Een nieuwe lente, een nieuw geluid, zo gaat de volkswijsheid. En volkswijsheden, daar moet je de West-Vlaamse textielbaronnen niks over leren. In mei volgend jaar neemt Michèle Sioen, de oudste dochter van de gelijknamige textielfamilie officieel de fakkel over van haar vader Jean-Jacques 'Jacky' Sioen (68) aan het roer van Sioen Industries. Daarmee neemt het bedrijf ook meteen de klip van een generatiewissel. Maar of er nu echt een nieuw geluid uit het nest zal weerklinken, is nog maar de vraag.
...

Een nieuwe lente, een nieuw geluid, zo gaat de volkswijsheid. En volkswijsheden, daar moet je de West-Vlaamse textielbaronnen niks over leren. In mei volgend jaar neemt Michèle Sioen, de oudste dochter van de gelijknamige textielfamilie officieel de fakkel over van haar vader Jean-Jacques 'Jacky' Sioen (68) aan het roer van Sioen Industries. Daarmee neemt het bedrijf ook meteen de klip van een generatiewissel. Maar of er nu echt een nieuw geluid uit het nest zal weerklinken, is nog maar de vraag. Sioen uit Ardooie is een naam op het vlak van technisch textiel. In 1960 gestart als producent van waterwerende gecoate stoffen, is de groep uitgegroeid tot een industriële verticaal geïntegreerde wereldspeler op het raakvlak van textiel en de gespecialiseerde chemie. De groep legt zich toe op elkaar afgestemde kernactiviteiten. De coatingdivisie is uitgegroeid tot wereldleider in het coaten van synthetische weefsels. De confectiedivisie, opgestart in 1967, is actief in het ontwerpen en vervaardigen van hoogwaardige beschermkleding. En de processingdivisie staat enerzijds in voor de productie van granulaten en pigmentpasta's, die gedeeltelijk worden gebruikt in de coatingdivisie, en anderzijds voor de verwerking van gecoate weefsels en folies. In 2002 realiseerde de groep een omzet van goed 237 miljoen euro met ruim 4000 medewerkers. De familieonderneming die Michèle Sioen straks onder haar supervisie krijgt, is een internationale groep met achttien productielocaties in zeven landen en een eigen verkoopapparaat in evenveel landen. Het aandeelhouderschap bestaat uit de vennootschap Sihold, dat via Sicorp gecontroleerd wordt door de Stichting Administratiekantoor Midapa: een stichting naar Nederlands recht, die op haar beurt gecontroleerd wordt door de familie Sioen. Midapa - dat 62,5 procent van het kapitaal heeft - staat voor Michèle, Danielle en Pascale, of de drie dochters van het echtpaar Jean-Jacques Sioen en Jacqueline Zoete. Voorts houdt Mercator Verzekeringen een belang aan van 2,8 procent. De overige 34,7 procent staat genoteerd op Euronext Brussel. Die beursgang dateert van 1996 en had een grote symboolfunctie voor de vrij conservatieve en gesloten textielsector. Dankzij de extra middelen die het bedrijf zo ophaalde, kon het enkele uitgekiende acquisities bolwerken. De onderneming groeide uit tot een toonbeeld van een geïntegreerde innovatieve groep binnen haar sector. De beleidsvisie van Jacky Sioen luidt niet voor niets: 'stilstaan is achteruitgaan'. Michèle Sioen (39) is de oudste dochter van het gezin en staat nu aan het hoofd van de coatingdivisie. "Een jonge en vrouwelijke versie van haar vader," zegt Fa Quix. "Met Michèle aan het roer wordt binnen het bedrijf duidelijk gekozen voor continuïteit, want ze hebben eenzelfde strategische visie," meent de Febeltex-topman. Ook binnen Febeltex speelt ze een prominente rol. Behalve lid van het achtkoppige directiecomité is ze ondervoorzitster van de raad van bestuur van de textielfederatie. Daarnaast neemt Michèle Sioen ook nog de voorzitsterrol waar van de Brusselse en de Waalse regionale vleugel. "Een Vlaamse die de Waalse vleugel leidt," beklemtoont Quix. "Moet het gezegd dat ze perfect tweetalig én diplomatisch is?" Die diplomatische eigenschappen zal ze straks goed kunnen gebruiken als voorzitster van het sociaal college binnen Febeltex. "Vanuit die positie geeft ze mee vorm aan alle sociale thema's en bepaalt ze mee de standpunten van Febeltex." Het is dus ook Michèle Sioen die straks mee aanschuift voor de komende CAO-onderhandelingen binnen de sector. Ondanks die ogenschijnlijk bureaucratische merites is ze toch ook een vrouw van de werkvloer, getuigt Gerrit Muylaert van ABVV Textiel. Ondanks een sociale aanvaring binnen de Sioen-vestiging TIS in Kerksken (Haaltert) - waarbij het tot een staking kwam - is de vakbondsman gecharmeerd door de figuur van Michèle Sioen. "Ze staat dicht bij het personeel, dat haar waardeert. En al heeft ze niet veel tijd, ze begrijpt de noden van het werkveld en werd destijds door de vakbondsafgevaardigden liever rond de onderhandelingstafel gezien dan het plaatselijke management. Een competente, zelfs warme vrouw, die er echter niet voor terugdeinst om knopen door te hakken. Zelfs als die keihard zijn," besluit Muylaert. Een echte West-Vlaamse, met de voeten stevig in de grond, zo omschrijft VBO-topman Luc Vansteenkiste haar. Vansteenkiste kent als lid van de raad van bestuur van Sioen Industries de familie voornamelijk op businessniveau. "Ze vormt als het ware een brugfunctie tussen het 'oude' en het 'nieuwe' management," meent Vansteenkiste. Sioen kondigde ook aan dat het een aantal maatregelen gaat treffen op het vlak van corporate governance. De rol van voorzitter van de raad van bestuur en CEO wordt gesplitst. Jean-Jacques Sioen zal voortaan alleen nog de voorzittershamer hanteren. Dat kan gezien worden als een breuk met het verleden. Het geeft Sioen ook de kans om met een propere lei te beginnen, want ondanks een schitterend parcours was de overnameheisa rond het Nederlandse Roltrans - waarbij Jean-Jacques Sioen zelf in het grootste geheim al meerderheidsaandeelhouder bleek - een smet op het onberispelijke blazoen. Met haar echtgenoot Bertrand Joris, die de supervisie heeft over La Marzelle, het wijndomein van de familie Sioen in Saint-Emilion, heeft Michèle Sioen drie kinderen. Het koppel is een graag geziene gast in de kringen van Het Zoute, waar het met prominente figuren als Louis De Poortere-topman Pascal Dryon af en toe een balletje put. Lieven Desmet