In een brief aan de federale regering waarschuwt de Europese Commissie voor een 'significante afwijking' van het begrotingspad. Lag dat in de lijn van de verwachtingen?
...