Met een personeelsbestand van amper 26 personen slaagt Apple erin een behoorlijk resultaat te boeken op de Belgische markt. Tijdens het laatste trimester van '95 registreerde de onderneming een verkoop die 12,5 % van de Belgische markt vertegenwoordigt (bron : Dataquest). Een record dat in schril contrast staat met de sombere resultaten op de Amerikaanse markt, waar Apple tijdens de voorbije eindejaarsperiode een dalende verkoop heeft genoteerd.
...

Met een personeelsbestand van amper 26 personen slaagt Apple erin een behoorlijk resultaat te boeken op de Belgische markt. Tijdens het laatste trimester van '95 registreerde de onderneming een verkoop die 12,5 % van de Belgische markt vertegenwoordigt (bron : Dataquest). Een record dat in schril contrast staat met de sombere resultaten op de Amerikaanse markt, waar Apple tijdens de voorbije eindejaarsperiode een dalende verkoop heeft genoteerd. "België is voor ons steeds een uitstekende markt geweest, waar we één van de beste marktaandelen in Europa realiseren," stelt Pascal Methens, country manager bij Apple Computer Benelux. Toch heeft de fabrikant zijn mascotte op de Belgische markt verloren : Janssen Pharmaceutica is overgestapt naar Compaq. "Dat heeft niets te maken met de huidige problemen, want die overstap werd al drie jaar geleden beslist. Intussen hebben we andere belangrijke klanten gewonnen, waaronder Becton-Dickinson, die eveneens in de farmaceutische branche zit en goed is voor een afzet van 1500 eenheden." De behoorlijke prestaties op de Belgische markt zijn volgens Apple te danken aan een strategie waarbij de aandacht werd toegespitst op het onderwijs, de thuiscomputers, uitgeverijen en grafische bedrijven. De grote ondernemingen blijven veeleer echter een uitzondering. Die concentratie kon met twee jaar voorsprong worden uitgebouwd. Tot de lente van vorig jaar pleitte men in het hoofdkwartier van Apple voor een zo groot mogelijk marktaandeel dat steunde op een constante prijsdaling. Toen bleek dat het 8 %-aandeel op de wereldmarkt niet kon worden vergroot, besloot Apple gas terug te nemen en zich te concentreren op zijn eerste klanten die zich inmiddels wat verwaarloosd voelden.Op het terrein zijn de meningen niet zo onverdeeld. Apple heeft immers een groot deel van zijn prestaties te danken aan de distributiesector waarin locomotieven als de winkelketens Exell, Cami, Fnac en MacLine (postorder- en televerkoop) een sleutelrol spelen en de drijvende kracht zijn achter de tariefverlagingen. De druk is zo groot dat het prijsverschil met de Amerikaanse markt miniem is geworden. Daar klinkt het : "Als men rekening houdt met de belastingen, die nooit in de Amerikaanse prijzen zijn inbegrepen, zijn onze Belgische prijzen identiek met de Amerikaanse. De markt is te open en de waarborg die wereldwijd op de hardware wordt geschonken, maakt het heel gemakkelijk om langs beide zijden van de grens te opereren." PASCAL METHENS (APPLE BENELUX) Een marktaandeel van 12,5 % op de microcomputers die eind '95 werden verkocht.