Tradities dienen om in ere te worden gehouden, al moet daar niet in overdreven worden. En toch. Wie de drie Trends Gazellen Ambassadeurs monstert die komen bovendrijven in deze vijfde editie van de Trends Gazellen, krijgt een aha-erlebnis. Bij de grote bedrijven is Omega Pharma - andermaal - de snelste groeier, maar ook Maxibel voert dit jaar opnieuw het peloton van de middelgrote bedrijven aan. En om het feest compleet te maken, wist ook Faderi Bouwbedrijf zijn leiderspositie van vorig jaar bij de kleine bedrijven te handhaven. Op de volgende...

Tradities dienen om in ere te worden gehouden, al moet daar niet in overdreven worden. En toch. Wie de drie Trends Gazellen Ambassadeurs monstert die komen bovendrijven in deze vijfde editie van de Trends Gazellen, krijgt een aha-erlebnis. Bij de grote bedrijven is Omega Pharma - andermaal - de snelste groeier, maar ook Maxibel voert dit jaar opnieuw het peloton van de middelgrote bedrijven aan. En om het feest compleet te maken, wist ook Faderi Bouwbedrijf zijn leiderspositie van vorig jaar bij de kleine bedrijven te handhaven. Op de volgende bladzijden worden zij, samen met andere opvallende groeiers, voorgesteld. Een eerste blik op de toename van de werkgelegenheid toont het mathematische overwicht van Volvo in de provincie. De aanwezigheid en opgevoerde productie van de Zweedse autobouwer zorgde rechtstreeks en onrechtstreeks - onder meer via toeleveranciers zoals Johnson Controls - voor de toename met 1744 banen. Dat is 26 % van de 6688 jobs die de Oost-Vlaamse Gazellen mochten bijschrijven tussen 2000 en 2004. Een andere sterkhouder is baggeraar Jan De Nul, die op zijn eentje voor een toename van 318 banen tekende. Daarmee mag het duidelijk zijn dat de klassieke industriële sector nog altijd het geraamte van de Oost-Vlaamse economie vormt. Ondanks de aanwezigheid van de zogenaamde Biotech Valley rond het Technologiepark in Zwijnaarde en de daarbij horende perceptie dat Gent het hart van de biotechindustrie in Vlaanderen is, komen deze ondernemingen (nog) niet voor op de radar van de Gazellen. Vijf jaar Gazellen laat ons toe om even terug te blikken. De vroegere Ambassadeurs geven een goede indicatie van de manier waarop de Gazellen een staalkaart van de groeibedrijven uit onze economie opleveren. De Ambassadeurs bij de kleine ondernemingen uit de vroegere edities, de transportbedrijven ED Europe (2002) en Tailormade Logistics (2003), denderen nog steeds over onze wegen. Beide slaagden erin om de kaap van 1 miljoen euro omzet te ronden, waardoor ze nu opduiken in onze rangschikking van de middelgrote ondernemingen. Ze halen (nog) niet de top 75, maar zetten hun groeiritme onversaagd voort. Hetzelfde geldt voor het aannemingsbedrijf Elgeka (2004), dat eveneens doorgestoten is tot de lijst van middelgrote bedrijven. Envisan, de milieudienstendochter van Jan De Nul en Ambassadeur bij de middelgrote ondernemingen in 2004, vinden we vandaag terug in diezelfde rangschikking (25). Het engineeringbedrijf ATS, dat in 2003 onze Ambassadeurtitel mocht opspelden bij de grote bedrijven, valt dit jaar net uit de top 100 van grote ondernemingen. Resilux ten slotte, de eerste Ambassadeur bij de grote bedrijven in 2002, kon niet bevestigen en moet zich tevredenstellen met een 355ste plaats. Dirk Van Thuyne