Belgacom: BelgacomTV geeft Belgacom vleugels

Na een sterk tweede en derde kwartaal 2009 heeft het vierde kwartaal van Belgacom de markt eens te meer positief verrast. Het is dus moeilijk om teleurgesteld te zijn in de resultaten van 2009. De nettowinst van Belgacom is gestegen met 13 %, tot 904 miljoen euro, terwijl de omzet is gestegen met 0,2 %, tot 5,99 miljard euro, waar de groep een daling van ongeveer 1 % verwachtte. De kers op de taart is dat de aandeelhouders niet werden vergeten en dat ze na de uitkering van een tussentijds dividend van 0,40 euro in december nog eens 1,68 euro extra zullen krijgen. Ook voor 2010 hoeven de aandeelhouders zich volgens Belgacom geen zorgen te maken, aangezien het bedrijf opnieuw zal groeien. Het verwacht een omzetstijging van 8 à 9 % en een groei van de ebitdamarge tussen 30 en 31 %.
...

Na een sterk tweede en derde kwartaal 2009 heeft het vierde kwartaal van Belgacom de markt eens te meer positief verrast. Het is dus moeilijk om teleurgesteld te zijn in de resultaten van 2009. De nettowinst van Belgacom is gestegen met 13 %, tot 904 miljoen euro, terwijl de omzet is gestegen met 0,2 %, tot 5,99 miljard euro, waar de groep een daling van ongeveer 1 % verwachtte. De kers op de taart is dat de aandeelhouders niet werden vergeten en dat ze na de uitkering van een tussentijds dividend van 0,40 euro in december nog eens 1,68 euro extra zullen krijgen. Ook voor 2010 hoeven de aandeelhouders zich volgens Belgacom geen zorgen te maken, aangezien het bedrijf opnieuw zal groeien. Het verwacht een omzetstijging van 8 à 9 % en een groei van de ebitdamarge tussen 30 en 31 %. De nettowinst van de vastgoedbevak gespecialiseerd in Belgisch commercieel vastgoed kwam fors lager uit, op 12,16 miljoen euro. Een terugval van 45 % die volledig te wijten is aan het resultaat op de vastgoedportefeuille, dat daalde van 11,4 tot 1,7 miljoen euro. Dat cijfer blijft niettemin perfect aanvaardbaar in vergelijking met de waardeverminderingen geboekt door tal van andere vastgoedbevaks. Intervest Retail heeft overigens ook zijn dividend opgetrokken van 1,82 tot 2,07 euro netto. Dat kon dankzij de stijging van 4 % van het operationele resultaat vóór het resultaat op de portefeuille. De schuldgraad blijft met 39 % relatief laag, wat mogelijkheden biedt voor nieuwe investeringen in de komende jaren. De bezettingsgraad van 99,1 % maakt Intervest Retail ook optimistisch voor 2010. Intervest Offices is gespecialiseerd in kantoren (70 % van de vastgoedportefeuille). Als gevolg van de economische crisis ging het nettoresultaat van de vastgoedbevak vorig jaar met 2,6 miljoen euro in het rood. Dat verlies is voor een groot deel te wijten aan het waardeverlies van de vastgoedportefeuille (32,3 miljoen euro). Het vastgoedresultaat (huuropbrengsten - vastgoedkosten) is met 1,7 % gedaald, tot 42,6 miljoen, als gevolg van de terugval van de bezettingsgraad van 94 naar 88 %. Intervest Offices heeft niettemin zijn dividend lichtjes opgetrokken tot 1,83 euro netto. De vastgoedbevak is echter redelijk voorzichtig over 2010 en verwacht een verdere verslechtering van de kantoorverhuurmarkt. De nettowinst van 202 miljoen euro van Dexia in het vierde kwartaal bevestigt weliswaar de terugkeer naar de winst, maar viel wel fors lager uit dan de 298 miljoen euro verwacht door de analisten. Op jaarbasis is de winst van de bank iets boven 1 miljard euro uitgekomen, hetzij 0,57 euro per aandeel. Dexia gaf ook aan dat zijn hervormingsplan voor ligt op schema en dat het zich vervroegd zal terugtrekken uit de staatswaarborg van de funding: vanaf eind juni in plaats van vanaf oktober. De kostenbesparingen en de terugkeer naar de historische metiers liggen eveneens voor op de oorspronkelijke planning. Anderzijds zijn de solvabiliteitsratio's van de groep vorig jaar sterk verbeterd: de Tier 1-ratio is gestegen van 10,6 naar 12,3 %. De Frans-Belgische bank heeft aangekondigd dat ze aan de