De vastgoedbeurs Mipim verwacht van 10 tot 13 maart 20.000 bezoekers minder dan vorig jaar, een daling van 30 procent. "Er zijn vooral minder deelnemers uit Rusland, Oekraïne en het Midden-Oosten. Onder de Europese landen die Mipim al van bij het begin ononderbroken trouw zijn gebleven, zijn er veel minder afvalligen. We zien de daling van het bezoekersaantal trouwens als een bijkomende troef voor de exposanten en deelnemers die proactief blijven denken, ondanks de economische crisis", tracht persverantwoordelijke My-Lan Cao zichzelf te overtuigen.
...

De vastgoedbeurs Mipim verwacht van 10 tot 13 maart 20.000 bezoekers minder dan vorig jaar, een daling van 30 procent. "Er zijn vooral minder deelnemers uit Rusland, Oekraïne en het Midden-Oosten. Onder de Europese landen die Mipim al van bij het begin ononderbroken trouw zijn gebleven, zijn er veel minder afvalligen. We zien de daling van het bezoekersaantal trouwens als een bijkomende troef voor de exposanten en deelnemers die proactief blijven denken, ondanks de economische crisis", tracht persverantwoordelijke My-Lan Cao zichzelf te overtuigen. Onder de prominente genodigden die hun aanwezigheid al bevestigd hebben, prijkt ook de Russische vicepremier Dimitri Kozak. Hij is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de Olympische Winterspelen 2014 in Sotchi en wil ongetwijfeld de buitenlandse investeerders geruststellen. En dat zal beslist niet van een leien dakje lopen: de overgrote meerderheid van de Russische projectontwikkelaars heeft al bevestigd dat ze dit jaar de Croisette niet zullen aandoen. "Deelnemen zou geen enkele zin hebben. De meeste projecten zijn op dit ogenblik bevroren", stelt ADG-voorzitter Mikhaïl Petcherski vast. Het getuigt alleszins van een geruststellende scherpzinnigheid, zeker na de vloedgolf uit het oosten van de vorige jaren, met al de glitter en glamour, en de duizenden mooie meisjes op naaldhakken die in verhouding stonden tot de hoogte van de torens die ze kwamen voorstellen. Toch hoeft maart niet voor iedereen een verloren maand te worden: meer nog dan vroeger zal België een van de meest actieve en best vertegenwoordigde spelers zijn in het concert der natiën op de Croisette. De twintigste editie van Mipim zal een fraai allegaartje te zien krijgen van Vlaamse, Waalse en Brusselse ministers die - terloops gezegd - een zo goed als gemeenschappelijke plek hebben op de beurs. "Ik denk dat het niet goed zou overkomen, mochten we dit jaar met geld smijten. Er is helemaal geen reden tot juichen, ook al kunnen er nog zaakjes gedaan worden", vertrouwde een oplettende habitué ons toe. Iedereen zal zijn troeven komen uitspelen en zijn nieuwe actiegebieden voorstellen. Kortom, zoals gewoonlijk preken voor eigen parochie in de hoop bij de nu duidelijk minder talrijke investeerders toch de gevoelige snaar te raken. Er is wel een opvallend verschil. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een van de deelnemers van het eerste uur, zal in Cannes opnieuw aanwezig zijn met een zo goed als volledige regering. Ook het Waals Gewest vaardigt een uitgebreide delegatie af. Vlaanderen is veel minder aanwezig. De Antwerpse delegatie is zelfs bepaald miniem. Gelukkig is Gent er nog. Gent en Cannes zijn filmsteden. Dat schept misschien een band. Feit is dat Gent een trouwe en gelukkige standhouder is op het jaarlijkse vastgoedfeest in Cannes. In 1994 al had de stad toenmalig directeur van de dienst Economie Paul Teerlinck, nu stadssecretaris, op verkenning gestuurd naar Mipim. De eerste echte Gentse deelname dateert van 1996. Net zoals de voorbije jaren heeft Gent weer een ruime stand (66 m2) te midden van de andere Belgische exposanten. En ook dit jaar is de deelname een samenwerking van de stad en een 25-tal private partners, samen de vzw Flanders Ghent Development Group. Die private partners zijn overigens zeker niet exclusief Gents: ook bedrijven als Interbuild, Foruminvest, Daikin Europe en Willy Naessens Industriebouw trekken de Gentse kaart. Zelfs het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling van Knokke-Heist is een van de partners. Volgens schepen van Economie Ma-thias De Clerck (Open Vld) wordt zowel de partnerschapformule als de deelname zelf positief geëvalueerd. "Ondanks de crisis is het aantal leden van de vzw constant gebleven", merkt hij op. Zelf moet hij dit jaar verstek laten gaan in Cannes. De officiële Gentse delegatie bestaat uit schepen voor Stadsontwikkeling Karin Temmerman (sp.a), stadssecretaris Paul Teerlinck en Danny Van Royen, directeur van de dienst Economie. Gent vertrekt met drie doelstellingen naar Cannes: de stand van