Week 10 (slot) 13 juni 2007 Tien jaar geduld

Een halfjaar geleden investeerde Capital-E Arkiv in Carbonics. Vandaag bespreken Kathleen en Tom met Wim Degraeve de vooruitgang in het dossier. Dit is wat voorafging. Wetenschapper Eric Blondeel merkt tijdens proefopstellingen om in sierdiamant fijne structuren weg te snijden dat de diamant plots een heel goede elektrische geleider werd, terwijl diamant van nature een heel goede isolator is. Die observatie zet Eric aan het denken. Hij weet het mechanisme te achterhalen en werkt het uit als een soort aan-uitknop in kunstdiamant. Dit gebeurde ruim tien jaar geleden en niemand toonde enige interesse. Nochtans is het concept heel ruim toepasbaar, omdat je...

Een halfjaar geleden investeerde Capital-E Arkiv in Carbonics. Vandaag bespreken Kathleen en Tom met Wim Degraeve de vooruitgang in het dossier. Dit is wat voorafging. Wetenschapper Eric Blondeel merkt tijdens proefopstellingen om in sierdiamant fijne structuren weg te snijden dat de diamant plots een heel goede elektrische geleider werd, terwijl diamant van nature een heel goede isolator is. Die observatie zet Eric aan het denken. Hij weet het mechanisme te achterhalen en werkt het uit als een soort aan-uitknop in kunstdiamant. Dit gebeurde ruim tien jaar geleden en niemand toonde enige interesse. Nochtans is het concept heel ruim toepasbaar, omdat je veel kleinere en sterkere transformatoren kan bouwen die veel energie besparen. Zo zou een de transformator voor een laptop nog zo groot als een suikerklontje zijn en ruim 30 % minder elektriciteit verbruiken. Omdat de industrie hier al voor miljarden euro's in onderzoek heeft geïnvesteerd zonder resultaat, werd aan Imec en KU Leuven gevraagd om de technologische haalbaarheid en het commerciële potentieel in te schatten. Die bleken verrassend positief. De afgelopen maanden werd er gewerkt aan een goede octrooibescherming en een strategie om met zo min mogelijk geld een prototype te bouwen en te testen. Als Carbonics slaagt, ligt een wereldmarkt aan hun voeten.De komende jaren zijn cruciaal in het aantrekken van voldoende en kwaliteitsvolle dossiers. Hoewel een Arkiv een duurtijd van een tiental jaren heeft, is het in de eerste vijf jaar dat investeringen in nieuwe ondernemingen gedaan worden, terwijl er in de daaropvolgende vijf jaar alleen bijkomend wordt geïnvesteerd in bestaande participaties. Kathleen en Tom verzamelen samen met Bart De Smet van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen enkele mensen rond de tafel voor een brainstorming. Frank Maene van Big Bang Ventures en Ivan Trangez van ING Activator Fund zijn vertegenwoordigers van Arkivs, terwijl Johan Peeters van Country Chef Belgium de ondernemerszijde vertegenwoordigt. Daarnaast haalden we er ook een expert van Unizo, Voka, Vlao en Kefic bij. Het uitgangspunt is dat we de ondernemers moeten bereiken en hen aanzetten een degelijk businessplan in te dienen. We zien een aantal mogelijkheden om de bekendheid van de Arkimedesregeling te verhogen. Het gebruikelijke aanspreekpunt voor een ondernemer met groeiplannen is de lokale accountant en de bankier. Daarom moeten we ook die vertrouwenspersonen actiever informeren.Hiermee loopt ons dagboek ten einde. Mocht u als ondernemer met groeiplannen de stap naar een durfkapitalist willen zetten, vergeet dan niet wat de voorbeelden in dit dagboek illustreren. Alles staat of valt met een stevig businessplan waarbij het management, de technologie en de markt (waarschijnlijk zelfs in die volgorde) van belang zijn, onderbouwd met de nodige cijfers. Contacteer vervolgens de Arkiv die interesse heeft in uw sector en het stadium waarin uw bedrijf verkeert. Dat kan gaan van de zaaifase waarin onderzoek en/of de ontwikkeling van een concept wordt gefinancierd, de start-upfase waarin een activiteit of onderneming wordt opgestart, tot de expansiefase of groeifase waarin een onderneming verder wil. Is er een match, dan zal dat ongetwijfeld aanleiding geven tot een mooie samenwerking. Succes en tot binnenkort.