algemene aandeelhoudersvergadering zal voorstellen om 35 % van de in 2009 gerealiseerde winst (353,5 miljoen euro) uit te keren in de vorm van een dividend in aandelen, wat overeenkomt met één aandeel per twintig aandelen in bezit op basis van een koers van 4 euro. Ondanks de teleurstellende cijfers voor het vierde kwartaal was de publicatie van Dexia eerder geruststellend, ook al zullen de beleggers reikhalzend uitkijken naar de Investor Day die op 27 mei door de groep zal worden georganiseerd. Ondanks de crisis heeft de lingeriefabrikant uit Schellebelle opnieuw een omzetgroei (+5,3 %) opgetekend. Zelfs als we de overname van het merk Andrés Sardá buiten beschouwing laten, komt de organische groei uit op 3,4 %. Die goede verkoopcijfers worden echter niet weerspiegeld in de nettowinst, die vorig jaar met 7 % is gedaald, tot 26,6 miljoen euro (2 euro per aandeel, een dividend van 1,65 euro bruto). Een daling die echter te wijten is aan eenmalige herstructureringskosten (sluiting van een productie-eenheid in Hongarije en herstructurering bij Andrés Sardá). De brutomarge van Van De Velde is echter licht gestegen. Dankzij de sterke resultaten ziet de lingeriefabrikant 2010 met optimisme tegemoet. Het bedrijf verwacht een nieuwe organische groei, vergelijkbaar met die in 2009 (+3,4 %) voor zijn traditionele merken (Marie Jo plus afgeleiden en Prima Donna), een herstel van Andrés Sardá (dat een moeilijk 2009 heeft gekend) en een verbetering van de marges dankzij de reorganisatie van de activiteiten in 2009. De bouwgroep CFE, die ook actief is in de baggersector via haar belang van 50 % in DEME, heeft tweeslachtige resultaten gepubliceerd. Positief waren de solide cijfers dankzij de baggerdivisie, die in het tweede halfjaar sterke tekenen van verbetering toonde. Negatief was dat het orderboek met 13 % is gedaald. Ondanks dat heeft CFE vertrouwen in 2010 en verwacht het slechts een beperkte omzetdaling. De groep heeft haar dividend ongewijzigd gelaten op 1,20 euro bruto per aandeel, waarmee ze dat vertrouwen bevestigt. Het nettoresultaat van de holding gespecialiseerd in Congo is zwaar teruggevallen in 2009: -46 % tot 1,92 miljoen euro. De cijfers van 2008 hadden echter wel kunnen profiteren van niet-recurrente inkomsten van 2,8 miljoen euro. Dat betekent dat het recurrente bedrijfsresultaat in feite met 73 % gegroeid is. Texaf is ook vol vertrouwen over de toekomst en wil zijn dividend optrekken met 21 %, tot 1,44 euro netto per aandeel. De resultaten van energiegroep Elia hebben de markten niet uitzonderlijk verrast. De nettowinst klokte af op 84 miljoen euro, wat overeenkomt met een daling van 18,5 % ten opzichte van 2008. Dat is uiteraard niet geweldig, maar de markt had in grote mate op die lichte daling geanticipeerd. Ook wat het dividend betreft, zijn er geen verrassingen: het zal worden gehandhaafd op het niveau van 2008, met name 1,38 euro. Bij de voorstelling van de resultaten heeft Elia bevestigd dat de raad van bestuur de directie het mandaat heeft gegeven om te onderhandelen over de overname van de Duitse transmissiebeheerder voor elektriciteit 50Hertz Transmission, eigendom van Vattenfall. Als die transactie doorgaat, zal er bij de volgende aandeelhoudersvergadering een kapitaalverhoging worden voorgesteld. De resultaten van de informaticagroep zijn niet om vrolijk van te worden: de omzet van 2009 bedraagt 101,127 miljoen euro, een daling met bijna 10 % ten opzichte van 2008. Het lichte herstel van de activiteiten van de groep in het tweede halfjaar was niet genoeg om het sterk deficitaire eerste halfjaar te compenseren. 