Nog voor de verkiezingen trekt Hans Waege de deur van het kabinet van de Vlaamse minister van Werkgelegenheid Renaat Landuyt ( SP.A) achter zich dicht. "Mijn taak zit erop," zegt de adjunct-kabinetschef, die eind februari de uitbouw van de studiedienst Steunpunt Vlaanderen als voltooid zag.
...

Nog voor de verkiezingen trekt Hans Waege de deur van het kabinet van de Vlaamse minister van Werkgelegenheid Renaat Landuyt ( SP.A) achter zich dicht. "Mijn taak zit erop," zegt de adjunct-kabinetschef, die eind februari de uitbouw van de studiedienst Steunpunt Vlaanderen als voltooid zag. Niet dat Waege (36) met zijn vingers gaat draaien. Vanaf half mei wordt hij de intendant van de Koninklijke Filharmonie van Vlaanderen. Bovendien doceert Waege, een doctor in de sociologie, onderzoeksmethodologie aan de Universiteit Gent. Zijn hele leven heeft zich afgespeeld in studielokalen. Het vijf pagina's lange curriculum vitae meldt tal van publicaties, met bijzondere aandacht voor de meting van cultuurparticipatie, normen en waarden, en voor een cultuurbeleid dat door de overheid wordt ondersteund. Maar het tweede stokpaardje in 's mans leven is duidelijk muziek, vooral opera en symfonische muziek. Nee, een muzikale vorming kreeg de intendant niet. Maar tot zijn achttiende zong hij in amateurkoren als bariton en tenor. "Ik wil het rijke potentieel aan grote mensen in het orkest ten volle benutten. Iedereen moet samen spreken, de kennis in de organisatie moet een bruikbare tool worden," zegt Waege bevlogen. Muziek, management en overheidsbeleid vormen dus een kruisbestuiving voor de nieuwe intendant. "De Koninklijke Filharmonie van Vlaanderen wordt heel professioneel gemanaged. Dat komt mede door onze goede raad van bestuur, die sterke impulsen geeft. Door het stellen van kritische vragen hou je deze onderneming gaande." Strikte managementtechnieken dus, maar ook de nodige bevlogenheid. Dat blijkt al uit de keuze van de lievelingscomponisten. Na lang aarzelen blijven er zes b's overeind: Bach, Beethoven, Berlioz, Bruckner, Britten, Bernstein. "Een gesprek met musici wordt onmogelijk als je niet zelf van muziek houdt." Vandaar ook dat andere mandaat van Hans Waege, sinds twee jaar als bestuurder bij de Vlaamse Opera. Wordt: intendant van de Koninklijke Filharmonie van Vlaanderen. Vrije tijd: muziek, gotische beeldhouwkunst, koken.W.R.De adjunct-kabinetschef van minister Landuyt zong tot zijn achttiende in amateurkoren als bariton en tenor.