Paul Van Hooghten bemant sinds 1992 de poot van De Bandt, Van Hecke & Lagae, het grootste Brusselse advokatenkantoor, in Fifth Avenue, New York. "Een fantastische ervaring, " noemt hij z'n verblijf in de VS. "Manhattan is de jungle van de financiële juristen. De omvang van de deals is enorm in vergelijking met Europa. "
...

Paul Van Hooghten bemant sinds 1992 de poot van De Bandt, Van Hecke & Lagae, het grootste Brusselse advokatenkantoor, in Fifth Avenue, New York. "Een fantastische ervaring, " noemt hij z'n verblijf in de VS. "Manhattan is de jungle van de financiële juristen. De omvang van de deals is enorm in vergelijking met Europa. "Meester Van Hooghten is de enige Vlaming van de twintig juristen die voor de Alliance of European Lawyers (het Europese samenwerkingsverband van De Bandt) in de VS aktief zijn. Zijn voornaamste taak is het advizeren van Amerikaanse ondernemingen die in België (willen) opereren. Hij is dus van alle juridische markten thuis. Fusies en overnames, aansprakelijkheid, arbeidsrecht, financiële konstrukties en fiskaal recht behoren tot zijn werkterrein.Ook begeleidt hij Belgische ondernemingen in de VS. "In feite kiezen we de juridische specialisten voor ons Brussels kliënteel, " vertelt Van Hooghten, die door de lokale balie is erkend als juridisch advizeur. "Voor je het beseft, word je hier doodgeslagen met hoge erelonen. Dat willen we vermijden. Amerikaanse procedures zijn immers veel complexer dan de Europese. "Van Hooghten, afgestudeerd aan de KU-Leuven en de University of Illinois, startte in 1985 aan de Brusselse balie (bij Loeff, Claeys, Verbeke) en kwam in 1989 bij De Bandt terecht. Zijn echtgenote Yvette Verleisdonk is advokaat bij de Newyorkse poot van het Nederlandse kantoor Nauta Dutilh.De verhouding met de kliënteel is volgens Van Hooghten één van de grootste verschillen met de Europese rechtspraktijk. "Klanten bellen soms zaterdagavond om acht uur met de vraag om de volgende morgen een advies klaar te hebben, " getuigt hij. "Geen probleem. Maar het is oppassen geblazen. Aansprakelijkheidsvorderingen loeren om de hoek. Wij hebben op dat vlak nog geen problemen gehad. Hout vasthouden. "Uiteraard betaalt de veeleisende klant voor zo'n service. Topadvokaten hebben in normale zaken erelonen die makkelijk oplopen tot 500 dollar (16.000 frank) per uur. Voeg daarbij de dagvaardingsmanie van de Amerikanen, dan begrijp je waarom Van Hooghten New York betitelt als "het advokatenparadijs". "Naar de rechter trekken, is een nationale sport, " zegt hij.Toch is Van Hooghten vrij kritisch over het rechtssysteem : "De juryrechtspraak kijk naar de zaak rond O.J. Simpson leidt tot waanzinnige evenementen, waarbij advokaten zich mediatiek profileren. Dit is bij ons ondenkbaar. Op het gebied van deontologie zeker wat publiciteit betreft is de Europese balie strenger. En socialer. Dat is hier hier geen issue. Men wìl gewoon niet sociaal zijn. Dat past niet in het machismo van Manhattan, het financiële centrum van de wereld. "PAUL VAN HOOGHTEN (DE BANDT, VAN HECKE & LAGAE, NEW YORK) Een sociaal imago van de advokatuur past niet bij het machismo vanManhattan.