De geopolitieke spanningen nemen toe. Obligatiebeleggers vragen zich daarom af of de wereldwijde versnelling van de groei zal aanhouden. Francis Scotland, de directeur onderzoek van de vermogensbeheerder Brandywine Global, is overtuigd van wel. "De angst voor een langdurige stagnatie is aan het wegebben. We zien heel wat tekenen die in die richting wijzen", stelt hij vast. "Het consumentenvertrouwen staat op het hoogste niveau sinds het begin van de jaren 2000. Ook de investeringen nemen toe." Scotland denkt dat de stijging van de lonen in 2018 een van de belangrijkste thema's op de financiële markten wordt. "Ik verwacht een loonstijging van 3,5 procent in de Verenigde Staten."
...

De geopolitieke spanningen nemen toe. Obligatiebeleggers vragen zich daarom af of de wereldwijde versnelling van de groei zal aanhouden. Francis Scotland, de directeur onderzoek van de vermogensbeheerder Brandywine Global, is overtuigd van wel. "De angst voor een langdurige stagnatie is aan het wegebben. We zien heel wat tekenen die in die richting wijzen", stelt hij vast. "Het consumentenvertrouwen staat op het hoogste niveau sinds het begin van de jaren 2000. Ook de investeringen nemen toe." Scotland denkt dat de stijging van de lonen in 2018 een van de belangrijkste thema's op de financiële markten wordt. "Ik verwacht een loonstijging van 3,5 procent in de Verenigde Staten." Hij plaatst wel een kanttekening. "Het probleem is dat we niet weten wat de toestand zal zijn op de markten, in de fase dat het monetair beleid wordt genormaliseerd." In zulke omstandigheden verwacht Scotland dat de centrale banken extra voorzichtig zullen zijn. "Telkens als ze in het verleden geprobeerd hebben een abnormale situatie te snel te normaliseren, is dat mislukt." Als de Federal Reserve (Fed) zijn balans inkrimpt, zullen de krachtsverhoudingen op de Amerikaanse obligatiemarkt veranderen, waardoor de tienjaarsrente zou moeten stijgen. "Wij denken niet dat dit programma zo gunstig wordt als sommigen het voorstellen", merkt Scotland op. "De Fed moet zijn balans in de loop van volgend jaar nog verder geleidelijk afbouwen, als we een disruptie van de markt willen vermijden. De lage rente van Europese overheidsobligaties zal institutionele beleggers naar Amerikaanse obligaties duwen, wat een deel van de opwaartse druk zou moeten opvangen." De omvang van die stromen zal ook afhangen van de wil van de Europese Centrale Bank om haar monetaire beleid te normaliseren. "Voorzitter Mario Draghi wil de markten voorbereiden op die aankondiging, om niet het soort paniek te veroorzaken dat ontstond op de obligatiemarkten, toen de Fed in 2013 de start van de normalisering van zijn monetaire beleid aankondigde." Anujeet Sareen, een van de beheerders van de fondsen Legg Mason Brandywine Global en Legg Mason Brandywine Global Opportunistic, vindt dat "het beter is weg te blijven van de westerse obligatiemarkten, vooral de Europese, en de voorkeur te geven aan de markten waar de reële rente nog positief is. We zullen ons zelfs à la baisse positioneren op obligaties van westerse economieën, in de fondsen die dat toelaten." Sareen onderstreept ook dat de inflatie in de opkomende landen sterk aan het vertragen is, terwijl hun monetaire beleid historisch bekeken conservatief is gebleven. Hij zet ook in op de daling van de dollar, "omdat de Amerikaanse economie niets speciaals meer te bieden heeft, met een industriële productie die al drie jaar stagneert door de sterke dollar. Het lijkt ons meer waarschijnlijk dat de dollar opnieuw terugvalt in de komende twee jaar." Zijn belangrijkste posities op lange termijn zijn obligaties in lokale munt, zoals papier uit Mexico, Brazilië, Maleisië, Indonesië en Polen. "Voor Mexico verwachten we dat de redelijkheid uiteindelijk zal zegevieren en dat heel wat krachten zich verzetten tegen een grondige wijziging van het Nafta-verdrag. Iedereen zal verliezen als de Amerikaanse president dat akkoord vernietigt." Voor Brazilië wijst Anujeet Sareen op de hoge obligatierendementen en de daling van de inflatie. "De centrale bank beschikt nog over veel marge om de basisrente te verlagen." Hij onderstreept ook dat "buitenlandse investeerders ooit tot 20 procent van de Braziliaanse overheidsobligatiemarkt in handen hebben gehad, tegenover slechts 10 procent vandaag. Er is dus nog veel marge voor verbetering." Frédéric Dineur"Telkens als de centrale banken in het verleden hebben geprobeerd een abnormale situatie te snel te normaliseren, is dat mislukt" - Francis Scotland