Na 37 jaar stapt graaf Daniël Le Grelle (73 j.) uit de Antwerpse politiek. Verleden maand trok hij zich terug uit de distriktsraad van Berendrecht. Officieel omdat hij zijn funktie van direktievoorzitter van AIB-Vinçotte (AV), de vzw die onder meer de kwaliteits- en veiligheidsnormen kontroleert, niet meer kan kombineren met zijn politiek mandaat.
...

Na 37 jaar stapt graaf Daniël Le Grelle (73 j.) uit de Antwerpse politiek. Verleden maand trok hij zich terug uit de distriktsraad van Berendrecht. Officieel omdat hij zijn funktie van direktievoorzitter van AIB-Vinçotte (AV), de vzw die onder meer de kwaliteits- en veiligheidsnormen kontroleert, niet meer kan kombineren met zijn politiek mandaat.Toch is er een diepere reden. "Ik ben het slachtoffer van de opgedrongen samenwerking tussen de CVP en de VU in Antwerpen '94, " stelt Le Grelle, afstammeling van Gérard Le Grelle, die tegen de sterke orangistische stroming in in 1831 burgemeester werd van de Scheldestad. "Alle partijen van onze distriktsraad, ook Agalev en Vlaams Blok, wilden mij als voorzitter, maar de Antwerpse hoofdkwartieren beslisten er anders over. "De relatie tussen Berendrecht en 't Stad liep meer dan eens scheef. De strijd kende zijn hoogtepunt in de jaren zestig, toen Daniël Le Grelle in 1958 met Hugo Schiltz als onafhankelijke verkozen op de CVP-lijst tégen die partij in de strijd aanging voor het behoud van de polderdorpen Berendrecht, Zandvliet en Lillo, die aan de sinjorenstad werden gehecht. Met sukses. Maar : "Sommigen hebben me nooit vergeven dat ik dat krankzinnige plan van de havenuitbreiding liet mislukken. "Eenzelfde fanatieke strijd ging Le Grelle aan tegen wat hij noemt "de vastgoedbarbaren" die de Antwerpse binnenstad teisterden. "De ravage die bijvoorbeeld de jezuïeten met de Ufsia hebben aangericht, grenst aan het kriminele, " aldus de flamboyante stichter-voorzitter van de vereniging Cornelis Floris, die zich inzet voor historische monumenten.Na een carrière in de Antwerpse bank Van Mierlo & Co, deed Le Grelle (uiteindelijk als bestuurder-direkteur) ervaring op bij de Amerikaanse Continental Bank, die zijn oorspronkelijke werkgever had overgenomen. In 1980 stapte hij over naar (toen nog) Vinçotte, dat in 1990 fuseerde met AIB. "Dat gebeurde onder mijn impuls, " getuigt hij. "Het was onzinnig dat we aan de vooravond van de Europese eenmaking elkaar zouden bekonkurreren op de kleine Belgische markt. "AV, omzet 4,1 miljard frank, is (zoals de wet dat eist voor dit type van onderneming) een vzw. "Ik betwijfel of het nog langer kan opereren met de struktuur die voorzien is voor cricketklubs, " grinnikt hij. "Op die manier kunnen we moeilijk voortgroeien. "Dankzij Le Grelle komen de Vlamingen vandaag meer aan bod binnen AV. "Het heeft een tijdje geduurd eer men besefte dat het bedrijf slechts kan overleven als het een korrekte politiek voert tegenover de Vlaamse meerderheid in België, " zegt Le Grelle, die zich overigens royalist én groot-Nederlander noemt. "Hetzelfde geldt voor de NV België. Ik vrees echter dat het al te laat is. "DANIEL LE GRELLE. "AIB-Vinçotte kan moeilijk blijven opereren met de struktuur van een cricketklub. "