De nieuwe kabinetschef van Karel Pinxten, federaal minister van Landbouw en Kmo, is de uit Waregem afkomstige dierenarts Piet Vanthemsche (42 j.), die in de sector bekend werd met de uitbouw van Sanitel, het geïnformatiseerde identificatie- en registratiesysteem voor de Belgische rundveestapel. Algemeen wordt het systeem beschouwd als een voorbeeld voor de rest van Europa.
...

De nieuwe kabinetschef van Karel Pinxten, federaal minister van Landbouw en Kmo, is de uit Waregem afkomstige dierenarts Piet Vanthemsche (42 j.), die in de sector bekend werd met de uitbouw van Sanitel, het geïnformatiseerde identificatie- en registratiesysteem voor de Belgische rundveestapel. Algemeen wordt het systeem beschouwd als een voorbeeld voor de rest van Europa. De benoeming als kabinetschef zal Vanthemsche ongetwijfeld als een bevestiging beschouwen : in '86 besliste hij zijn zelfstandige praktijk als dierenarts in Tielt stop te zetten om ambtenaar te worden. "Een zelfstandige praktijk was mijn ding niet," zegt Vanthemsche. "Ik wilde een bredere kijk krijgen op de sector en deelnemen aan het beleid. Aan de universiteit al, in Gent, was ik vertegenwoordiger van de studenten in de faculteitsraad diergeneeskunde." Bovendien waren de vooruitzichten voor een zelfstandige dierenarts niet rooskleurig : "Je kon wel je boterham verdienen, maar er waren te veel dierenartsen door de inkrimping van de landbouwsector. Bovendien zat mijn vrouw dag na dag aan de telefoon gekluisterd, want dierenartsen hadden toen vooral eenmanspraktijken. Zij wilde zelf ook terug aan het werk."Als beginnend inspecteur-dierenarts bij de Veterinaire Diensten van het ministerie van Landbouw in '86 krijgt Vanthemsche al meteen te maken met ziekten als varkenspest en runderbrucellose. Hij begint aan de opbouw van Sanitel. "Aanvankelijk kregen we veel kritiek, zelfs uit de eigen sector," vertelt Vanthemsche. " Te futuristisch, klonk het, of nog : je verkoopt lucht." Ander wapenfeit van Vanthemsche was het opzetten van het Sanitair Fonds, dat zich met de rundvee-, de varkens- en de pluimveesector beraadt over dierziekten en dat de sectoren in dat kader ook verplichte bijdragen oplegt. "Inderdaad, in België betalen de boeren zelf voor de varkenspest. Sedert zijn oprichting in 1987 verzamelde het Sanitair Fonds al 8 miljard frank aan bijdragen van de veehouderij." In 1992 wordt Vanthemsche bevorderd tot dierenarts-directeur bij de Veterinaire Diensten. De coördinatie en het crisisbeheer bij het uitbreken van dierenziekten zoals bij de varkenspest in 1994 en 1997 is één van zijn bevoegdheden. In 1994 wordt hij adviseur van de secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw en Middenstand. Hij krijgt er onder meer de coördinatie in handen van de dienst hormonenbestrijding van zijn ministerie en die van Volksgezondheid. "Eind vorig jaar vroeg de minister mij om kabinetschef te worden. Ik heb er niet lang over hoeven na te denken," zegt Vanthemsche. "Het ministerie van Landbouw en Kmo kent een traditie van goede samenwerking tussen kabinet en administratie."Intussen is Vanthemsche samen met zijn vrouw en zijn drie zonen die nu 17, 16 en 14 jaar zijn verhuisd van Tielt naar Groot-Bijgaarden. In zijn vrije tijd leest hij romans en poëzie. Zowel Willem Elsschot, John Tolkien als Tom Lanoye prijken in zijn boekenrek. Zijn vrouw werkt als verpleegster in het Universitair Ziekenhuis van Gent. "Zij wilde ook haar ding doen." PIET VANTHEMSCHE (KABINETSCHEF LANDBOUW EN KMO) In België betalen de boeren zelf voor de varkenspest.