FileXpress is een database voor mensen zonder technische knobbel. Bovendien is het een Belgisch produkt.
...

FileXpress is een database voor mensen zonder technische knobbel. Bovendien is het een Belgisch produkt.FileXpress is Belgisch : praktisch en slim. Dit nieuwe Windows-databeheerprogramma van Creasoft is eenvoudig van interface en beslaat niet méér dan 1 Mb op de harde schijf. Verbluffend nu programma's van 30 Mb en meer de norm lijken te worden. De belasting van het ram-geheugen is al evenmin belangrijker dan bij andere programma's.FileXpress verschilt dan ook in zijn koncept van andere databases. Wat daar een "tabel" heet, is hier een "geheel" een begrip dat beter past bij het beheer van verschillende steekkaarten door het programma. Elk geheel bevat een bepaald aantal kaarten met verschillende gegevens. U kunt bijvoorbeeld een repertoriumgeheel maken met gegevens van personen, of een firmageheel met de leveranciers of de klanten van het eigen bedrijf...HET TELEFOONPROBLEEM.Laten we veronderstellen dat meneer Peeters twee telefoonnummers heeft. Een klassiek struikelblok. Wat gedaan ? Een extra telefoonveld maken ? Bij andere databases zal zo'n veld, zonder verdere ingrepen, op alle steekkaarten verschijnen, dus ook op die van mensen met maar één nummer. En wat als iemand drie of vier verschillende nummers bezit ? FileXpress heeft een eenvoudige oplossing voor dit probleem : men kan op elke kaart nieuwe velden toevoegen die niet op de andere kaarten voorkomen. De kaart van meneer Peeters kan twee nummers hebben, de andere slechts één. Elke kaart kan dus haar eigen individuele definities krijgen. Bovendien is het maken van een veld buitengewoon eenvoudig : men hoeft niet in te geven welk type van gegevens het zal ontvangen (tekst, getallen, datums...). FileXpress zorgt daar automatisch voor. VEREENVOUDIGDE KODERING.Wanneer een gegeven wordt ingetikt, zoekt FileXpress automatisch in de bestaande kaarten naar gelijkende gegevens, zodat u meestal slechts de eerste letters van een naam moet ingeven. Deze metode levert een niet te onderschatten tijdwinst op. Hetzelfde geldt voor de eenvoudige manier om opvragingen (queries) te verrichten. Als de gebruiker de steekkaarten wil zien die aan bepaalde criteria voldoen, moet hij niet met een ingewikkeld dialoogvenster vol opties werken : de opvraging wordt gewoon ingetikt en het zoeken gebeurt rechtstreeks, naarmate de criteria worden ingevoerd.Een ander sterk punt van FileXpress is zijn vermogen om samen te werken met alle programma's die onder Windows draaien. Zo kan men heel gemakkelijk een selektie van kaarten naar een spreadsheet sturen. Alles verloopt via het klembord van Windows. Men zou ook met OLE2 kunnen werken, maar die oplossing is vrij log en neemt veel systeemvermogen in beslag. De omgekeerde bewerking is even eenvoudig : men kan via het klembord probleemloos gegevens uit een spreadsheet en zelfs uit andere databases kopiëren.INTELLIGENTE MAILINGS.De integratie met andere programma's gaat zelfs nog verder met wat Creasoft "akteurs" noemt. Eigenlijk zijn dit supermakro's, die u in eender welk Windows-programma kunt gebruiken. Zo kunt u gemakkelijk op basis van het repertoriumgeheel een briefhoofd maken dat in alle brieven zal worden gebruikt, ongeacht de steekkaart die in FileXpress is geselekteerd. U kunt ook moeiteloos een mailing maken, vertrekkend van een basisbrief. Opnieuw maakt het programma het werk van de gebruiker erg eenvoudig.Hetzelfde principe is in eender welk programma toepasbaar. U kunt bijvoorbeeld telefoonnummers automatisch naar de auto-dialer van Windows sturen, een Internet-adres dat in een veld is opgeslagen kan Netscape aktiveren, enzovoort. Bij de Home-versie van FileXpress, die op 1 december jl. werd gelanceerd, voegt Creasoft een databestand met 1000 Internet-adressen, waaronder 500 Belgische. De startprijs van deze versie bedraagt 2900 frank, BTW inbegrepen. Ze is verkrijgbaar in softwarewinkels als Computer 2000, Ingram, Fnac en Exell. De professionele versie, die op 1 januari verschijnt, zal ongeveer het dubbele kosten. Ze integreert diverse funkties, tot en met netwerkbeheer.Met zijn eenvoud en efficiëntie isFileXpress een erg sterk programma dat meer dan één gebruiker zal aanspreken.F.C.FILEXPRESS VAN CREASOFT Een database voor persoonlijke gegevens die haar informatie met andere programma's uitwisselt.