De fiscale druk in Neerpelt is de laagste van heel Vlaanderen. In 1996 betaalden de inwoners van deze Limburgse gemeente gemiddeld amper 7985 frank gemeentelijke belastingen. Dat blijkt uit een onderzoek dat Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Leo Peeters (SP) liet uitvoeren.
...

De fiscale druk in Neerpelt is de laagste van heel Vlaanderen. In 1996 betaalden de inwoners van deze Limburgse gemeente gemiddeld amper 7985 frank gemeentelijke belastingen. Dat blijkt uit een onderzoek dat Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Leo Peeters (SP) liet uitvoeren. "1996 was een uitzonderlijk jaar," relativeert Jan Vandervelden (CVP), schepen van Financiën van Neerpelt, het verrassende resultaat. "Wij hebben met de extra fondsen uit de beursgang van het Gemeentekrediet veel leningen kunnen aflossen, zodat onze interestlast tot een historisch dieptepunt zonk. Ook ontvingen we een mooi dividend van Interelectra, de provinciale energie-intercommunale. Na aftrek van de onderhoudskosten (15 miljoen frank) hielden we nog zo'n 35 miljoen frank over." De gepensioneerde boekhouder somt nog andere redenen voor het Neerpeltse succes op: "Neerpelt is altijd een zeer zuinige gemeente geweest. We proberen ook optimaal een beroep te doen op regionale en federale subsidies. Bovendien zorgen we goed voor het onderhoud van onze infrastructuur, zodat op lange termijn de kosten daarvan lager uitvallen. Maar de rekeningen zullen niet altijd zo gunstig zijn." Voor 1997 en 1998 verwacht de lokale penningmeester een lichte stijging, omdat de gemeente enkele nieuwe investeringen zal moeten afbetalen. Vandervelden verwijst in de eerste plaats naar het bouwrijp maken van het Bijzonder Plan van Aanleg "Merktakkers". De aanleg van wegen, infrastructuur en nutsvoorzieningen wordt op 60 à 70 miljoen frank geschat. Daarnaast plant Neerpelt samen met Overpelt de bouw van een zwembad, goed voor zo'n 160 miljoen frank. Vandervelden: "Rest ten slotte nog de dringende uitbreiding en renovatie van ons riolennetwerk. We rekenen daarvoor wel op substantiële steun van Aquafin. We zijn altijd goed geweest in het vinden van subsidies." Uit het onderzoek van de administratie, dat op de website van de Vlaamse regering kan worden geraadpleegd, kan worden afgeleid dat de 308 gemeenten er financieel vrij rooskleurig voorstaan. Zij sloten 1996 af met een gezamenlijk overschot van 10,5 miljard frank. Gecumuleerd liep dit bedrag zelfs op tot zo'n 31 miljard frank. In het dienstjaar 1996 konden slechts 34 gemeenten hun begroting niet in evenwicht houden. Dat zijn er 64 minder dan twee jaar daarvoor. Opmerkelijke vaststelling is dat de recente verbetering grotendeels toe te schrijven is aan de gevoelige verhoging van de gemeentelijke fiscaliteit. Op negen jaar tijd stegen de totale belastingopbrengsten met 69,34%: van 56,1 miljard frank in 1987 naar 95 miljard frank in 1995.