(1) Hubert Ooghe, Pieter Vandermoere, Nick Waeyaert, 'De financiële toestand van de Belgische ondernemingen 2003, sleutelratio's en risico-indicatoren', Intersentia 2003.
...

(1) Hubert Ooghe, Pieter Vandermoere, Nick Waeyaert, 'De financiële toestand van de Belgische ondernemingen 2003, sleutelratio's en risico-indicatoren', Intersentia 2003. Als we de financiële parameters van de West-Vlaamse Gazel- len onder de loep nemen, valt het op dat ze op bijna alle terreinen goede resultaten behalen. Nemen we de factor rentabiliteit: dat blijft de sterkste eigenschap van de snelst groeiende bedrijven in West-Vlaanderen. De mediaan van de honderd grote Gazellen haalt een rentabiliteit van meer dan 13 % (dat betekent dat de helft minder haalt dan 13 % en de helft meer). Ter vergelijking: de mediaan van alle Belgische grote ondernemingen steeg in 2001 op het gebied van rentabiliteit niet boven de 6 % uit (1). Focussen we ons op de middelgrote ondernemingen, dan zijn de verschillen nog opvallender: de mediaan van de middelgrote West-Vlaamse bedrijven haalt een rentabiliteit van 6,77 %. Bij de middelgrote Gazellen in West-Vlaanderen is dat maar liefst 17,34 %. De goede rentabiliteitscijfers van de Gazellen komen voort uit hun uitzonderlijk hoge toegevoegde waarde. In de categorie 'Gazellen - grote ondernemingen' bedraagt die 79.289 euro per werknemer; bij de groep middelgrote Gazellen is dat 65.368 euro per werknemer. Het Belgische gemiddelde bedraagt 51.000 euro per personeelslid. De toegevoegde waarde van de Gazellen steeg tussen 1998 en 2002 met 92 %: van 966 miljoen euro naar 1,85 miljard euro. Ook de nettowinst en de cashflow van de Gazellen maakten een opvallende sprong. De nettowinst klom tussen 1998 en 2002 van 94 miljoen euro naar 265 miljoen euro (+181 %); de cashflow van 301 miljoen euro naar 626 miljoen euro (+107 %). De evolutie van de omzetcijfers oogt iets minder indrukwekkend: de omzet van de West-Vlaamse grote en middelgrote Gazellen steeg tussen 1998 en 2002 van 4,5 miljard naar 7,5 miljard euro. Toch nog goed voor een klim van 66 %. De toename van het personeelsbestand (van 13.795 naar 22.805, of +65 %) bevindt zich in dezelfde orde van grootte. Groeien kost natuurlijk geld, en dus is het normaal dat de Gazellen qua solvabiliteit geen potten breken. De mediaan van de honderd grote Gazellen haalt een solvabiliteit van 31,8 %. Iets hoger dan de mediaan bij de doorsnee Belgische onderneming. Als we de Gazellen van naderbij bekijken, valt het op dat de textielbranche het sterkst is vertegenwoordigd. Ze laat onder meer de bouwsector achter zich. Hoewel de textiel-Gazellen niet met de ambassadeurstitels gaan lopen, zijn in totaal toch 25 Gazellen in die sector actief - meer bepaald tien bij de grote, elf bij de middelgrote en vier bij de kleine Gazellen. Een bewijs dat, ondanks alle moeilijkheden, de textielbranche in Vlaanderens meest westelijke provincie een vast ankerpunt blijft behouden. Het financiële profiel van de textiel-Gazellen oogt overigens niet onaardig. Met een toegevoegde waarde van 71.421 euro per werknemer scoren de textiliens tamelijk sterk. Ook de rentabiliteitscijfers doorstaan de vergelijking met de andere Gazellen. De mediaan van de textiel-Gazellen haalt een rentabiliteit van 15,4 %. In dezelfde groep haalt de mediaan een solvabiliteit van 26,01 %. Wél een lager cijfer dan het Belgische gemiddelde. Maken we een vergelijking met de textielsector in het algemeen, dan zijn de Gazellen wel de witte merels. De mediaan van de textiel-Gazellen bereikt een rentabiliteit van 15,4 %, terwijl een klassiek Belgisch textielbedrijf amper 4 % haalt. Nog groter is het verschil als we de toegevoegde waarde bekijken. Het Belgische gemiddelde ligt daar op 39.000 euro per werknemer. De productiviteit en de concurrentiekracht van deze sector zijn bijzonder laag, maar dat geldt dus niet voor de Gazellen. Lieven Desmet Alain MoutonRentabiliteit: dat is het geheim van de snelst groeiende bedrijven in West-Vlaanderen. Ondanks het geweeklaag blijft textiel het goed doen: 25 van de 200 snelst groeiende ondernemingen in West-Vlaanderen zijn actief in de textielsector. De snelst groeiende bedrijven in West-Vlaanderen creëerden tussen 1998 en 2002 meer dan 9000 arbeidsplaatsen.