Laten we de wereld in 2014 eens bekijken vanuit het standpunt van een leider van een kleine eilandnatie, weliswaar geconfronteerd met ontwikkelingsmoeilijkheden, maar ook gezegend met kansen en een naambekendheid die haar omvang ver overtreft. De uitdagingen waar Jamaica in 2014 voor staat, zijn uniek noch apart. Denk aan de omvangrijke overheidsschuld, de hoge kosten van ingevoerde energie en de werkloosheid.
...

Laten we de wereld in 2014 eens bekijken vanuit het standpunt van een leider van een kleine eilandnatie, weliswaar geconfronteerd met ontwikkelingsmoeilijkheden, maar ook gezegend met kansen en een naambekendheid die haar omvang ver overtreft. De uitdagingen waar Jamaica in 2014 voor staat, zijn uniek noch apart. Denk aan de omvangrijke overheidsschuld, de hoge kosten van ingevoerde energie en de werkloosheid. Als onderdeel van het Caribische gebied heeft de regio te maken met de klimaatverandering, een verhoogde kwetsbaarheid voor natuurrampen, zwakke concurrentiekracht op de export en de aidspandemie. Er moeten meer jobkansen komen, vooral voor de jeugd, om de uitwijkingsgolf van onze grootste talenten af te remmen. Om meer weerbaarheid en groei te scheppen, is nog meer integratie nodig onder de gemeenschappen van Caribische en Latijns-Amerikaanse staten, evenals een uitbreiding van de samenwerking, de handel en de investeringen in heel de wereld. Op de derde internationale Conferentie van Kleine Eilandstaten in Ontwikkeling, die in september 2014 in Samoa gehouden wordt, kunnen partnerships met andere landen tot stand komen. Het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de Cariben onderstreept de relevantie van het gebied voor de opkomende economieën De Jamaicaanse reactie op de economische uitdagingen was tweevoudig. In de eerste plaats hebben we maatregelen genomen om de traditionele sectoren, zoals landbouw en toerisme, te stabiliseren en te stimuleren. De suikerindustrie werd geprivatiseerd, wat hoognodige investeringen met zich bracht. We doen hetzelfde voor koffie en cacao. In het toerisme hebben we de mogelijkheden voor buitenlandse directe investeringen uitgebreid. We hebben verschillende van de belangrijkste Spaanse hotelketens naar Jamaica gehaald. Ten tweede willen we de geografische ligging van Jamaica maximaal benutten door investeringen aan te trekken die van het land het logistieke centrum van de Cariben moeten maken. We investeren in informatietechnologie en haveninfrastructuur. In een land als Jamaica, dat bijna volledig afhankelijk is van ingevoerde energie, vormen de energiekosten een grote hinderpaal. Gezegend als we zijn met zon, wind en water, ontwikkelen we echter ook hernieuwbare energie. Met de hulp van het IMF en andere internationale instellingen hebben we een zwaar economisch hervormingsprogramma in gang gezet. Dat gaat gepaard met offers van de bevolking, maar de overeenkomst met het IMF garandeert een bescherming voor de gezinnen met een laag inkomen en voor de meest kwetsbaren in de maatschappij. Het is ons doel ervoor te zorgen dat de kinderen van de armen kunnen genieten van een verbeterde toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Jamaica wordt nog met een andere moeilijkheid geconfronteerd. Hoewel het een zware schuldenlast torst en gebukt gaat onder hoge energiekosten en werkloosheid, wordt het toch gerangschikt onder de landen met een gemiddeld inkomen en kan het dus geen aanspraak maken op financiering tegen verminderd tarief. Mijn regering verbindt zich ertoe samen te werken met landen in een soortgelijke situatie om multilaterale instellingen ervan te overtuigen dat we zo'n hulp nodig hebben. Als culturele en sportieve supermacht, die met Usain Bolt en Shelly-Ann Fraser-Pryce beschikt over de snelste man en vrouw ter wereld, willen wij gebruikmaken van het internationale merk Jamaica en het potentieel van onze culturele sectoren ontplooien. In de kunstsector is reggae een wereldwijd erkende muziekvorm en is wijlen Bob Marley een icoon. Al die successen waren gebouwd op het geniale creatieve talent van verschillende artiesten, van wie velen nooit de erkenning kregen die hen toekwam. Wij zijn van plan om dat recht te trekken met programma's voor sportief en cultureel toerisme. Net als de prachtige zonsopgang begint boven het diepe blauw van onze bergen en met zijn stralen van hoop en belofte het duister verjaagt, zo kijkt Jamaica 2014 met vertrouwen tegemoet. De auteur is eerste minister van Jamaica PORTIA SIMPSON-MILLERJamaica heeft een zwaar economisch hervormings-programma in gang gezet.