A RKimedes is de roepnaam voor "Activeren van Risico- Kapitaal". De knipoog naar de beroemde Griekse wis- kundige die enkel een steunpunt en een hefboom nodig had om de wereld op te tillen, geeft duidelijk de ambitie van ARKimedes aan. In een tijd dat klassieke durfkapitaalfondsen het moeilijk hadden omwille van cyclische veranderingen in de economie en de sputterende technologiehype, ontsproot ARKimedes uit de schoot van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV).
...

A RKimedes is de roepnaam voor "Activeren van Risico- Kapitaal". De knipoog naar de beroemde Griekse wis- kundige die enkel een steunpunt en een hefboom nodig had om de wereld op te tillen, geeft duidelijk de ambitie van ARKimedes aan. In een tijd dat klassieke durfkapitaalfondsen het moeilijk hadden omwille van cyclische veranderingen in de economie en de sputterende technologiehype, ontsproot ARKimedes uit de schoot van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV). Het ARKimedes-Fonds werd opgericht als "dakfonds". Het biedt erkende private risicokapitaalfondsen (Arkivs) tot één euro extra voor elke euro die ze investeren in een Vlaamse kmo. Arkimedes Management is de beheersvennootschap van het ARKimedes-Fonds. Het geld voor ARKimedes werd in september 2005 opgehaald bij het grote publiek door een gecombineerde uitgifte van aandelen en obligaties. De appetijt van de beleggers werd opgewekt door de combinatie van belastingvoordeel en kapitaalgarantie bij het investeren in het ARKimedes-Fonds. Dertigduizend beleggers reageerden zo enthousiast dat de inschrijvingsperiode na amper vijf dagen moest worden afgesloten. Het maximale bedrag van 110 miljoen euro werd bijzonder snel opgehaald. Om al dat geld te investeren in beloftevolle en ambitieuze Vlaamse kmo's werden tot nog toe elf private risicokapitaalfondsen erkend als Arkiv. De Arkivs zijn een combinatie van gevestigde waarden en relatief jonge initiatieven van mensen met een ijzersterke reputatie. Onder de Arkivs bevinden zich investeringsfondsen van doorwinterde durfkapitaalspelers en van de grootbanken, een spin-offfonds van een universiteit alsook typische ondernemersfondsen die alle een bijdrage willen leveren tot het versterken van de Vlaamse economie. Thomas Fiers (algemeen directeur) en investeringmanagers Kathleen De Cock en Tom de Moor, sturen het geheel in goede banen. Samen met hen bezoeken we de komende weken verschillende Arkivs, leren we startende bedrijven op zoek naar geld kennen en leven we mee met de problemen die ze tegenkomen. Ze beschrijven voor u hun verwoede pogingen om niet de wereld, maar wel Vlaanderen verder op te tillen.Thomas Fiers is algemeen directeur van ARKimedes Management. Hij kan terugblikken op een vijftienjarige carrière binnen het zakenbanklandschap onder meer als directeur corporate banking bij ABN AMRO en manager van de corporate banking unit van Paribas Bank in Antwerpen. Thomas is licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen en behaalde een master in het financieel management van ondernemingen.Tom De Moor is als investeringsmanager verantwoordelijk voor het behandelen van investeringsaanvragen en opvolgen van participaties. Hij begon zijn carrière bij Fortis Bank en werkte daarna voor het advocatenkantoor DLA. Tom is licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen en licentiaat in de rechten, en volgde een bijkomende opleiding bedrijfsfinanciering.Kathleen De Cock is als investeringsmanager verantwoordelijk voor het behandelen van investeringsaanvragen en opvolgen van participaties. Ze startte haar carrière bij Arthur Andersen waar ze mee aan de basis lag van de afdeling corporate finance. Daarna werkte ze als manager van het Vlerick Business Angels Netwerk. Kathleen is licentiate toegepaste economische wetenschappen.Vandaag kondigt het ARKimedes-Fonds de 31ste investering in een Vlaamse kmo aan. Het is meteen de vierde investering door KBC Arkiv, die werd opgericht samen met KBC Private