zaken in de voornaamste ruimtelijk-economische projecten toelichten, Gent promoten als place-to-be voor investeerders en eindgebruikers, en de citymarketing ondersteunen. Aandachtstrekker op de stand wordt een grote, tweedelige maquette van het nieuwe treinstation Gent-Sint-Pieters en de omgeving. Op 12 maart 2009 is er ook een Gentse Dag. In een kort tijdsbestek worden de troeven van de Gentse investeringsregio voorgesteld. De voertaal is Engels, wat erop wijst dat Gent mikt op een interna-tionaal publiek. Ook Flanders Investment and Trade (FIT), de Participatie Maatschappij Vlaanderen en Vlaamse Confederatie Bouw zullen een bijdrage leveren op de Gentse Dag. Dat het Vlaamse niveau op Mipim schittert door afwezigheid, is dus niet helemaal correct. Maar een eigen stand of een ruime afvaardiging lijkt geen optie. "De vastgoedsector is voor ons een secundaire doelgroep", motiveert Bart Mathei, woordvoerder bij FIT. "We concentreren ons in de eerste plaats op eindgebruikers en investeerders. Maar we ondersteunen wel de initiatieven van de steden." Van 2001 tot 2004 toonde ook Antwerpen zijn troeven en vastgoedpotentieel op Mipim. In 2003 was de 'A' zelfs prominent aanwezig in het straatbeeld van het mondaine Cannes. Een bijzonder ongelukkige timing: net op dat moment barstte op het thuisfront de Visa-affaire in alle hevigheid los. Sindsdien is het eigenlijk nooit meer goed gekomen tussen Antwerpen en Mipim. Dit jaar neemt een minidelegatie van Antwerp Headquarters de Antwerpse honneurs waar. Vorig jaar bezocht schepen van Economie Robert Voorhamme (sp.a) Mipim. "Om te kunnen inschatten wat die beurs voor Antwerpen kan betekenen", zegt hij. Echt enthousiast klinkt zijn oordeel niet. "Je kunt op Mipim in korte tijd enorm veel mensen ontmoeten. Dat is onmiskenbaar een troef. Anderzijds: die contacten zijn nogal eenzijdig. Het is een echte beurs voor de sector. Met veel project-ontwikkelaars en investeerders, maar met veel minder eindgebruikers. Om ontwikkelaars en investeerders aan te trekken, hebben we in Antwerpen vanuit stadsontwikkeling een zekere traditie opgebouwd via wedstrijden en open oproepen. Een deelname aan Mipim kost ook veel geld. Zeker als je een beetje wilt opvallen." Een gezamenlijke deelname zou die financiële drempel kunnen verlagen. Al enkele jaren wordt gesuggereerd dat Antwerpen en Gent de krachten moeten bundelen op Mipim. En in Gent is schepen De Clerck dat idee nog altijd genegen. "Wij zijn vragende partij om via een gezamenlijk initiatief deel te nemen", zegt hij. "Op voorwaarde dat iedere deelnemende stad ook haar eigen identiteit kan behouden." Maar Antwerpen lijkt de boot nu wat af te houden. Robert Voorhamme: "Gent heeft een traditie op Mipim. Het zou pretentieus zijn van ons om in dat concept in te breken. We hebben ooit gesuggereerd om met steun van de Vlaamse overheid voor een Vlaamse stand te gaan, maar daar is eigenlijk weinig of geen reactie op gekomen. Nu, ook dat is geen wonderformule. De Nederlandse Randstadsteden werken op die manier. Wie daar wie vertegenwoordigt, dat is allemaal niet zo duidelijk." In Kortrijk was (ex)-burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) altijd een fervente pleitbezorger van Mipim. Maar ook Kortrijk lijkt definitief af te haken. Dit jaar reist alleen Trui Tydgat, directeur van Stadsontwikkeling Kortijk, af naar Cannes. "Ik ga er promotie maken voor onze Kortrijk Vastgoeddag die in juni plaatsvindt", zegt ze. "Mipim is te duur voor een stad als Kortrijk. En het is ook niet vanzelfsprekend om als aanhangsel van Gent op zo'n beurs te functioneren. We hebben destijds geprobeerd om andere burgemeesters van Vlaamse steden warm te krijgen voor Mipim. Daar was toen weinig animo voor. En ik denk dat het nu ook niet het geschikte moment is om dat initiatief nieuw leven in te blazen." Hebben die andere Vlaamse steden ongelijk? Het antwoord van Lorin Parys, voorzitter van Flanders DC en COO van projectontwikkelaar Uplace, is genuanceerd. "Ik denk dat de Gentse deelname nuttig en succesvol is. Precies omdat Gent daar heel consistent in is. Gent op Mipim, dat is een afspraak geworden. Maar een succesformule kopiëren, is dom en contraproductief: je kunt één designstad hebben in een regio, geen zeven. Citymarketing moet vertrekken vanuit de eigenheid en de doelstellingen van de stad. Is grootschalige stadsontwikkeling een belangrijke doelstelling, dan kan een deelname aan Mipim zinvol zijn. Maar dan nog moet je je afvragen of Mipim wel het juiste instrument is. Ik kan me eerlijk gezegd voorstellen dat er efficiëntere marketingtools zijn." (T) Door Laurenz Verledens en Philippe Coulée