De Amerikaanse ecoloog-econoom Herman Daly is vrijdag 28 oktober op 84-jarige leeftijd overleden. Hij stelde het bruto binnenlands product (bbp) als maatstaf voor de welvaart ter discussie. Samen met John B. Cobb ontwikkelde hij in 1...

De Amerikaanse ecoloog-econoom Herman Daly is vrijdag 28 oktober op 84-jarige leeftijd overleden. Hij stelde het bruto binnenlands product (bbp) als maatstaf voor de welvaart ter discussie. Samen met John B. Cobb ontwikkelde hij in 1989 een alternatief: de Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW). "Ik ben niet tegen de groei van welvaart. Ik denk dat het beter is rijker te zijn dan armer", zei Daly in juli nog in een interview met The New York Times. "De vraag is of groei, zoals vandaag gemeten en gepraktiseerd, de welvaart vergroot. Het bbp meet enkel de baten van economische activiteit, maar niet de kosten." "Dat bbp-groei de levensstandaard van mensen verbetert, is een valse assumptie. Als je alle doden en gewonden in het verkeer, chemische vervuiling, bosbranden en andere kosten van excessieve groei aftrekt van het bbp, is het in de meeste rijke landen helemaal niet duidelijk of de levensstandaard nog verbetert met groei." Herman Daly pleitte voor een steady-state-economie, ofwel een duurzaam economisch en ecologisch evenwicht. Die steady-state-economie houdt rekening met de grenzen van de natuur op lokaal, regionaal en planetair niveau.