2002 was een goed jaar voor het Franse Nord-Pas de Calais en Rijsel. De regio versterkte zijn positie als dienstencentrum en dat uitte zich ook in de bouw van kantoren. Diezelfde vaststelling geldt ook voor Kent en Medway. De TGV-verbinding met de tunnel onder het Kanaal en de verbeteringen die aan het wegennet zijn aangebracht, resulteerden in een omvangrijk bouwprogramma dat goed zou kunnen zijn voor de bouw van 20.000 woningen, verspreid over de komende twintig jaar.
...

2002 was een goed jaar voor het Franse Nord-Pas de Calais en Rijsel. De regio versterkte zijn positie als dienstencentrum en dat uitte zich ook in de bouw van kantoren. Diezelfde vaststelling geldt ook voor Kent en Medway. De TGV-verbinding met de tunnel onder het Kanaal en de verbeteringen die aan het wegennet zijn aangebracht, resulteerden in een omvangrijk bouwprogramma dat goed zou kunnen zijn voor de bouw van 20.000 woningen, verspreid over de komende twintig jaar. Waren de jaren 1999 en 2000 gunstig voor België, dan beleeft de sector momenteel zijn vijfde kwartaal van recessie. Een recente opiniepeiling van Trends - ter gelegenheid van de uitgave van de Top Bouw 2003 - wees uit dat aannemers niets goeds van het lopende jaar verwachten. De sociale lasten zijn veel te zwaar en het onderwijs schiet tekort, zo luiden de voornaamste klachten. Ondanks inspanningen van de sector en de overheid blijft zwartwerk endemisch. Het nijpend gebrek aan bouwterreinen jaagt de prijzen omhoog in Vlaanderen, dat de kern van de markt vertegenwoordigt. En ook op het gebied van openbare werken viel er bitter weinig te beleven. Bestaat de sector voor het merendeel uit kleine bedrijven, dan zijn de grote aannemers van het land vaak wel dochters van een Franse ( Suez, Bouygues) of Nederlandse groep ( HBG, Heijmans). Aan Engelse zijde bestaat de voornaamste uitdaging erin het ernstig tekort aan geschoolde arbeidskrachten te boven te komen. Ondanks de kommer in eigen land voert een Belgisch bedrijf het euregio-klassement van grote bouwondernemingen aan. Bovenaan prijkt immers Advices for Technical Systems ( ATS), een onafhankelijke installatiegroep uit Merelbeke die als industrieel engineeringbedrijf actief is in talloze domeinen. Modular Lighting Instruments (de nummer 3 in de euregio) mag zich gerust een trendsetter noemen op het gebied van hedendaagse verlichting. Nacap, de nummer 4 uit de euregio en een dochterbedrijf van de in opspraak gekomen Nederlandse groep Koop, is een klassieke aannemer. Op de lijst van middelgrote ondernemingen staat Synerco, een elektrisch installateur uit Lichtervelde, als eerste Belg op de derde plaats. Het Kruibeekse Seghers Aannemingen (de nummer 4 in de euregio) zoekt naar synergie tussen wegenbouw en grondsanering. Riva & Mariani (de nummer 8 in de euregio) is een bedrijf uit Manage en een dochtermaatschappij van de gelijknamige Italiaanse groep. Riva & Mariani is een erkend aannemer voor sloopwerken en asbestverwijdering. De snelst groeiende kleine bouwonderneming in de euregio is Envisan, een dochter van het baggerbedrijf De Nul, gespecialiseerd in slibbehandeling en bodemsanering.