beter dan in dezelfde periode van 2008. De rebitda (recurrente bedrijfskasstroom) nam met meer dan 8 % toe. Het management slaagde er ondanks de moeilijke economische omstandigheden in om de rebitdamarge te versterken van 7,3 % in 2008 tot 8,7 % in het afgelopen boekjaar. Roularta kondigde eerder al aan dat het tweede halfjaar stukken beter zou zijn dankzij het positieve effect van de doorgevoerde herstructureringskosten en de afwezigheid van uitzonderlijke kosten. Het management startte immers eind 2008 al met een grondige reorganisatie en plukt daar nu de vruchten van. De recurrente ebit of bedrijfswinst steeg met liefst 25 % ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Nog indrukwekkender was de forse toename van de ebit, die van slechts 4 miljoen euro in het tweede halfjaar van 2008 een sprong maakte tot 17,4 miljoen euro. Het management kan nu opnieuw door een roze bril naar 2010 kijken. Er is nog altijd weinig visibiliteit in de reclamemarkt, maar er is duidelijk beterschap merkbaar. Roularta Media Group zegt in 2010 opnieuw betere resultaten te kunnen afleveren dankzij een conservatief financieel beleid, de gerealiseerde herstructureringen en een politiek van innovatie. Indien de omzet stabiel blijft of groeit in 2010, zal Roularta opnieuw sterke resultaten kunnen neerzetten. De vastgoedvennootschap heeft 2009 afgerond met een nettowinst van 15,6 miljoen euro (of 3,79 euro per aandeel), meer dan het dubbele van 2008, maar slechts 30 % van de 50 miljoen euro winst die ze in 2007 realiseerde. Die cijfers illustreren duidelijk de volatiliteit die zo inherent is aan de sector van de vastgoedpromotie, waarvan de resultaten schommelen op basis van de verkoop van projecten. In 2009 heeft Immobel het Forum-project (met een oppervlakte van 43.000 vierkante meter) opgeleverd aan de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Die transactie was de grootste in het Belgische kantorensegment vorig jaar. De Brusselse vennootschap zal haar aandeelhouders een brutodividend van 2 euro uitkeren voor het jaar 2009. Op 31 december 2009 bedroeg de boekwaarde van de groep 41 euro per aandeel. Wat de vooruitzichten betreft, heeft Immobel vertrouwen in 2010, onder meer dankzij de tekenen van belangstelling voor verschillende projecten. Het bedrijf uit Louvain-la-Neuve heeft 2009 afgesloten met een nettoverlies van 12,3 miljoen euro (tegenover een nettowinst van 5,3 miljoen euro in 2008). Dat verlies is grotendeels te wijten aan niet-recurrente kosten van 9 miljoen euro voor twee intensieve R&D-projecten die vertraging hebben opgelopen. De omzet (359,2 miljoen euro) daalde op zijn beurt met 6,8 % (bij constante perimeter en wisselkoersen) door de omzetdaling van 12 % in de Verenigde Staten en van 15 % in het segment uitrusting, een logisch gevolg van de crisis. Het directe gevolg van de teleurstellende jaarcijfers voor de aandeelhouders is dat IBA geen dividend zal uitkeren voor het jaar 2009. De groep begint echter met optimisme aan 2010 dankzij het herstel van de bestellingen van uitrusting eind 2009 en een gezonde financiële situatie (nettoschuld van 17,1 miljoen euro en niet-gebruikte kredietlijnen van meer dan 75 miljoen euro). Niet zozeer de jaarresultaten van Tigenix, maar het bijhorende nieuws sloeg op de Brusselse beurs in als een bom. De Food and Drug Administration - de medische autoriteit in de Verenigde Staten - vraagt meer klinische fase III-studies aan Tigenix voor ze het dossier wil behandelen. Dat zou de commercialisatie van ChondroCelect op de Amerikaanse markt met minstens vijf jaar vertragen. ChondroCelect is een product om kraakbeenletsels te herstellen. Het werd recent op de Europese markt gelanceerd nadat het al goedkeuring had gekregen van de EMEA. De vertraging is een enorme tegenslag voor het bedrijf. Tigenix moet