De overnamesaga van Cadbury door Kraft Foods heeft de markten de afgelopen maanden sterk beziggehouden. Uiteindelijk slaagde Kraft er toch in de aandeelhouders van Cadbury te overtuigen om in te stemmen met het bod van 834 pence per aandeel. Ondertussen publiceerde het bedrijf ook zijn resultaten over het vierde kwartaal en het volledige boekjaar 2009.
...

De overnamesaga van Cadbury door Kraft Foods heeft de markten de afgelopen maanden sterk beziggehouden. Uiteindelijk slaagde Kraft er toch in de aandeelhouders van Cadbury te overtuigen om in te stemmen met het bod van 834 pence per aandeel. Ondertussen publiceerde het bedrijf ook zijn resultaten over het vierde kwartaal en het volledige boekjaar 2009. Kraft publiceerde meer dan degelijke resultaten, al blijkt wel dat de overname van Cadbury nodig was om de komende jaren nog verder te kunnen groeien. De groei van het bedrijf bereikt op het vlak van omzet vooral in de ontwikkelde landen toch bijna zijn plafond. De groepsomzet daalde het afgelopen jaar met 3,7 % tot 40,4 miljard dollar. Dat was natuurlijk wel voornamelijk te wijten aan negatieve wisselkoerseffecten, maar de organische omzetgroei kwam uit op een respectabele maar beperkte 1,5 %. Daar zat de economische crisis natuurlijk ook voor iets tussen, zo blijkt uit de cijfers van het vierde kwartaal. Dat was immers stukken beter dan het derde en bevestigt de herstelmodus waarin de sector zich begeeft, al is het wel duidelijk dat het herstel vooral door de groeilanden wordt gedreven. Kraft Foods Developing Markets realiseerde een orga-nische omzetgroei van liefst 10,4 %. De omzetgroei in Azië werd gedreven door een combinatie van een goede productenmix en sterkere volumes. De A-merken groeiden met liefst 30 %, wat vooral te danken is aan Oreo-koekjes, Philadelphia en Tang energiedrankjes. Kraft boekte in het vierde kwartaal een enorme vooruitgang op operationeel vlak. Het operationele inkomen verviervoudigde ten opzichte van het vierde kwartaal van 2008. De marges namen met 870 basispunten toe op jaarbasis, tot 11,8 % voor de groep. Zowat 760 basispunten daarvan werden gerealiseerd dankzij intense kostenbesparingen en lagere kapitaalkosten (afschrijving op materiële vaste activa, zoals gebouwen). Dat laatste is natuurlijk slechts een uitzonderlijk element, maar we zien toch dat het overgrote deel van kostenbesparingen komt en van een verbetering van de prijzen. Die betere marges op een hogere omzet zorgden natuurlijk voor een hogere cashflow. Zelfs op jaarbasis registreert het bedrijf een toename van de ebitda van 35 % tot liefst 3,8 miljard dollar. Zoals we al schreven, moet vooral Cadbury voor de winstgroei van Kraft zorgen. De winsten van het standalonebedrijf zijn aan het plafonneren en er wordt verwacht dat ze de komende jaren toch lichtjes zullen afnemen. Het jaar 2010 zou dan waarschijnlijk op een bijna-nulgroei uitkomen. De overname van Cadbury zal dit jaar voor extra winstgroei kunnen zorgen, al moeten we wel stellen dat die sterke groei zich pas vanaf 2011-2012 zal manifesteren (zie grafiek). De overname moet in elk geval al voor heel wat kosten- en omzetsynergieën zorgen. Het bedrijf maakt zich sterk dat het over een periode van drie jaar 675 miljoen dollar kostensynergieën kan realiseren. De combinatie van Kraft en Cadbury leidt bovendien tot 's werelds grootste snoepfabrikant, met een portefeuille van meer dan 40 merken, die elk een omzet van meer dan 100 miljoen dollar realiseren. We verwachten dat de waardering van Kraft Foods minstens opnieuw in lijn met de sector zal komen. Het bedrijf noteert sinds de aankondiging van de overnamedeal immers met een grote korting ten opzichte van zijn belangrijkste sectorgenoten (zie grafiek). We vinden dat Kraft aan minstens 16 keer de winst voor 2010 mag noteren. Dat brengt ons op een eerste koersdoel van 35,2 dollar per aandeel op een termijn van zes tot twaalf maanden, wat een koerspotentieel van 25 % oplevert. Naar 2011 toe kunnen we, indien onze winstverwachting van 2,45 dollar voor dat jaar wordt gerealiseerd, het koersdoel naar 40 dollar optrekken. Koopwaardig. Door Ken Van WeyenbergSinds de overnamedeal noteert Kraft Foods met een grote korting ten opzichte van zijn belangrijkste sectorgenoten.