PetroFina blijft onklopbaar en behaalt voor het eerst een omzet van meer dan 600 miljard frank.
...

PetroFina blijft onklopbaar en behaalt voor het eerst een omzet van meer dan 600 miljard frank.Dit klassement verschilt van de andere omdat het er één van groepen en niet van individuele ondernemingen is. Soms krijgt het zelfs de allure van een stamboom omdat één of meerdere dochterondernemingen die op hun beurt ook geconsolideerde jaarrekeningen neerleggen, er naast hun moeder in voorkomen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de Generale Maatschappij van België en haar filialen Tractebel, Union Minière en Recticel, voor Tractebel en Fabricom, voor GIB en Quick, voor AVH en Creyf's enzovoort. Elke dochtergroep wordt aangeduid met een asterisk gevolgd door de naam van de moederonderneming. Zo kunt u de overkoepelende vennootschap snel terugvinden.Onder elke moederonderneming vindt u een rangschikking (in afnemend belang) volgens de omzet van de dochterondernemingen die werden geconsolideerd. Voorwaarde is dat ze een miljard frank omzet halen. Filialen die op hun beurt ook geconsolideerde jaarrekeningen publiceren, zijn niet opgenomen. We vermelden tevens het belang dat de moedermaatschappij in elk filiaal bezit. Voor elke groep of onderneming publiceren we twaalf cijfers, zes per boekjaar : omzet, afschrijvingen, cashflow, materiële vaste activa, materiële investeringen en personeelsbestand.Het klassement werd op twee bronnen gebaseerd. De geconsolideerde jaarrekeningen die elke groep moet publiceren wanneer aan twee van de volgende drie criteria wordt voldaan : een omzet van minstens 800 miljoen, een balanstotaal van minstens 400 miljoen en een personeelsbestand van 250 werknemers of meer. Ook hier bevestigen de uitzonderingen de regel. Zo zijn dochters van moederondernemingen die zelf een geconsolideerde jaarrekening publiceren, bijvoorbeeld niet verplicht om op hun beurt ook geconsolideerde jaarrekeningen op te stellen. Dochterondernemingen van buitenlandse groepen maken massaal gebruik van deze wettelijke vrijstelling. Daarom hebben we voor hen de gehele of gedeeltelijke optelsom gemaakt van de balansen van hun verschillende dochterondernemingen die in ons land worden opgemaakt. Soms kunnen grote verschillen optreden tussen twee opeenvolgende boekjaren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een belangrijke dochtermaatschappij van een groep gevestigd in ons land aarzelt om haar jaarrekeningen vrij te geven.Hieronder vindt u een bondig overzicht van de activiteiten 1996 van de zwaargewichten uit dit klassement.PETROFINA.De wereldvraag naar olie bereikte nieuwe recordhoogtes en voerde de petroleumprijs naar zijn beste niveau sinds vijf jaar. Resultaat : voor de eerste maal bedraagt de omzet meer dan 600 miljard frank. Tegen deze achtergrond realiseerde de Antwerpse raffinaderij een absoluut record waarbij 15,1 miljoen ton ruwe petroleum werd verwerkt. In de chemische activiteiten steeg de verkoop van polymeren voor de eerste maal tot boven de twee miljoen ton.DELHAIZE DE LEEUW.Met een 12 % hogere omzet blijft het Delhaize voor de wind gaan. In 1996 opende de groep 124 verkooppunten, in 1997 waren dat er 113.TRACTEBEL.In 1996 verwierf of ontwikkelde Tractebel 13 nieuwe elektriciteits- en gasprojecten. Fabricom, één van haar belangrijkste filialen, is gespecialiseerd in technische installaties en dienstverlening aan collectiviteiten. Het sleepte een Grand Oscar voor de export in de wacht. Op institutioneel vlak heeft Tractebel zijn onafhankelijkheid tegenover zijn hoofdaandeelhouder, Suez, met nieuwe statuten duidelijk gesteld.COCKERILL SAMBRE.De "tegenvallende" resultaten van de Belgische fabrieken versnelden het Horizon 2000-plan, dat de concurrentiepositie van het bedrijf weer moet opkrikken. Zes miljard, waarvan er al één werd uitgegeven, werd daarvoor uitgetrokken. Hoewel CMI sinds eind 1995 een nieuwe directie kreeg, zijn de resultaten nog altijd zeer verlieslatend.SIDMAR.Het meest opvallende feit van het boekjaar was de opening in Gent van Sidstahl, dat met een omzet van 55 miljard voortaan op niet-geconsolideerd niveau tot de groten behoort. Het Genkse ALZ is het belangrijkste filiaal van Sidmar. De productie die in 1996 513 kiloton bedroeg, zou tegen 1998 naar 700 kiloton moeten worden gebracht.GENERALE MAATSCHAPPIJ VAN BELGIE.De verwerving van 24,6 % van het kapitaal van Tractebel was de belangrijkste gebeurtenis van het boekjaar. Wettelijk gezien legt dit een integrale consolidatie op. Om "technische redenen" zal dat pas volgend jaar gebeuren.UNION MINIERE.Een Industrieel Plan om de concurrentiepositie van de groep weer te herstellen, werd minutieus voorbereid. Het plan voorziet in een gespreide investering van 22 miljard frank. Op sociaal vlak vertaalt het zich in een afslanking van het personeelsbestand met 1681 banen in België en 212 in Frankrijk. In 1996 hebben 300 arbeiders en 75 bedienden het bedrijf al verlaten.GIB.Tijdens het boekjaar verkocht ze haar belang van 25 % in het Britse Home Base aan Sainsbury en haar belang in Fnac België aan Fnac Frankrijk. Deze twee operaties leverden een meerwaarde op van 4,5 miljard frank. Tot slot werd er in Nederland ook nog een overeenkomst gesloten met Hema, een filiaal van KBB, over de overname van Sarma.SOLVAY.Jaar na jaar wordt de groep een beetje meer een wereldgroep. 1996 was onder meer het jaar van meerdere belangrijke investeringen in de Verenigde Staten in het segment van de alkaliën, de peroxyproducten, de polypropylenen en benzinetanks voor auto's.T.C.