Zakendoen zal in de komende tien jaar sterker van karakter veranderen dan in de afgelopen vijftig jaar het geval is geweest. Met deze zin begint Microsoft-stichter Bill Gates zijn boek Z@kendoen met de snelheid van een gedachte. Wie hierna spectaculaire nieuwe technologische snufjes of bekentenissen zoekt, komt evenwel van een koude kermis thuis. De tycoon schrikt er zelfs niet voor terug om een vervelend aantal wijdopen deuren in te beuken. Toch verdient de lectuur een stevige aanbeveling. Het gaat nu eenmaal om de visie van een levende legende inzake informatietechnologie. Ook al laat hij lang niet het achterste van zijn tong zien, het blijft interessant te weten hoe hij tegen de IT-evolutie aankijkt. Tot spijt van wie het benijdt, blijft Gates vooralsnog voor de informaticawereld wat de paus voor de katholieke gemeenschap betekent. Wat de gelovigen ook van zijn sermoenen mogen denken, ze kunnen er toch maar bet...

Zakendoen zal in de komende tien jaar sterker van karakter veranderen dan in de afgelopen vijftig jaar het geval is geweest. Met deze zin begint Microsoft-stichter Bill Gates zijn boek Z@kendoen met de snelheid van een gedachte. Wie hierna spectaculaire nieuwe technologische snufjes of bekentenissen zoekt, komt evenwel van een koude kermis thuis. De tycoon schrikt er zelfs niet voor terug om een vervelend aantal wijdopen deuren in te beuken. Toch verdient de lectuur een stevige aanbeveling. Het gaat nu eenmaal om de visie van een levende legende inzake informatietechnologie. Ook al laat hij lang niet het achterste van zijn tong zien, het blijft interessant te weten hoe hij tegen de IT-evolutie aankijkt. Tot spijt van wie het benijdt, blijft Gates vooralsnog voor de informaticawereld wat de paus voor de katholieke gemeenschap betekent. Wat de gelovigen ook van zijn sermoenen mogen denken, ze kunnen er toch maar beter kennis van nemen. Bovendien bundelt het boek tal van voorbeelden uit de bedrijfswereld. Gates wijst duidelijk aan dat zowel de elektronische handel als het aanwenden van netwerkmogelijkheden sommige bedrijven vandaag al heel wat voordelen opleveren. Vanuit dat perspectief is het boek ook een krachtige waarschuwing voor wie nog niet bekeerd is tot de e-business. "Voor iedereen die niet wil achterblijven op de vluchtstrook van de informatiesnelweg," zo luidt de commerciële slogan op de kaft van de Nederlandstalige versie dan ook terecht.HOTELRESERVATIE.Het apenstaartje in de titel (ook in de originele Business @ the Speed of Thought) beklemtoont het belang dat Gates aan Internet hecht. Dat was vier jaar geleden nog anders. In zijn debuutboek The Road Ahead (1995) flaterde hij onwaarschijnlijk door Internet gewoon links te laten liggen. Ondertussen heeft hij die blunder niet alleen rechtgezet, Microsoft sloeg het roer helemaal om en zeilt nu mee aan de kop van de Internet-race. Deze ervaring illustreert meteen dat een en ander recht te zetten valt áls je maar vlug genoeg reageert. Dezer dagen bouwen bedrijven die al overtuigd zijn van de efficiëntie van e-business evenwel een stilaan onoverbrugbare voorsprong op. Uiteraard is het boek even goed een pleidooi pro domo. Nu Microsoft mee in het Internet-concept zit, klinkt zo'n waarschuwing haast als een groteske reclamestunt. Gates schroomt zich niet eens om Microsoft geregeld als voorbeeld naar voren te schuiven. Gelukkig passeren ook vele andere bedrijven de revue. Dáár situeren zich ook de aangenaamste en leerzaamste passages.Hotelketen Marriott is zo'n leuke case. Wereldwijd exploiteert de groep 1500 hotels onder tien verschillende merknamen, met een gezamenlijke omzet van meer dan tien miljard dollar. Al in 1996 zette Marriott zijn eerste on line reservatiesysteem op. Het was slechts rudimentair en experimenteel, maar haalde na niet eens een volledig jaar al een omzet van een miljoen dollar binnen. Begin 1997 werd een speciaal Internet-team samengesteld, dat de mogelijkheden moest onderzoeken. Marriott zag immers in dat Internet méér kan dan alleen verkopen. Het Net moest een communicatieluscreëren, waarmee een hoger niveau van dienstverlening kon worden bereikt, zodat ook een nieuwe cliëntèle kon worden aangetrokken. Er kwam een website tot stand, waarmee je niet alleen kunt reserveren, maar die je ook wegwijzers, uitgaanstips en servicemogelijkheden biedt. Je kunt zelf nagaan welke kamers er vrij zijn. Ondertussen genereert de site al een omzet van meer dan twee miljoen dollar per maand. NETWERKCOMPUTER.Gates heeft het evenwel over veel méér dan alleen maar degelijke websites. Ook binnen het bedrijf is een elektronisch netwerk onontbeerlijk. Binnen het bedrijf is overigens geen accurate omschrijving. Via een netwerk van pc's, e-mail, intranet, extranet en Internet ontstaat een digitaal zenuwstelsel, waarin het bedrijf zowel intern communiceert als permanent in contact blijft met klanten en leveranciers. Op deze manier kan ontzettend veel tijd (en dus geld) worden bespaard. Het biedt ook heel wat mogelijkheden om informatie snel te laten doorstromen, zonder dat deze kan worden gesaboteerd door allerhande tussenniveaus. Gates reikt zelfs een stappenplan aan om het digitale zenuwstelsel zorgvuldig op te bouwen. Wie nieuwe informatie zoekt over het Amerikaanse antitrustproces tegen Microsoft, kunnen we wel naar een uitvoerig dossier in de Trends-bijlage Review van vandaag verwijzen, maar niet naar het boek. Gates zwijgt zedig. Of speelt hij het subtiel? Hij legt immers opvallend veel nadruk op netwerkcomputers die het zonder een besturingssysteem als Windows kunnen stellen. Zo holt hij een deel van de aanklacht uit. Als de nieuwe generatie computers geen Windows nodig hebben, kan Microsoft met dit systeem ook de concurrentie niet verpletteren. Bill Gates, Z@kendoen met de snelheid van een gedachte. Meulenhoff, 480 blz., 798 fr. ISBN 902905994X.LUC DE DECKER