2009 was een jaar om snel te vergeten, maar 2010 lijkt er beter uit te zien. De informaticagroep wil haar omzet verhogen door overtollige bureauoppervlakte in Jumet te verhuren, wat dit jaar ongeveer 216.000 euro aanvullende inkomsten zal opleveren. En mede dankzij de ondertekening van een groot contract met de Europese Commissie verwacht het management van Systemat een omzetgroei van 10 à 15 % in 2010. Om haar vertrouwen in de toekomst aan te tonen, zal de groep haar aandeelhouders bedanken met een terugbetaling van het kapitaal ter hoogte van 1 euro per aandeel. Als we de resultaten van Montea in één woord zouden moeten samenvatten, dan zouden we zeggen: teleurstellend. De cijfers zijn niet over de hele lijn slecht, met bijvoorbeeld een exploitatieresultaat van 13,43 miljoen euro (vóór het resultaat op de vastgoedportefeuille), tegenover 11,48 miljoen euro in 2008. De markt had echter meer verwacht, onder andere van de nettowinst per aandeel. Die kwam uit op 2,08 euro, terwijl de markt rekende op minstens 2,18 euro. Aan de basis van de teleurstelling liggen de financiële kosten, die hoger uitvielen dan verwacht. Ondanks de mindere resultaten behoudt de vastgoedbevak zijn dividend op het niveau van 2008, zijnde 2,09 euro bruto per aandeel. Wat de vooruitzichten betreft, heeft het management van Montea aangegeven dat het zijn inspanningen wil concentreren op het verankeren van de bezettingsgraad (92,93 % in 2009, tegenover 95,58 % een jaar eerder) en het uitbouwen van zijn activiteiten in Frankrijk. De markt is unaniem: de resultaten van Nyrstar zijn goed... Zoals verwacht. Het is waarschijnlijk omdat het bedrijf de markt niet heeft kunnen verrassen dat het aandeel in het rood ging net na de bekendmaking van de jaarresultaten. Hoe dan ook, Nyrstar hoeft zich zeker niet te schamen over zijn prestaties. Nauwelijks een jaar na het binnenhalen van zijn nieuwe CEO en de herstructurering van het managementteam, heeft de zinkproducent een nettowinst van 10 miljoen euro geboekt in 2009, tegenover een verlies van 595 miljoen euro een jaar eerder. De onderliggende ebitda, die geen rekening houdt met uitzonderlijke elementen zoals herstructureringskosten of waardeverminderingen van activa, bedroeg 93 miljoen in 2009, tegenover 153 miljoen in 2008. En om de aandeelhouders tevreden te stellen, heeft de groep aangegeven dat ze een brutodividend van 0,10 euro per aandeel zal voorstellen tijdens de algemene vergadering die op 28 april 2010 zal plaatsvinden in Brussel. Verder heeft het bedrijf vertrouwen in de toekomst en geeft het aan op schema te zitten om tegen het einde van 2010 een duurzame jaarlijkse kostenbesparing van 75 miljoen euro te realiseren (vergeleken met 2008) en om zijn herstructureringsprogramma tegen eind 2010 af te ronden. Het technologiebedrijf wordt hard getroffen door de crisis in de noodlijdende autosector. Niet moeilijk als we weten dat het bedrijf maar liefst 76 % van zijn omzet in die sector realiseert. Aangezien 2009 allesbehalve een roemrijk jaar was voor de autosector, is het logisch dat ook de resultaten van Epiq niet schitterend zijn. De omzet is in 2009 op jaarbasis met 16 % gedaald tot 164 miljoen euro, tegenover 196 miljoen een jaar eerder. De verkoop aan de autosector is logischerwijs teruggezakt met 18 %. Wat meer als een verrassing komt, is dat de omzet in de sector van de elektrische huishoudapparatuur is teruggevallen met 30 % en nu nog maar 14 % van de totale omzet uitmaakt. Het segment industriële toepassingen boekte echter een groot succes, met een spectaculaire omzetstijging van 48 % (nu goed voor 10 % van de totale omzet). Wat de vooruitzichten betreft, ziet het management 2010 met vertrouwen tegemoet. Het hoopt een omzet van 180 miljoen euro te kunnen halen. De resultaten van Sipef werden zonder twijfel door de markten gesmaakt. De plantageholding publiceerde een recordwinst van 60,17 miljoen dollar. De groep heeft die recordwinst hoofdzakelijk te danken aan een hoger productievolume en lagere productiekosten. De omzet daalde met 15 % op jaarbasis, maar kwam toch nog bijna 4 % boven de consensusverwachtingen uit. Die beter dan verwachte prestatie is te danken aan een hoger dan verwacht verkocht volume in ruwe palmolie, dat op jaarbasis met liefst 18,2 % is gestegen. Die