Op 14 september keurde het hof van beroep in Gent de dading tussen Artwork Systems ( AWS) en de Bijzondere Belastinginspectie ( BBI) goed. Dat betekent dat de supplementaire aanslag van 58,1 miljoen euro wegens het onderwaarderen van activa bij de beursintroductie vervalt. De softwareproducent betaalt wel een boete van 12 miljoen euro.
...

Op 14 september keurde het hof van beroep in Gent de dading tussen Artwork Systems ( AWS) en de Bijzondere Belastinginspectie ( BBI) goed. Dat betekent dat de supplementaire aanslag van 58,1 miljoen euro wegens het onderwaarderen van activa bij de beursintroductie vervalt. De softwareproducent betaalt wel een boete van 12 miljoen euro. Uit het antwoord op een vraag tijdens de algemene vergadering blijkt de dading van 19 december 2003 ook een regeling voor het persoonlijke geschil tussen de gedelegeerd bestuurders en de fiscus te bevatten. Via een ingewikkelde ontsnappingsroute langs Luxemburg en Panama hadden Guido Van der Schueren, Peter en Bart Denoo namelijk hun meerwaarden anoniem verzilverd zonder een cent belasting te betalen. Na het sluiten van de dading zette de BBI haar fiscale en strafrechtelijke onderzoek tegen deze verdachte constructie stop. Van der Schueren: "De dading betreft enkel de vennootschapsbelasting. De bestuurders hebben alle verschuldigde belastingen betaald en bijkomende eisen van de fiscus ingewilligd, zodat een dading voor de vennootschap mogelijk was." Toch schept de dading een gevaarlijk precedent. Voor de eerste maal dekt de regeling tussen de vennootschap en de fiscus tegelijk het fiscale geschil tussen de overheid en de individuele bestuurders. Zo bestaat het gevaar dat het management, dat de fiscale fraude pleegde en zich persoonlijk verrijkte, de kosten voor de fouten grotendeels doorschuift naar de vennootschap. Van der Schueren: "De dading houdt geen enkele persoonlijke bevoordeling in." Cijfers over de belastingen die ze alsnog betaalden, willen de gedelegeerd bestuurders echter niet geven. Ook rijst de vraag of hier geen sprake van belangenvermenging is. De onafhankelijke bestuurders verwijzen in dat verband terug naar de stichters van de vennootschap. "Nochtans krijgen zij voor hun controletaak 10.000 euro per jaar," reageert een minderheidsaandeelhouder bitter, die in één adem het woord zwijggeld in de mond neemt. Op het internet uiten gefrustreerde beleggers hierover geregeld hun ongenoegen. Zij verwijten de stichters bij de beursintroductie aandelen te hebben verkocht met een verborgen gebrek. Na raadpleging van diverse adviseurs konden ze namelijk vermoeden dat de waardering van de aandelen niet volgens de wet verlopen was. Zo betalen de minderheidsaandeelhouders tweemaal de rekening: de eerste maal bij de beursintroductie, de tweede maal bij de boete. Van der Schueren: "De huidige beurskoers van het aandeel (11 euro) en het potentieel voor de dividenden is duidelijk in verhouding tot de prijs van de beursintroductie (8 euro), zodat geen enkele aandeelhouder enige schade heeft ondervonden."E.P. E.P.