nu op zoek naar zowat 300 patiënten en de genezing van de patiënten twee tot drie jaar opvolgen. Na de bijkomende klinische tests moet Tigenix bovendien opnieuw één tot anderhalf jaar wachten op een beslissing van de FDA. Een lancering is volgens het management in dat geval ten vroegste in 2016 mogelijk. Bovendien kan Tigenix door het uitstel het patent vijf jaar minder lang exploiteren. Tigenix had eind 2009 een kaspositie van bijna 25 miljoen euro. Deceuninck moest een jaarverlies van liefst 17 miljoen euro opbiechten. Dat was voor een groot deel te wijten aan enerzijds een dalende omzet en anderzijds hoge herstructureringskosten en kosten voor schuldherschikking. Het tweede halfjaar was echter heel wat beter dankzij een intensieve reorganisatie en kostenbesparingen. Dat was bovendien ook nodig, want de pvc-prijzen zijn met liefst 25 % toegenomen. Dankzij onder meer de gigantische kapitaalverhoging van het afgelopen jaar heeft Deceuninck zijn schulden al flink afgebouwd, waardoor er nu toch opnieuw wat meer financiële stabiliteit is. De schuldgraad (schuld/kapitaal) stond op het einde van het jaar op 57 %. Het bedrijf keert logischerwijs opnieuw geen dividend uit. Naar 2010 toe hoopt de groep opnieuw rendabel te zijn. De volumes zijn volgens Deceuninck sinds de start van het jaar stabiel op jaarbasis. De inspanningen van het nieuwe management zijn in elk geval niet onopgemerkt voorbijgegaan. Aangezien de groep enkele weken geleden al haar ebitda voor 2009 had aangekondigd, waren haar resultaten niet echt een verrassing meer. We onthouden alleen dat de omzet van deze in People ID en Goods ID gespecialiseerde groep in 2009 met 5,7 % is gedaald. De groep is er niettemin in geslaagd om de schade te beperken dankzij een verbetering van de brutomarge tot 45,7 %. Zo is het Zetes alsnog gelukt om een nettowinst van 5,7 miljoen euro te realiseren, wat neerkomt op een daling van 12,3 % tegenover 2008. Dat positieve resultaat is vooral te danken aan de sterke prestaties van de divisie People ID, waarvan de omzet met 22,1 % is gestegen. Ondanks de mindere prestaties heeft Zetes besloten om zijn aandeelhouders te sparen en het dividend op 0,36 euro per aandeel te handhaven. De groep heeft echter wel afgezien van enige pronostiek voor 2010. Het minste dat we kunnen zeggen, is dat VPK Packaging moeilijke tijden beleeft. Niet alleen zijn de resultaten voor 2009 weinig overtuigend, bovendien zijn ook de vooruitzichten voor 2010 niet de meest optimistische als gevolg van de sterke stijging van de papierprijs. De verpakkingsgroep zag haar omzet met 8,6 % dalen tot 522,2 miljoen euro op het einde van 2009. De ebitda, die ondersteund werd door een stijging van de brutomarges en een kostenbesparingsprogramma, bleef gehandhaafd op een niveau van 50,6 miljoen euro, tegenover 50,8 miljoen euro in 2008. De situatie is dus niet over de hele lijn even somber. Zo steeg de bedrijfswinst met 24,5 % tot 14,3 miljoen euro en de nettowinst met iets meer dan 20 % tot 24,4 miljoen euro. Die cijfers zijn echter misleidend, aangezien ze te danken zijn aan eenmalige elementen zoals de terugname van afschrijvingen ten belope van 3 miljoen euro en positieve wisselkoersresultaten ten belope van 6,4 miljoen euro. Gevreesd wordt dat de situatie in 2010 niet zal verbeteren, aangezien de papierprijs de afgelopen zes maanden is verdubbeld (van 70 naar 140 euro per ton), wat voor het bedrijf 32 miljoen euro extra kosten met zich brengt. 