OVERCAPACITEIT GELENIGD.
...

OVERCAPACITEIT GELENIGD.Het arrest van het Europees Hof van Justitie zal het medisch shoppen over de grens aanwakkeren (zie hoofdtekst). Maar vaak steken patiënten de grens over uit noodzaak. Zo lieten vorig jaar zowat 3000 Zeeuws-Vlamingen zich behandelen in een vijftal West- en Oost-Vlaamse ziekenhuizen voor hooggespecialiseerde zorg die ze in eigen streek niet vinden. Zo besparen ze zich een lange reis (met veerboot of via Antwerpen) naar instellingen elders in Nederland."Het aantal Zeeuwen in de West- en Oost-Vlaamse ziekenhuizen stijgt elk jaar met zo'n 10 à 15%," zegt Geert Basyn, stafmedewerker internationale samenwerking van de Gentse CM (Christelijke Mutualiteiten). "Vorig jaar kregen ze hier voor 140 miljoen frank verzorging." Het Universitair Ziekenhuis in Gent behandelt 46% van deze Zeeuwen, het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan in Brugge 21%, en het Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares in Gent 11%. De rest komt in Onze-Lieve-Vrouw Ter Linde in Knokke en Franciscus Xaverius in Brugge terecht. Met vijf ziekenhuizen sloot de Nederlandse mutualiteit OZ Zorgverzekeringen, die 95% van de Zeeuwse ziekenfondsverzekerden dekt, een akkoord over doorverwijzing en betalingsmodaliteiten. Van verdringing van Belgische patiënten is geen sprake: voor de vijf ziekenhuizen zijn de Zeeuwen eerder een welgekomen kans om hun overcapaciteit te lenigen. Afgezien van andere ziekenfondsen, gaf alleen al de CM-Gent 1,9 miljard frank uit voor behandeling van zijn leden in het Gentse Universitair Ziekenhuis. Tegenover dat bedrag is de 73 miljoen frank voor behandeling van de Zeeuwen in hetzelfde ziekenhuis een schijntje. In het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan in Brugge is de verhouding nagenoeg dezelfde: 1,5 miljard frank uitgaven voor CM-leden tegenover 21 miljoen frank voor Zeeuws-Vlamingen.Op vraag van OZ Zorgverzekeringen houdt de Gentse CM de facturen van de vijf ziekenhuizen aan de Zeeuws-Vlamingen in het oog. "Wij willen verhinderen dat de vijf ziekenhuizen hogere tarieven hanteren voor de Zeeuwen," zegt Daan Quaghebeur, adjunct-secretaris technische diensten van de CM in Gent. "Want de Zeeuws-Vlamingen komen graag naar hier - geen wachtlijsten, goede kwaliteit en redelijke prijzen - en de vijf ziekenhuizen weten dat maar al te goed. Als de vijf klinieken de kans krijgen om hun tarieven voor de Zeeuwen te verhogen, ontstaat er gevaar voor discriminatie van de Belgen, en dat kan de bedoeling niet zijn. Maar tekenen van zo'n discriminatie hebben we nog niet gezien." JOZEF VANGELDER