Ondanks duidelijke signalen dat het einde van de recessie stilaan in zicht komt, wordt 2009 economisch het donkerste jaar sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook in 2010 zal de groei nog erg mager blijven. Naast deze conjuncturele schok tast de crisis ook het groeipotentieel voor de daaropvolgende jaren aan.
...

Ondanks duidelijke signalen dat het einde van de recessie stilaan in zicht komt, wordt 2009 economisch het donkerste jaar sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook in 2010 zal de groei nog erg mager blijven. Naast deze conjuncturele schok tast de crisis ook het groeipotentieel voor de daaropvolgende jaren aan. Zo zal de investeringsdynamiek, een belangrijke factor in het groeipotentieel van een economie, geruime tijd onder druk staan. De ondermaatse capaciteitsbezetting door de spectaculaire vraagterugval maakt nieuwe investeringen op korte termijn overbodig. Daarnaast zullen de naweeën van de internationale financiële crisis meer dan waarschijnlijk uitmonden in hogere kredietkosten waardoor sommige investeringsprojecten niet langer interessant zijn. Onvermijdelijk zal de recessie ook resulteren in een duidelijke stijging van de werkloosheid. De voorbije decennia werd al pijnlijk geïllustreerd hoe moeilijk het wordt om de werkloosheidsgraad weer op precrisisniveau te krijgen. Na de recessies van begin jaren tachtig en begin jaren negentig duurde dat telkens tien jaar. Langdurige werkloosheid dreigt al snel een structureel karakter aan te nemen, wat opnieuw het groeipotentieel aantast. De impact van de crisis komt bovenop de negatieve impact van de demografische ontwikkelingen op het groeipotentieel. De komende jaren zal de potentiële groei eerder in de buurt van 1 procent liggen dan van de 2 procent van de voorbije decennia. Volgens het Federaal Planbureau zal de potentiële groei van de Belgische economie de volgende vijf jaar afglijden tot amper 1,3 procent. In een klimaat waarin de onvermijdelijke verslechtering van de overheidsfinanciën via gevoelige besparingen of hogere belastingen omgeturnd moet worden tot een buffer om de vergrijzingskosten op te vangen, wordt het zelfs moeilijk om dat lage groeicijfer te halen. Tegen die achtergrond is een herhaling van de gemiddelde groei van de voorbije tien jaar (2 procent per jaar) zo goed als uitgesloten in de komende jaren. Bovendien zal daarna de negatieve impact van de bevolkingsveroudering duidelijk toenemen. Een verhoging van het groeipotentieel kan dan enkel nog komen van verregaande structurele hervormingen, iets waar de voorbije tien jaar erg weinig enthousiasme voor was. Zonder zulke inspanningen zal de Belgische economie moeten leren leven met een structureel duidelijk lagere groei. En met lagere economische groei wordt alles moeilijker. trends.be ECB verlaagt rente niet verder.