Van 19 tot 23 oktober strijkt Crowdsourcing Week neer in Brussel. Crowdsourcing betekent dat je gebruik maakt van een grote groep mensen om een project te organiseren, te financieren of te ontwerpen. Het evenement, georganiseerd door de gelijknamige internationale organisatie, draagt met zijn seminars het idee van de collaboratieve economie uit. Naast de evenementen helpt Crowdsourcing Week organisaties en bedrijven bij hun inspanningen om samenwerkingsmodellen te ontwikkelen.
...

Van 19 tot 23 oktober strijkt Crowdsourcing Week neer in Brussel. Crowdsourcing betekent dat je gebruik maakt van een grote groep mensen om een project te organiseren, te financieren of te ontwerpen. Het evenement, georganiseerd door de gelijknamige internationale organisatie, draagt met zijn seminars het idee van de collaboratieve economie uit. Naast de evenementen helpt Crowdsourcing Week organisaties en bedrijven bij hun inspanningen om samenwerkingsmodellen te ontwikkelen. De klemtoon van de evenementen ligt dit jaar op Europa en de organisatie heeft de uitgesproken ambitie ook beleidsmakers mee in het bad te trekken. Dat is te merken aan het programma dat Crowdsourcing Week in Brussel neerzet. Op de sprekerslijst staan politici als Annemie Turtelboom (Open Vld), Alexander De Croo (Open Vld), Pascal Smet (sp.a) en Els Ampe (Open Vld) naast economen als Peter De Keyzer en Herman Daems, een lange lijst sprekers uit grote ondernemingen of ervaringsdeskundigen met microkredieten, crowdfunding en innovatiemodellen. "Wij betalen onze sprekers geen vergoeding", verrast organisator Epi Ludvik. "Wij werken sinds de eerste dag op deze manier en focussen vooral op het creëren van content. Als je dat juist aanpakt, volgen de resultaten vanzelf. Veel sprekers zijn echt gepassioneerd door crowdsourcing en ook ministers zien het als een opportuniteit. Zij kunnen leren van ons, wij van hen." Ludvik voegt eraan toe dat de organisatie wel haar eigen ideeën in de praktijk brengt. In september organiseerde ze nog een crowdfundingactie -- geld ophalen bij een grote groep mensen -- op een Brits platform om haar activiteiten te financieren. Toch mag je crowdsourcing niet verengen tot crowdfunding, benadrukt Epi Ludvik. Crowdsourcing is veel breder. Het is een methode om een menigte (crowd in het Engels) te engageren voor een gemeenschappelijk doel. In de bedrijfswereld kom je dan al snel terecht bij innovatieprojecten waarrond bedrijven onderling of met klanten samenwerken, maar ook bij modellen voor meer efficiëntie of gemeenschappelijke oplossingen voor prangende problemen. Crowdsourcing Week ontwikkelde een diagram dat de verschillende toepassingen van crowdsourcing samenvat. "Zo'n diagram lijkt complex, maar we hebben al gemerkt dat het veel bedrijven een duidelijker idee geeft hoe ze in crowdsourcing kunnen stappen", verklaart Epi Ludvik. "Open innovatie is bekend, maar het kan ook gaan om het delen van knowhow of het opzetten van onlinecommunities. Dat zijn vaak elementen die bedrijven al enigszins kennen. Ze kunnen heel concreet onderzoeken welke talenten en middelen ze kunnen samenbrengen om de echte kracht van crowdsourcing te benutten." Volgens Ludvik is de toegenomen verbondenheid een van de motoren achter crowdsourcing. Het is eenvoudiger geworden voor individuen om collectief ideeën, ervaring, tijd of financiële middelen bij te dragen tot een project of doel. "Die collectieve mobilisering is de essentie van crowdsourcing", zegt Ludvik. "Crowdsourcing gaat om meer dan financiering. Door nauwer samen te werken met al wie betrokken is bij je bedrijf, kan je er veel meer dan enkel centen uithalen: nieuwe oplossingen, een sterker engagement van je klanten, co-creaties of