Zal de economische recessie leiden tot een scherpe daling van de woningprijzen?
...

Zal de economische recessie leiden tot een scherpe daling van de woningprijzen? KOEN DE LEUS. "Niet volgens onze prognose. We houden rekening met een economische krimp van 7,1 procent in 2020, die deels wordt opgevangen door een stijging met 7,6 procent volgend jaar. De werkloosheid klimt dit jaar van 5,4 tot 7,5 procent. Dit jaar zal de koopkracht van de Belgen afnemen met 2 procent, maar volgend jaar stabiliseert ze. De Belgen zullen dus niet massaal verarmen. Onze conclusie: we verwachten dit jaar een prijsdaling van de woningmarkt van 1 à 2 procent en een stabilisatie in 2021. " Een dalende koopkracht heeft toch een negatief effect op de prijs van de woningen? DE LEUS. "Dat effect zal beperkt zijn. In de acht jaar sinds 1996 dat er zo'n daling was, ging de prijs van de woningen enkel in 2012 en 2013 naar beneden, met respectievelijk 0,4 en 1,3 procent. Dat was dus beperkt. De jongste zware daling van de woningprijzen vond plaats in 1981-1984, toen de reële prijs met maar liefst 40 procent zakte. Dat gebeurde omdat de rente in de voorafgaande periode met 5 procent was gestegen naar bijna 14 procent. Daarvan is nu geen sprake. "Positief is ook dat de banken op verzoek van de Nationale Bank van België zijn gestopt met hypotheekintresten aan te rekenen voor gezinnen in financiële moeilijkheden. Wie minder dan 1700 euro per maand verdient door tijdelijke werkloosheid, is niet in staat die intrest te betalen. Door de druk van de ketel te laten, vermijdt de overheid dat er gedwongen verkopen gebeuren. Die kunnen de vastgoedmarkt uit balans brengen." Is er in onzekere economische tijden bij gezinnen nog wel appetijt om te kopen? DE LEUS. "Als de economie aantrekt, komt de zekerheid terug. Jonge gezinnen die van plan waren een woning te kopen en die na de lockdown hun inkomen behouden, beginnen nog dit jaar opnieuw uit te kijken. Dat type koper vertegenwoordigt een derde van de vraag. Ik hoor nu al dat de vastgoedmakelaarskantoren de volgende weken een volle agenda hebben met gezinnen op zoek naar een woning. "Ook investeerders die een woning kopen om die te verhuren, stutten de markt. Na de klap op de beurzen werden velen ongerust en werd vastgoed nog meer een veilige haven. Er is nog veel kapitaal in België dat aanvaardbare rendementen zoekt. Ook het feit dat de Europese Centrale Bank liquide middelen in de markt blijft pompen, ondersteunt de vastgoedmarkt. De rente blijft op een heel laag peil, wat de aankoop van woningen zal stimuleren. "Terwijl de vraag stabiel blijft, daalt het aanbod. Vorig jaar nam het aantal vergunningen voor nieuwbouwappartementen in België af. Dit jaar was de bouwsector twee maanden zo goed als dood en kwamen er geen nieuwe appartementen op de markt. Tijdens de heropstart van de bouwsector zal de productieketen bovendien her en der stremmen, zodat het nieuwe aanbod traag op gang komt. Dat alles ondersteunt de prijs."