volumestijging was op haar beurt voor een groot deel te danken aan Agro Muko, waarin Sipef een minderheidsbelang van 40 % aanhoudt. De lagere energie- en bemestingskosten zorgden bovendien voor een efficiëntere productie en een hogere winstgevendheid. De aandeelhouder mag meevieren van het management van Sipef, dat het dividend met 37 % optrekt tot 1,1 euro bruto per aandeel. Naar 2010 toe geeft Sipef nog weinig vooruitzichten mee. De productie zal in het eerste kwartaal waarschijnlijk lager uitkomen, maar dat is omkeerbaar. Het management heeft er echter vertrouwen in dat 2010 opnieuw een goed jaar zal worden. De resultaten van Ablynx brachten weinig verrassingen met zich. De omzet nam met 77 % toe, tot 29,7 miljoen euro. Door de sterke voor-uitgang van de klinische programma's is de cashverbranding wel tot 21,3 miljoen euro gestegen. De cashpositie is echter nog vrij stevig, met 92,3 miljoen euro beschikbaar. Verrassend was wel de bekendmaking van een kapitaalverhoging, die zal starten op 8 maart. Concrete cijfers heeft het bedrijf daar echter nog niet over vrijgegeven. Naar 2010 toe voorziet het management de publicatie van de resultaten van fase II voor ALX-0081 op het einde van het jaar. Bovendien wordt verwacht dat Pfizer resultaten zal bekendmaken over de fase II in reumatoïde artritis. Financiële vooruitzichten gaf het bedrijf niet. De omzet van Ter Beke bleef het afgelopen boekjaar nagenoeg stabiel. De groei werd grotendeels afgeremd door de stopzetting van een aantal niet-rentabele contracten in Frankrijk in het eerste halfjaar van 2008. Het management slaagde er wel in de rentabiliteit te verhogen, want de nettowinst nam met 8,6 % toe. De bedrijfswinst (ebit) nam met liefst 90 % toe, maar dat is enigszins te danken aan de vergelijkingsbasis. Het jaarcijfer van 2008 was negatief beïnvloed door uitzonderlijke kosten, voor een totaal van 3,4 miljoen euro. De recurrente bedrijfswinst kwam echter ook sterk hoger uit (+33 %) dan in 2008. De financiële kosten (netto) werden fors teruggedrongen dankzij een verbetering van forexresultaten. De nettoschuld daalde licht, waardoor de gearing of schuldgraad op 79 % uitkwam. De raad van bestuur stelt een dividend voor van 2,35 euro bruto per aandeel (+12 %). Ter Beke verwacht het komende jaar opnieuw solide resultaten en een verdere toename van de nettowinst. Bekaert publiceerde indrukwekkende cijfers over het boekjaar 2009 en verpulverde de consensus. De omzet daalde op jaarbasis met 8,5 %. Toch slaagde Bekaert er in een fors hogere bedrijfswinst (ebit +10 % ten opzichte van 2008) te genereren, dankzij een uitzonderlijk hoge ebitmarge in de tweede jaarhelft van 12,4 %. Voor het hele boekjaar is die marge zelfs met 160 basispunten toegenomen tot 9,5 %. De regio EMEA (Europa, Afrika en Midden-Oosten) had het zwaarst te lijden onder de crisis, met een omzetdaling van bijna 30 %. Die mindere prestatie werd echter ruimschoots goedgemaakt door de groeilanden, met Latijns-Amerika op kop, dankzij een omzetstijging van liefst 85 %. De ebitda was eveneens sterker dan verwacht, dankzij ijzersterke ebitdamarges van bijna 16 %. Bekaert leverde bovendien niet alleen op operationeel vlak schitterende resultaten af. De schuldafbouw zet zich door. De gearing of schuldgraad (nettoschuld/eigen vermogen) halveerde bijna tot slechts 28,8 % (53,5 % in 2008). Bekaert is naar de toekomst toe overtuigd van de opportuniteiten in de groeilanden en blijft investeren in Azië en andere groeimarkten. Wat de tradi-tionele markten, zoals Noord-Amerika en Europa betreft, blijft het management voorzichtig. Toch zijn de eerste tekenen van herstel merkbaar. De dividendverhoging tot 2,94 euro bruto per aandeel geeft bovendien vertrouwen voor het komende jaar. Movetis - het biotechbedrijf waarvan we de opvolging vorige maand startten - heeft 2009 afgesloten met een verlies van iets meer dan 15 miljoen euro, maar nog belangrijker is de sterke