2009 was geen fantastisch jaar voor biomassaspecialist 4Energy Invest, wat grotendeels te wijten is aan de sterke terugval van de elektriciteitsprijzen. De omzet bedroeg vorig jaar 8,7 miljoen euro, tegenover 9,6 miljoen in 2008. De ebitda werd in 2009 gehalveerd tot 2,8 miljoen euro. De 11 % hogere elektriciteitsproductie was dus niet voldoende om de met 47 % gedaalde elektriciteitsprijs te compenseren. In 2010 kan 4Energy rekenen op het eerste volledige productiejaar van twee nieuwe sites: Amel I en Amel II. De bouw van de site Amel III zou afgerond moeten worden en de commerciële exploitatie van de installatie in Ham is gepland voor het vierde kwartaal van 2011. Toch is de groep niet bijzonder optimistisch voor 2010, aangezien de elektriciteitsprijs laag blijft en er volgens haar op korte termijn geen verbetering op komst is. De resultaten van 2009 van BSB, de specialist op het gebied van software en informaticadiensten, zijn niet erg overtuigend. De omzet is weliswaar gestegen met 12 % tot 24,5 miljoen euro, maar dat volstaat niet om de sterke stijging van de werkingskosten te compenseren. Anticiperend op een sterke ontwikkeling van haar activiteiten in de komende jaren, heeft BSB haar personeelsbestand vorig jaar met 26 % uitgebreid en haar investeringen opgetrokken van 6 tot 9 miljoen euro. Het gevolg is dat de informaticagroep het jaar heeft afgerond met een bedrijfsverlies van 108.000 euro, terwijl ze in 2008 nog een winst van 1,6 miljoen euro had gerealiseerd. De groep weigert haar verwachtingen voor 2010 uit te drukken in cijfers, maar heeft aangegeven haar expansiebeleid in het buitenland verder te zullen zetten door te investeren in de Russische en de Ierse markt. Ondanks de crisis is de groep gespecialiseerd in internetdiensten (interactieve marketing, informatieve websites, e-commerce) erin geslaagd om een omzetgroei te realiseren. Het gaat weliswaar slechts om een symbolische groei van 1 % (tot 31,8 miljoen euro), waarmee Emakina onder zijn eigen prognoses bleef. De operationele cashflow is echter met 13 % gedaald als gevolg van een daling van de marges (van 8,5 naar 7,3 % van de omzet), ook al zijn de prestaties van de groep in het tweede semester sterk verbeterd dankzij herstructureringsmaatregelen die werden genomen in de loop van het jaar. De uitzonderlijke kosten die voortvloeien uit die herstructurering in combinatie met een stijging van de afschrijvingen en de financiële kosten hebben het nettoresultaat met 0,3 mil-joen euro in het rood doen belanden, tegenover een winst van 0,4 miljoen euro in 2008. Voor 2010 verwacht Emakina een gematigde omzetgroei dankzij de bijdrage van meerdere meerjarencontracten en een partnerschap gesloten met Pixelpark. Duvel Moortgat publiceerde ondanks de moeilijker omstandigheden in de biermarkt uitstekende operationele resultaten. Het bedrijf slaagde erin om de omzet met 12 % te doen groeien. Het merk Duvel groeide met net geen 7 % en de omzet die buiten België wordt verwezenlijkt steeg met liefst 45 %. De ebitda of bedrijfskasstroom kwam op jaarbasis uit op 35,6 miljoen euro dankzij een ijzersterke prestatie in het tweede halfjaar. De ebitdamarge nam in de tweede jaarhelft ook opnieuw toe met 160 basispunten tot 33,3 %, in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder (2008). De financiële kosten kwamen wel wat hoger uit dan verwacht, waardoor een winst per aandeel van 2,83 min of meer in lijn met de verwachtingen was. Het management stelt nu voor om een dividend van 1,12 euro per aandeel uit te betalen. Duvel is nogal vaag in zijn vooruitzichten naar het huidige boekjaar toe. Het management verwacht een lichte daling van de moutprijzen in 2010 en zint op verdere groei, al is de prognose traditioneel gezien ook nu voorzichtig. (C) Door Cédric Boitte, Karine Huet, Ken Van WeyenbergHet management van Econocom plant een dividendverhoging van 25% tot 0,225 euro per aandeel. In 2009 leverde Immobel het Forum-project op. Dat was meteen de grootste transactie in het Belgische kantorensegment vorig jaar. BSB International rondde het jaar af met een bedrijfsverlies van 108.000 euro, tegenover een winst van 1,6 miljoen euro in 2008.