21 mei 2007 Gezonde financieringsmix

KMOFIN is de Arkiv die werd opgericht samen met LRM, de Limburgse Reconversie Maatschappij. Naar aanleiding van de algemene vergadering van vandaag overlopen we met Guido Quanten de portefeuille die een achttal bedrijven omvat, telkens 'gelinkt' aan de Limburgse regio. De focus van de investeringen ligt vooral in de technologiesector met onder meer investeringen in Zappware (software en diensten voor digitale televisie) en Visys (lasers voor visuele inspectie en sortering). Deze laatste investering gebeurde in co-investering met Vinnof, het investeringsfonds van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, dat innovatieve projecten financiert.
...

KMOFIN is de Arkiv die werd opgericht samen met LRM, de Limburgse Reconversie Maatschappij. Naar aanleiding van de algemene vergadering van vandaag overlopen we met Guido Quanten de portefeuille die een achttal bedrijven omvat, telkens 'gelinkt' aan de Limburgse regio. De focus van de investeringen ligt vooral in de technologiesector met onder meer investeringen in Zappware (software en diensten voor digitale televisie) en Visys (lasers voor visuele inspectie en sortering). Deze laatste investering gebeurde in co-investering met Vinnof, het investeringsfonds van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, dat innovatieve projecten financiert. Een investering door KMOFIN is typisch een mix van kapitaal én "achtergestelde lening". Althans, dat is het geval bij vijf van de acht investeringen. Dergelijke achtergestelde lening is een lening die bij liquidatie van de onderneming pas wordt terugbetaald als alle andere schulden zijn betaald. De kredietgever loopt meer risico en rekent daarom vaak een hoger interestpercentage aan. Via de achtergestelde lening, in de meeste gevallen gekoppeld aan een "warrant" of recht om aandelen bij te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs, wordt aan KMOFIN de mogelijkheid geboden haar lening met uitstel om te zetten in kapitaal. Op de raad van bestuur van QAT Arkiv bespreken we met Yves van Sante het pas afgesloten dossier Biofer en wordt er verslag uitgebracht over de stand van zaken om de fabriek up and running te krijgen. Biofer is een initiatief van een varkens- en pluimveehouder die op het idee kwam om twee zaken tegelijk te doen: stroom produceren én mest verwerken. Het is perfect mogelijk om elektriciteit te produceren uit afval, zo bijvoorbeeld OBA (Organisch Biologisch Afval) en mest. Biomassa is de naam van dit wonderkind, dat een ecologisch verantwoorde oplossing, die bovendien economisch interessant is, biedt voor het probleem van het mestoverschot. Het bedrijf heeft een korte periode goed gedraaid maar kwam in 2005 in de problemen door een ontploffing in de machineruimte van de motor die biogas omzet in elektriciteit. En zo ontstond er een conflict tussen de aandeelhouders over hoe het voort moest, wat meteen de opportuniteit vormde voor de investeerder om aan boord te komen. Vandaag staat de algemene vergadering van Arkafund op de agenda. Kathleen en Tom krijgen een update van Jean-Christophe Massart over de gerealiseerde investeringen en de dealflow. En ze vonden het wel eens goed om, zonder deze bij naam te noemen, wat dieper in te gaan op een drietal projecten die de afgelopen maand werden stopgezet. Dit brengt ons eigenlijk bij de drie meest frequente redenen waarom een dossier niet voort wordt bekeken, naast de "klik" die er moet zijn tussen ondernemer en investeerder, ongetwijfeld één van de basisvereisten. Een eerste dossier werd niet voort geanalyseerd omdat het concept - media, ICT en communicatie - eigenlijk buiten de focus van Arkafund valt. Contacten met het tweede dossier werden stopgezet omdat de technologie relatief onbeschermd bleek, wat een potentieel probleem van intellectuele eigendom zou kunnen opleveren. In dat geval kwam aldus één van de pijlers van een onderbouwd businessplan: technologie, management en markt, onder vuur te staan. De derde meest voorkomende reden waarom een dossier het niet haalt, is dat de groeivooruitzichten en cijfers die voor zich spreken, vaak ontbreken. Zo bracht de aankoop van een gebouw de behoeft aan geld mee, eerder dan het ondersteunen van een groeiplan. Terwijl vastgoedfinanciering geen typische durfkapitaalinvestering is. Het weze duidelijk dat aan bepaalde zaken wat gesleuteld kan worden, maar uiteindelijk dient de puzzel in elkaar te passen. En dat spreekt niet altijd voor zich.