cashpositie van 105,7 miljoen euro. De belangrijkste nieuwsflow die we het komende jaar verwachten, is de lancering van het middel Resolor in de rest van Europa en buiten Europa, en de vooruitgang van de klinische programma's voor bijkomende indicaties voor Resolor. Movetis verwacht drie klinische studies in fase III. Voor de overige potentiële geneesmiddelen voor maag- en darmstoornissen gaat het bedrijf uit van fase II-studies. Campine maakte over het boekjaar 2009 een nettoverlies bekend. De specialist in loodrecyclage schrapt dan ook zijn dividend. De omzet daalde op jaarbasis met 22 % tot 80,78 miljoen euro. Operationeel viel het resultaat nog enigszins mee, met een operationele winst van 696.000 euro (-1,85 miljoen euro in 2008). Dat positieve resultaat is hoofdzakelijk te danken aan een herstel van zowel de antimoonprijzen als het volume in 2009. De loodprijzen herstelden eveneens, maar de volumes konden zich niet herstellen en bleven nagenoeg stabiel. Het bedrijf bevestigt het herstel in de tweede jaarhelft. Terwijl er in de eerste helft van het jaar nog 2,47 miljoen euro verlies werd geleden, boekte Campine een nettowinst van 1,37 euro. Dat was echter niet voldoende om het eerste semester goed te maken en resulteerde in een nettoverlies van 1,10 miljoen euro op jaarbasis. Campine merkt duidelijk tekenen van verbetering van de vraag, maar blijft voorzichtig. Het bedrijf is immers sterk afhankelijk van de autosector, die volgens het management in een diepe herstructureringsfase zit, die enkele jaren kan aanslepen. Transics moest een omzetdaling van bijna 18 % opbiechten over het boekjaar 2009. Dat is in lijn met de eigen verwachtingen en doet hopen op een langzaam marktherstel. In de eerste jaarhelft verloor Transics door de crisis nog 26 % van de omzet. In de tweede jaarhelft bleef het omzetverlies beperkt tot 6 %. Het bedrijf heeft dat redelijke resultaat te danken aan zijn recurrente bedrijfsmodel. Liefst 41 % van de omzet is afkomstig uit recurrente verkoop. Transics kon nog altijd rekenen op een stevige ebitdamarge van iets meer dan 20 %. Daardoor kwam de ebitda of cashflow uiteindelijk uit op 7,2 miljoen euro voor het hele jaar. Het bedrijf snoeide fors in de bedrijfskosten. Over het hele boekjaar daalden de bedrijfskosten met bijna 18 %. Ook de financiële kosten daalden dankzij een lagere nettoschuldenlast. Transics boekte op het einde van de rit een nettowinst van 1,3 miljoen euro, of 0,16 euro per aandeel. Transics blijft voorzichtig naar de komende kwartalen toe. Volgens het management zal de moeizame kredietverlening op de omzet blijven wegen. Transics gaat daarom uit van een stabiele omzet in 2010, met een mogelijke opwaartse herziening in de tweede jaarhelft van 2010. 2008 was al geen schitterend jaar voor Punch International, maar 2009 was dat nog veel minder. In 2008 slaagde de groep er nog in het jaar met winst af te sluiten, in 2009 lukte dat niet meer. Punch International realiseerde vorig jaar een nettoverlies van 122,1 miljoen euro, tegenover een winst van 43,3 miljoen euro een jaar eerder. De omzet ging er met 43 % op achteruit tot 194,8 miljoen euro. Vorig jaar werd wel gekenmerkt door een reeks desinvesteringen en een kapitaalverhoging die op de resultaten van de groep wogen. Die eenmalige elementen zullen in 2010 geen rol meer spelen. Het blijft echter moeilijk uit te maken wat we voor dit jaar mogen verwachten, aangezien het management zich niet waagt aan voorspellingen voor het lopende jaar. Ondanks een moeilijk jaarbegin kon Punch Telematix de schade beperken dankzij een zeer goed vierde kwartaal, waarin de omzet op jaarbasis met 68 % steeg. Uiteindelijk sloot Punch Telematix het jaar af met een verlies van 19.000 euro, tegenover een winst van 201.000 euro vorig jaar. Vastgoedgroep Accentis sloot het jaar 2009 af met een verlies van 3,4 miljoen euro. Dat tekort kan worden toegeschreven aan afschrijvingen van meer dan 5 miljoen euro