De zakenwereld blijft bij uitstek een mannenwereld. Het aantal vrouwen in directiefuncties en bestuursraden mag dan geleidelijk toenemen, het percentage vrouwelijke businessangels in Europa blijft steken op minder dan 5 procent, aldus de European Trade Association for Business Angels (EBAN) . In Amerika zouden driemaal meer vrouwen investeren in vernieuwende bedrijfsprojecten. Gelukkig zijn de Europese vooruitzichten hoopgevend: 7 procent van alle nieuwe leden van businessangelclubs zijn vrouwen en dat percentage zou nog stijgen.
...

De zakenwereld blijft bij uitstek een mannenwereld. Het aantal vrouwen in directiefuncties en bestuursraden mag dan geleidelijk toenemen, het percentage vrouwelijke businessangels in Europa blijft steken op minder dan 5 procent, aldus de European Trade Association for Business Angels (EBAN) . In Amerika zouden driemaal meer vrouwen investeren in vernieuwende bedrijfsprojecten. Gelukkig zijn de Europese vooruitzichten hoopgevend: 7 procent van alle nieuwe leden van businessangelclubs zijn vrouwen en dat percentage zou nog stijgen. Be Angels, een netwerk van investeerders die actief zijn in Brussel en Wallonië, wil vrouwen stimuleren om een businessangel te worden. Naar Frans voorbeeld start Be Angels in de komende weken met een club speciaal voor vrouwen. De club richt zich tot kapitaalkrachtige vrouwen die innoverende start-ups willen ondersteunen. "De rol van vrouwen in de economie is veranderd. Ze vertegenwoordigen inmiddels een groot investeerderspotentieel", aldus Claire Munck, hoofd business development van Be Angels. Een goed evenwicht tussen ondernemers en businessangels is essentieel, benadrukt ze. "Het is de bedoeling een steuntje in de rug te geven en de sleutels aan te reiken om te kunnen starten. Veel van die vrouwen willen bijvoorbeeld eerst een opleiding volgen en de basisprincipes onder de knie krijgen alvorens zich te lanceren. Mannen zijn pragmatischer en leren liever al doende." Dat is trouwens niet het enige verschil tussen mannelijke en vrouwelijke investeerders. Zo blijven mannelijke businessangels sterk gericht op technologische sectoren, ook al dienen er zich heel wat interessante opportuniteiten aan in andere branches. "Vrouwen hebben doorgaans meer interesse voor dienstverlenende projecten en de creatieve sector", zegt Munck. "De grootste diversiteit zou terug te vinden zijn bij het Amerikaanse Golden Seeds, een netwerk van BA-vrouwen die in veertien sectoren investeren. Vrouwen hebben ook altijd oog voor het sociale of ecologische aspect van de projecten die ze willen ondersteunen. Uiteraard houden ze rekening met de mogelijke opbrengst, maar tegelijk willen ze het verschil maken." Businessangels geven niet alleen financiële steun aan ondernemers, maar stellen ook hun netwerk open en reiken hun ervaring aan. Vrouwen aanmoedigen om te investeren in start-ups zou hoe dan ook een effect hebben op de steun aan die jonge bedrijven. Volgens Munck is het faalpercentage in vrouwelijke businessangelclubs vrij laag. Een van de mogelijke verklaringen is dat BA-vrouwen meer belangstelling hebben voor coaching. "Vrouwen spelen een grote rol bij de aankoopbeslissingen van gezinnen", stelt EBAN in een witboek over vrouwelijk investeringsgedrag. "Meer vrouwelijke investeerders betekent dus ook: een verrijkende kijk op marketing, communicatie en productontwikkeling." Nog een verschil: de financiële kant van de zaak. "Vrouwen zijn voorzichtiger, met name als het gaat om het bedrag dat ze investeren. Ze hebben een andere risicoperceptie", weet Munck. Zo komen vrouwen per investeringsronde met 10.000 tot 20.000 euro over de brug, terwijl mannen gemiddeld tot drie keer meer investeren. Dat heeft niets te maken met hun kapitaalkracht, maar alles met hun verschillende risico-inschatting. Tot slot heeft de behoefte aan meer vrouwelijke businessangels ook te maken met een algemener probleem: de sterke nood aan investeerders in Europa. Ons continent telt naar verluidt ongeveer 75.000 businessangels, die samen zowat 4 miljard euro per jaar investeren. Met 250.000 businessangels en 12 à 15 miljard euro liggen die cijfers in Amerika stukken hoger. "Er zijn meer privé-investeerders nodig. We moeten netwerken helpen om ze over de streep te trekken of ze aan te moedigen om in verschillende bedrijven te investeren", aldus Munck. CHRISTOPHE CHARLOT