kostenreducties." Epi Ludvik ervoer het potentieel van crowdsourcing in de reclame- en marketingwereld. Voor hij naar Singapore verhuisde om er vanuit Azië Crowdsourcing Week op de kaart te zetten, runde hij in New York het reclamebureau Ludvik+Partners. Het bureau past crowdsourcing toe door creatieve platformen op te richten. Het haalde de mosterd bij de basisideeën van auteur Jeff Howe, die de term 'crowdsourcing' in 2006 lanceerde in een artikel in Wired Magazine. Howe had opgemerkt hoe met dank aan de verhoogde connectiviteit los-vaste groepen ontstonden die open naar oplossingen zochten. Ludvik vertaalde dat naar zijn sector. "In de reclamewereld beperkte de creativiteit en content zich te sterk tot wat in de bureaus gebeurde", zegt hij. "We onderzochten wat er zou gebeuren als we de klanten actiever aan dat proces lieten deelnemen. Daar moet de focus zijn en we leerden snel dat veel creativiteit op een andere manier kan ontstaan dan via de traditionele processen." Lego is een lichtend voorbeeld van hoe een merk kan crowdsourcen. "Het systeem om een klantenidee ook echt te commercialiseren als het 10.000 volgers heeft, is heel slim. Je laat de klant delen in de opbrengst, en leert zelf bij. Het zegt meer dan een like op Facebook. Met Lego Ideas krijgt het bedrijf een idee van de mogelijkheden in prijszetting en van de potentiële grootte van de afzetmarkt. Het is een heel vooruitstrevende techniek, en tegelijk keer je terug naar de basis." Ludvik+Partners organiseerde in 2011 zijn eerste crowdsourcingevenement. Dat leidde een jaar later tot de oprichting van Crowdsourcing Week om het concept overal ter wereld en in uiteenlopende sectoren ingang te laten vinden. Met de uitgestoken hand naar de politieke wereld, trekt Ludvik de Crowdsourcing Week ook uit de bedrijfswereld. De hint is duidelijk. Politici die crowdsourcen, kunnen de kloof tussen de burger en de politiek dichten. Burgers kunnen concreter bijdragen tot het beleid, klinkt het. Ludvik ziet ook kansen voor innovatie in minder toegankelijke bedrijfstakken: gezondheidszorg, wetenschap, onderwijs en de financiële wereld. "Als het gaat over de ontwrichting van de oude zakenmodellen, dan kijken we meestal naar Uber of Airbnb. Maar onderzoek leert ons dat de financiële wereld het felst zal worden geraakt door de ontwrichting", weet Epi Ludvik. "Als nog eens een miljard mensen toegang krijgen tot het internet, zal een massieve verschuiving ontstaan. Voor sommige sectoren zal die verschuiving niet aangenaam zijn. We hebben nog maar een fractie van de ontwrichting gezien." Met zijn discours komt Ludvik in de buurt van wat notoire stemmen zoals de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin opperen. Hij doet er graag een schep bovenop. "Rifkin zegt dat een miljoen mensen bankier zullen worden, ik verwacht me aan een miljard bankiers. Commerciële banken doen niet wat ze moeten doen. De consument zal de zaken zelf in handen nemen, honderden bedrijven staan klaar om de klassieke banken te ontwrichten." Toch ziet hij ook kansen voor banken die zich willen transformeren, met menselijk kapitaal als grote troef. "Sommige banken zijn al te laat, maar dat mag je niet veralgemenen. De grote banken hebben duizenden medewerkers. Je zou versteld staan van de kracht van interne crowdsourcing. Het kan het begin zijn van de juiste evolutie voor de financiële wereld." Wouter Temmerman"Door nauwer samen te werken kan je er veel meer dan enkel centen uithalen: nieuwe oplossingen, een sterker engagement, co-creaties of kostenreducties" "Het systeem van Lego om een klantenidee te commer-cialiseren als het 10.000 volgers heeft, is heel slim. Je laat de klant delen in de opbrengst, en leert zelf bij"