op het vastgoedpatrimonium. Op operationeel vlak hebben de cijfers van Accentis ook geleden onder de daling van de bezettingsgraad van 90,7 % eind 2008 tot 77,3 %. De schuldgraad van Accentis is vorig jaar van 57 % naar 59 % gestegen. De groep, die gespecialiseerd is in koel- en zuiveringssystemen, kon het jaar 2009 afsluiten met een relatief stabiele winst (-5 %) van 2,42 euro per aandeel. De analisten verwachtten wat meer, maar de beleggers waren aangenaam verrast door de verhoging van het dividend tot 0,60 euro bruto per aandeel (waarvan 0,15 euro in september al werd gestort). Financieel heeft Hamon nu een nettokaspositie van 8,2 miljoen euro, tegenover een nettoschuld van 10,8 miljoen euro een jaar eerder. Dat heeft het te danken aan een strikt beheer van het bedrijfskapitaal. De groep geeft liever geen vooruitzichten voor 2010, maar blijft relatief rustig, ondanks de daling van 13 % van het orderboekje. De investeringsmaatschappij sloot het jaar 2009 af met een verlies van 61.000 euro en dat ondanks een winst van meer dan 0,4 miljoen euro op de financiële activa. Dat voordeel wordt echter tenietgedaan door niet-recurrente elementen (afschrijvingen...) van gelijke waarde. De eigen middelen van Beluga zijn lichtjes gestegen tot 4,52 euro per aandeel. Het bedrijf houdt zijn dividend ongewijzigd op 0,10 euro per aandeel. De bioscoopuitbater heeft 2009 afgesloten met sterke groeicijfers. De omzet is er met 6,6 % op vooruitgegaan dankzij een stijging van het aantal bezoekers met 0,5 %, het succes van de 3D-films (Ice Age 3, Up en Avatar) en een stijging van de ITS-omzet (in theatre sales), die te danken is aan het succes van de selfserviceshops Mega Candy. Mede dankzij een goede kostenbeheersing zijn de marges sneller gestegen dan de omzet. De operationele en nettowinst zijn met respectievelijk 10,8 % en 46 % de hoogte ingegaan (tot 22 miljoen euro). Die aanzienlijk betere resultaten dan verwacht stellen Kinepolis in staat om zijn dividend met 39 % op te trekken tot 0,92 euro bruto per aandeel. De groep heeft evenveel vertrouwen in 2010 en rekent op de groei van het aantal alternative content-activiteiten (sport, muziek, tv-series en documentaires), evenals op het uitkomen van een reeks topfilms, waaronder Toy Story 3, Shrek 4, Alice in Wonderland, Harry Potter and the Deadly Hollows, Twilight III, enzovoort. Telenet kon ook in het vierde kwartaal beter dan verwachte resultaten publiceren en vervolledigt zo een uitstekend 2009. Over het volledige boekjaar groeide het aantal klanten met 620.000, waarvan 329.000 nieuwe klanten voor digitale televisie. De omzet groeide ook in het vierde kwartaal met 13 % op jaarbasis, waarvan liefst 9 % organisch. De ebitda was eveneens opnieuw heel sterk dankzij een marge van liefst 48,6 %. De recurrente ebitda kwam door die sterke marge in het vierde kwartaal op 153,2 miljoen euro uit. Het nettoresultaat kwam uiteindelijk ook boven de verwachtingen uit op 160,4 miljoen euro. Telenet sluit het boekjaar af met een nettowinst van 233,1 miljoen euro, of 2,09 euro per aandeel. Het management beloont de trouwe aandeelhouder met een kapitaalterugstorting van 250 miljoen euro of 2,23 euro per aandeel. Dat is een dividendrendement van meer dan 10 %. Op die kapitaalvermindering is er bovendien geen roerende voorheffing verschuldigd. Ook naar 2010 toe is Telenet positief. De omzet zal naar verwachting met zowat 8 % groeien. De ebitdamarge zal rond 50 % uitkomen. Telenet zal fors blijven investeren in nieuwe technologie, die het netwerk moet klaarmaken voor toenemend verkeer. De netwerkinvesteringen worden nu gespreid over vijf in plaats van over tien jaar. Door Cedric BoitteDe aandeelhouders van Belgacom krijgen na het tussentijdse dividend van 0,40 euro in december nog eens 1,68 euro extra. De omzet van Systemat daalde in 2009 met bijna 10 %. De beter dan verwachte resultaten zorgen ervoor dat Kinepolis zijn dividend met 39 % kan optrekken.