In de buurt van de Leuvense Diestsestraat wordt geschiedenis geschreven. SmartMove met zijn vijftig medewerkers, vooral ingenieurs, ontwerpt er de communicatiecomputer voor de auto van morgen. Het is de pc-revolutie in de auto-elektronica: het ontstaan van een open platform waarvoor hard- en softwareleveranciers naar hartenlust producten kunnen ontwikkelen. De eerste prototypes zijn bij klanten. Commerciële producten in voertuigen mag u verwachten in 2002 of 2003.
...

In de buurt van de Leuvense Diestsestraat wordt geschiedenis geschreven. SmartMove met zijn vijftig medewerkers, vooral ingenieurs, ontwerpt er de communicatiecomputer voor de auto van morgen. Het is de pc-revolutie in de auto-elektronica: het ontstaan van een open platform waarvoor hard- en softwareleveranciers naar hartenlust producten kunnen ontwikkelen. De eerste prototypes zijn bij klanten. Commerciële producten in voertuigen mag u verwachten in 2002 of 2003. De elektronicain auto's is vandaag per definitie verouderd. De ontwerpcyclus voor een voertuig is drie jaar, componenten gaan nog verder terug in de tijd. In diezelfde periode hebben drie tot vier generaties consumenten- of communicatie-elektronica elkaar afgelost op de markt. "De elektronica uit 1998 zal in de modellen van 2002 verschijnen," zegt Motorola-directeur Allan Kirson. Motorola levert de zogenaamde tweede-generatietelematicasystemen waarrond General Motors met een aantal dienstverleners in de VS zijn Onstar-service bouwt: automatisch contacteren en lokaliseren van voertuigen wanneer de airbag afgaat (en eventueel alarmeren van de hulpdiensten), volgen van gestolen wagens, vanop afstand openen van de voertuigen van verstrooide zielen, Scoot-achtige "comfortdiensten" (de speciale mobilofoon neemt de aanwijzingen op), en zo meer. "De marges op de auto's zelf dalen. Automobielbedrijven verkopen nu al leasingcontracten en verzekeringspolissen. Zij willen nog meer producten koppelen aan die wagen," licht co-gedelegeerd bestuurder Marc Maes van SmartMove toe. Maar dat vereist een elektronica die mee kan evolueren, betaalbaar is en in tegenstelling tot de huidige gemakkelijk upgradebaar. Marc Maes: "Elektronica is de helft van de productiekosten van een BMW 7. Alleen door standaardisatie kan je die kosten omlaag krijgen. En dezelfde standaardisatie kan ervoor zorgen dat je elektronica up-to-date is. Als jij weet wat de standaard van de interface is, kan je wachten tot het einde van de ontwerpcyclus om de elektronica binnen te brengen." Constructeurs aan het stuurIn januari 1998 schudde Microsoft de autogiganten wakker met de Auto PC uitbreiding voor zijn Windows CE besturingssysteem. Het was de aanleiding voor General Motors, Toyota, Chrysler, Daimler-Benz, Ford en Renault om in oktober 1998 het Automotive Multimedia Interface Consortium ( Amic) op te richten. Doel: gemeenschappelijke normen voor automobiele informatie-, communicatie- en ontspanningssystemen voorschrijven. "We moeten standaarden hebben om toegang te krijgen tot auto's en vrachtwagens nadat ze op de markt zijn gebracht," zei de directeur voor elektrische engineering bij General Motors, David Acton. De mogelijkhedenvan zo'n platform zijn legio. In plaats van auto's terug te roepen omdat er een probleem is met het programma van de airbag, zoals Audi en BMW een tijd geleden moesten doen, zou het bijvoorbeeld veel eenvoudiger zijn om de nieuwe software vanop afstand te kunnen downloaden.Amic heeft nu 92% van 's werelds automobielproductie achter zich.Co-gedelegeerd bestuurder Steven Buytaert van SmartMove: "Je kan er rustig van uitgaan dat wat Amic gaat specificeren de standaard zal worden. En wat Amic voorstelt, is een exacte doorslag van wat wij al vier jaar aan het bouwen zijn. Sommige autobouwers zeggen zelf dat hun systeem voor een groot deel geïnspireerd is op wat wij hebben voorgesteld aan de partijen binnen Amic." Amic koos niet voor Windows CE, maar voor het concurrerende Java-platform. SmartMove kan geloofsbrieven voorleggen. In september vorig jaar gingen de Leuvenaren met Mannesmann VDO Car Communications (de Europese trendsetter in tweede-generatietelematicasystemen) , Deutsche Telekom Mediamobile , Renault, BMW en het Franse Centre Commun d'Études de Télédiffusion et Télécommunications ( France Télécom) rond de tafel zitten om het Esprit-project Inform uit te tekenen. Inform staat voor Information for the Millions en kient uit hoe diensten vanop afstand naar een goedkope terminal kunnen worden gebracht via het meest geschikte communicatiemedium. "De hele architectuurontwikkeling voor Inform is gedaan door SmartMove," zegt Steven Buytaert. Dolby als rolmodelSmartMove wil geen terminals verkopen, maar intellectuele rechten. "Veel bedrijven moeten nog beginnen aan het ontwerp van producten die beantwoorden aan de specificaties van Amic. Wij hebben een prachtige uitgangspositie, zowel tegenover automobielfabrikanten als tegenover telematicaleveranciers," zegt Steven Buytaert. SmartMove levert een totaaloplossing. "Wij gaan zelf die module niet produceren in grote volumes. Wij gaan onze technologie qua hardware doorlicentiëren aan bedrijven als VDO Car Communications of andere, die op hun beurt de afgewerkte producten doorverkopen aan een hele reeks toekomstige service providers," zegt hij. Aan de softwarekant levert SmartMove een software development kit ( SDK). Dat zijn functies waarmee snel toepassingen voor het hardwareplatform kunnen worden gebouwd. Anderen kunnen die toepassingen dan weer aan dienstuitbaters leveren. Buytaert: "Tenslotte hebben we ook beslist om een communicatiecentrum te ontwikkelen. We zullen er zelfs één operationeel maken binnen België, om daar ontwikkelingsfeedback uit te krijgen." Het communicatiecentrum regelt de informatiestroom tussen abonnee en dienstenleveranciers. Afhankelijk van toepassing en abonnementsvoorwaarden kiest deze "switch" onder meer welk medium zal worden gebruikt (gsm, digitale radio, semafoon,...), maar hij levert ook de zakelijke logica om te factureren en gebruikers te beheren. Lernout & Hauspie, Dolby en de Britse processorontwerper ARM zijn rolmodellen voor de bedrijfsstrategie van SmartMove. Maar Marc Maes en Steven Buytaert blijven discreet over hun huidige en toekomstige klanten. Automobielclubs beginnen nu de tweedegeneratiesystemen en -diensten aan te bieden (automatische noodoproepen, navigatie, tracking na diefstal), maar kijken al verder. Philippe Leeman, project manager voor telematica bij Touring Wegenhulp: "Wij bestuderen met de Duitse en Nederlandse collega's wat het Java-platform van SmartMove kan betekenen." The sky is the limit. Steven Buytaert: "We kunnen zelfs niet dromen van wat er mogelijk zal zijn aan applicaties. Toen twintig jaar geleden de pc opkwam, dacht niemand aan browsers, electronic mail, netwerking of Windows. Men werkte met Wordstar en Visicalc." BRUNO LEIJNSE