Een grote blauwe B. Op sommige plekken in Brussel kun je er niet naast kijken. De eerste reclamecampagne voor KBC Brussels sinds Damien Van Renterghem een jaar geleden benoemd werd tot CEO mikt op een grotere bekendheid in de hoofdstad. De B staat voor Bank en voor Brussel, en de affiches moeten zowel inwoners van Brussel als pendelaars overtuigen hun bankzaken aan KBC Brussels toe te vertrouwen.
...

Een grote blauwe B. Op sommige plekken in Brussel kun je er niet naast kijken. De eerste reclamecampagne voor KBC Brussels sinds Damien Van Renterghem een jaar geleden benoemd werd tot CEO mikt op een grotere bekendheid in de hoofdstad. De B staat voor Bank en voor Brussel, en de affiches moeten zowel inwoners van Brussel als pendelaars overtuigen hun bankzaken aan KBC Brussels toe te vertrouwen. Midden 2014 besliste KBC zijn commerciële strategie te herzien en zijn activiteiten per regio te beheren. Dat resulteerde in een driemerkenstrategie: KBC in Vlaanderen, CBC in Wallonië, en KBC Brussels zou het nieuwe uithangbord voor Brussel worden. De 60 bankkantoren en 400 medewerkers verdeeld over de 19 gemeenten, die tot dan deels onder KBC- en deels onder CBC-vlag voeren, werden onder de nieuwe merknaam samengebracht. DAMIEN VAN RENTERGHEM. "Wij willen de financiële partner worden van iedereen voor wie Brussel iets betekent. Maar dat kan alleen als wij hier zelf verankerd zijn. We hebben zes doelgroepen gedefinieerd: de vrije beroepen, kmo's, zelfstandigen, vermogende klanten, expats en pendelaars. En we werken op drie grote thema's: mobiliteit, ondernemerschap en vastgoed. Vanuit die keuzes doen we onze 172.000 klanten voorstellen. Zo stellen we vijf vastgoedexperts ter beschikking, die lokale marktanalyses kunnen maken. Starters kunnen in onze incubator Start It in Etterbeek terecht." VAN RENTERGHEM. "Ons doel is jaarlijks 8000 nieuwe klanten te verwelkomen. Dat moet tegen 2020 resulteren in 40.000 nieuwe klanten. Om dat te halen, moeten we onze naambekendheid vergroten. Momenteel is de bank niet zo bekend in Brussel. Vandaar de campagne, die het merk KBC Brussels moet lanceren. We willen tonen wat de bank kan betekenen voor de hoofdstad en voor wie er woont en werkt." VAN RENTERGHEM. "We investeren 500.000 euro in de aankoop van ruimte in de media. De klemtoon ligt op affichage. De borden, zowel groot als klein, staan op strategische plaatsen in de stad, en we gebruiken 20 verschillende affiches. Op die manier willen we inspelen op de sociaaldemografische eigenheid van elke locatie. In de omgeving van de VUB en ULB bijvoorbeeld is onze boodschap gericht op de studenten, terwijl we in de Europese wijk mikken op eurocraten en expats. Hier gebruiken we zelfs een Engelse slogan: 'A local European Bank. Just what Brussels needs'. VAN RENTERGHEM. "Dat hebben we overwogen. Maar in Brussel worden 180 talen gesproken. We wilden niet een bevolkingsgroep stigmatiseren door een bepaalde taal te gebruiken en een andere niet. Daarom hebben we ervan afgezien. Later bleek de discussie overbodig. Openbare affichage in Brussel moet verplicht in het Nederlands of het Frans zijn, met Engels als uitzondering in bepaalde gemeenten." VAN RENTERGHEM. "Midden juni lanceren we een grote campagne op de sociale media met de hashtag #betterforbrussels, die zal verwijzen naar een gemeenschappelijk platform waar mensen hun ideeën rond mobiliteit, ondernemerschap en vastgoed in Brussel kwijt kunnen." FB"We werken op drie grote thema's: mobiliteit, ondernemerschap en vastgoed"