De macht van 'machtige vrouwen'

Vlaams minister Ingrid Lieten (sp.a) noemt de lijst van de 25 machtigste vrouwen in Vlaanderen even waardevol als het papier waarop hij gedrukt wordt. Ingrid Lieten wil niet geassocieerd worden met macht en met lijsten.
...

Vlaams minister Ingrid Lieten (sp.a) noemt de lijst van de 25 machtigste vrouwen in Vlaanderen even waardevol als het papier waarop hij gedrukt wordt. Ingrid Lieten wil niet geassocieerd worden met macht en met lijsten. Zij is niet de enige op de lijst die er zo over denkt. Vrouwen en de term 'macht' leveren geen gelukkig huwelijk op. Dat bewijzen diverse reacties. Maar nog belangrijker, dat bewijst de lijst op zich. Jaar na jaar verschijnen dezelfde, vooral politieke, namen in de lijst. Het schrijnende gebrek aan invloedrijke vrouwen uit de economische, academische, culturele en mediawereld is het echte pijnpunt, stellen ook diverse juryleden en andere actoren in Vlaanderen vast. En ook: "Als een lijst gemaakt zou worden van machtige personen, ongeacht of ze man of vrouw zijn, zouden slechts enkele namen uit deze lijst daarin vernoemd worden. Internationaal onderzoek toont aan dat vrouwen steeds meer het economische en politieke landschap zullen bezetten. De lijst van de 25 machtigste vrouwen in Vlaanderen bewijst echter dat er nog een lange weg af te leggen is. Het draagvlak is er nog niet. Niet bij de vrouwen zelf, die vaak worstelen met de weg naar de top, maar evenmin bij hun mannelijke collega's die carrièrevrouwen nog vaak meewarig bekijken. Enkel succesverhalen uit de praktijk zullen een omwenteling in de mentaliteit uitlokken. En dat is dansen op het slappe koord. Want de schijnwerpers staan zo zwaar gericht op die enkele carrièrevrouwen, dat vrouwen die niet slagen veel meer aandacht krijgen dan hun mannelijke collega's. Daarom ook dat zoveel vrouwen ervoor kiezen in de luwte te opereren. Waardoor weer te weinig wordt aangetoond dat vrouwen wel invloed uitoefenen. En daarmee is de vicieuze cirkel rond. 11 november is Belgische vrouwendag. Een dag dat de schijnwerpers aan staan en Trends de rangschikking van de machtigste vrouwen in Vlaanderen maakt. Daarvoor sprokkelde de redactie 42 namen van vrouwen die verondersteld worden machtig te zijn. Daarna was het aan de jury om een oordeel te vellen. Het criterium: hoeveel macht heeft de vrouw in sociaaleconomisch en politiek Vlaanderen? Elk jurylid gaf aan elke vrouw een score van 0 tot 5. De som van alle scores resulteerde in de uiteindelijke rangschikking. De leden van de jury zijn Guido Beazar (voorzitter VKW), baron Paul Buysse (voorzitter Bekaert), Luc Coene (vicegouverneur Nationale Bank), Peter Leyman (gedelegeerd bestuurder Voka), Jo Libeer (algemeen directeur Voka), Frank Schelstraete (senior partner Schelstraete & De-smet), Paul Soete (gedelegeerd bestuurder Agoria), Rik Van Cauwelaert (hoofdredacteur-directeur Knack), Ivan Van de Cloot (hoofdeconoom Itinera), Jean Van den Eynde (topman Russell Reynolds Associates), Luc Van de Walle (voorzitter raad van bestuur ING België), Karel Van Eetvelt (gedelegeerd bestuurder Unizo), Clair Ysebaert (voorzitter Participatiemaatschappij Vlaanderen). A. G./Sj. S.Vrouwen geven meer uit aan zaken die te maken hebben met welzijn, zoals gezondheid en onderwijs. Net wat de wereld nodig heeft.