KLACHT.
...

KLACHT.Momenteel buigt de Raad van de Mededinging zich over een klacht van een Aarlense advocaat in verband met de stageregels van de (lokale) Orde van Advocaten. De advocaat neemt het niet dat hij geen beroep mag doen op meer dan één stagiair. Deken Jozef Van den Heuvel van de Nationale Orde van Advocaten trekt vandaag, 22 februari, naar de Raad om zijn dossier te verdedigen. Van den Heuvel was wegens een buitenlandse zakenreis niet bereikbaar voor commentaar, maar een woordvoerder van de Orde merkt op "dat de aanvaarding van de klacht heel wat lokale reglementen op de helling zou zetten". Officieel heet het dat de Orde de stage organiseert met het oog op de kwaliteit van het beroep. Maar volgens sommigen kunnen de regels ook worden geïnterpreteerd als een vorm van belemmering tot de toetreding tot de markt, wat niet in overeenstemming is met de Wet op de Mededinging.Het is een feit dat het vandaag een stuk moeilijker is om advocaat te worden dan tien jaar geleden. Een streng toelatingsexamen naar verluidt was de stagiair van de Aarlense advocaat in kwestie hierin niet geslaagd verzwaart de werkdruk van de jonge advocaten. Het bevreemdt echter dat naast dit examen beperkingen worden opgelegd aan het aantal stagiairs dat een patron mag hebben. Deze beperking zou de oudere advocaat de gelegenheid moeten geven om zijn jonge confrater beter te kunnen begeleiden. Maar de Orde neemt deze taak grotendeels over door zelf cursussen te geven met het oog op het toelatingsexamen, omdat de patronale opleiding wel eens te wensen overliet. Critici vragen zich af of deze dubbele opleiding (door patron én Orde) niet te veel van het goede is. De Raad voor de Mededinging sprak zich vroeger al uit tegen de opstelling van de Orde van Architecten, die verplichte minimumprijzen oplegde. Bij een eerder gesprek, dus niet naar aanleiding van deze klacht, zei Patrick Van Cayseele (KU-Leuven en expert-lid van de Raad van de Mededinging) : "Het corporatisme van sommige vrije beroepen is uit den boze. Ook bij de advocatuur. Het is een beroep waar elke onderneming mee te maken heeft, dus kan een verstoring van de marktregels bij de balie de hele economie negatief beïnvloeden." Van Cayseele verwees overigens niet naar de stageregels, maar bespeelde een ander heikel thema bij de advocatuur : "Voorkeurtarieven van advocaten lijken wel erg veel op die van architecten."