Equity. Multi Media Services Groep (MMS), een Antwerpse onderneming actief in het verdelen van dvd's, cd's en computerspelletjes aan onder meer warenhuizen, cd-winkels en speelgoedzaken, ontvangt een investering van 500.000 euro. De onderneming is geen "kleintje" met 70 werknemers, een omzet van 24 miljoen euro en een jaarlijkse groeiverwachting van 10 procent. Om deze groei te realiseren, achtte gedelegeerd bestuurder Jo Douven een samenwerking met een financiële partner aangewezen, vandaar de keuze voor KBC Arkiv. Deze onderneming is niet louter een groothandel. MMS levert niet alleen de handelswaren maar voorziet de winkelrekken van de klant op continue basis met het meest aangepaste multimedia-assortiment. Het geven van een extra cachet aan de uitstraling van de winkelrekken wordt "rackjobbing" genoemd. De nieuwe middelen moeten MMS helpen om de rekken van de klanten voort te beheren. Ook staat een geografische uitbreiding van de werking van het bedrijf hoog op de agenda, net als een verdere ontwikkeling van het assortimentsbeheer. Jo Breesch, de investeringsmanager van KBC Arkiv die de operatie mee begeleidde, is ervan overtuigd dat een belangrijke uitdaging tevens ligt in de integratie van het IT-platform van MMS met de IT-systemen van de klanten. Aan deze investering ligt een ambitieus en onderbouwd businessplan ten gronde.Er staat een overleg gepland met Bernhard von Wendland, een Duitstalige medewerker van het Directoraat-Generaal Mededinging van de Europese Commissie, die perfect Nederlands verstaat en het zelfs een aardig mondje spreekt. De afgelopen weken finaliseerden we een officiële aanmelding, een zogenaamde "notificatie", waarmee we willen bekomen dat Arkivs per jaar niet 1 maar wel 1,5 miljoen euro mogen investeren in hun participaties. Om de investeringsgrens te laten optrekken, moeten we aantonen dat er sprake is van een marktfalen in Vlaanderen. Meer precies moeten we bewijzen dat er een "equity gap" bestaat tussen de vraag naar en het aanbod van durfkapitaal voor kmo's. Hiervoor gebruiken we een studie van Origo Management die we aanvullen met het recentste cijfermateriaal van de European Venture Capital Association (EVCA). Volgens EVCA stegen de opgehaalde fondsen de laatste jaren sterk (met bijvoorbeeld een verdubbeling in 2005 ten opzichte van 2004). Maar tachtig procent van deze middelen ging naar buy-outs, de vaak met schulden gefinancierde grote transacties. De middelen beschikbaar voor investeringen in jonge groeibedrijven waarop de Arkivs typisch focussen, kortweg "venture capital", stegen in beperktere mate. Dit betekent dat voor België de "equity gap" weliswaar zal verkleinen, maar zeker niet volledig zal verdwijnen. De immer vriendelijke von Wendland bevestigt aan Tom de ontvangst van de officiële aanmelding en hiermee gaat de bal aan het rollen. De Europese Commissie heeft nu twee maanden om het dossier te bestuderen en bijkomende vragen te stellen. We kijken alvast uit naar hun reactie en komen hier later ongetwijfeld op terug.Zowel gisteren als vandaag hebben we het zoveelste telefonische overleg met het Europees Investeringsfonds (EIF) gepleegd. Het EIF wenst te investeren in één van onze Arkivs. De afgelopen maanden gingen we herhaaldelijk door de overeenkomsten om te zien welke aanpassingen noodzakelijk dan wel aanvaardbaar zijn. De nieuwe investeerder is net als het ARKimedes-Fonds een "closed-end" fonds, wat betekent dat het een beperkte looptijd heeft die veelal 10 jaar bedraagt, eventueel verlengbaar met een of twee extra jaren. Binnen deze periode dienen de genomen participaties te gelde worden gemaakt. Essentieel is nu natuurlijk om dit voor alle partijen met elkaar te laten overeenstemmen. Daarnaast is er een aantal andere juridische ingrepen waarvan we u de details besparen. We bespreken deze clausules een voor een en zullen de weerhouden aanpassingen na maanden van onderhandelen ter goedkeuring kunnen voorleggen op onze eerstvolgende raad van bestuur. Eindelijk.