S&V Management Consultants neemt de hele organisatie van bedrijven onder de loep om de kosten te reduceren en bijgevolg de rentabiliteit te verhogen. "Zonder dat de service daaronder lijdt," beklemtoont Peter Verstraeten. "We maken een analyse op basis van feiten en cijfers, waardoor een objectief verslag op tafel komt, dat als handleiding dient in de verbetering van de interne processen. Het spreekt voor zich dat in een dergelijk logistiek verhaal elk onderdeel van het bed...

S&V Management Consultants neemt de hele organisatie van bedrijven onder de loep om de kosten te reduceren en bijgevolg de rentabiliteit te verhogen. "Zonder dat de service daaronder lijdt," beklemtoont Peter Verstraeten. "We maken een analyse op basis van feiten en cijfers, waardoor een objectief verslag op tafel komt, dat als handleiding dient in de verbetering van de interne processen. Het spreekt voor zich dat in een dergelijk logistiek verhaal elk onderdeel van het bedrijf zijn verantwoordelijkheid draagt. Elk onderdeel wordt tegen het licht gehouden - van verkoop, productportfolio, planning en prijszetting tot leveranciers."Uit die ervaring distilleert S&V vijf kernlessen: Werken op een demandmodel vereist tweerichtingsverkeer. Interactie met de klant-retailer is onontbeerlijk geworden in dit proces. Alle mogelijke info die relevant kan zijn voor de forecast is noodzakelijk. Er is een strikte productiestrategie nodig. Een product dat weinig omzet genereert, maar wel dure voorraden impliceert, wordt misschien beter afgevoerd. Een ander probleem: een productieproces onderbreken voor een ander label of verpakking, kan bij de productiemanager op een njet stuiten. Maar misschien zorgt dat ene product wel voor een gigantische omzet en win je het capaciteitsverlies terug door een hogere verkoop. De productielijnen moeten efficiënt en betrouwbaar zijn. De methode Lean Six Sigma integreert twee belangrijke optimalisatiemethoden: beter en slimmer werken (Six Sigma), en sneller en efficiënter werken (Leanprincipes). De basisgedachte van Six Sigma: optimalisaties worden het beste uitgevoerd door personen die dicht bij de problematiek staan. De naam ont- sproot uit een kwaliteitsprogramma dat Motorola in 1987 ontwikkelde. Uit de methode Six Sigma vloeit ook Six Sigma Quality voort: de tolerantiegrens die bepaalt dat 3,4 defecten of productiestoringen per 1 miljoen handelingen aanvaardbaar zijn. Door de individualisering worden aan de productie steeds meer eisen opgelegd omtrent porties, verpakkingen, labels enzovoort. Dat betekent dat een volledig geautomatiseerde productielijn allicht veel sneller werkt dan een lijn waarop nog veel menselijke manipulaties nodig zijn. Maar tegelijkertijd is die automatisering misschien niet opgewassen tegen snelle en flexibele omschakelingen in het productieproces. Het is dus afwegen tussen automatisering en flexibiliteit.