Het gehakketak rond de toekenning van de concessie voor de derde containerterminal in Antwerpen, waarvoor de procedure deze maand start, blijft voortduren. Fernand Huts, topman van Katoen Natie/Seaport Terminals reageert op de uitlatingen van havenbaas Eddy Bruyninckx in deze rubriek ( Trends, 14 mei 1998). Die zei dat hij niet zal doordrijven voor de betaling van 860 miljoen fran...

Het gehakketak rond de toekenning van de concessie voor de derde containerterminal in Antwerpen, waarvoor de procedure deze maand start, blijft voortduren. Fernand Huts, topman van Katoen Natie/Seaport Terminals reageert op de uitlatingen van havenbaas Eddy Bruyninckx in deze rubriek ( Trends, 14 mei 1998). Die zei dat hij niet zal doordrijven voor de betaling van 860 miljoen frank, die Hessenatie aan het Havenbedrijf Antwerpen moet. Huts: "Hessenatie moet nog minstens 1,5 miljard (860 miljoen frank plus vijf jaar intresten) betalen voor de concessie van de Europaterminal, die in 1993 werd verleend. En nu wil het de derde terminal ook binnenrijven. Ik meen dat men met zo'n slechte betaler best geen verdere deals sluit voor de rekening vereffend is." Het bedrag in kwestie werd bij de toekenning aan de prijs voor de concessie toegevoegd - met een totaal van 3,7 miljard frank - als indekking tegen het risico dat lopende rechtsgedingen het contract zouden vernietigen, zodat het Havenbedrijf schadevergoedingen zou moeten betalen. Toen Hessenatie de concessie verwierf, werd met het Havenbedrijf overeengekomen dat er geen volledige betaling moest gebeuren, maar dat een bankwaarborg voor dat bijkomende bedrag (860 miljoen) voldoende was."Ik vind geen enkele clausule in de concessie-overeenkomst die zo'n onderhandse overeenkomst toelaat," stelt Huts. "De voorwaarden werden dus aangepast in de loop van de concessie. De vraag rijst of het Havenbedrijf achteraf een gelijkaardige houding had aangenomen als een andere partij dan Hessenatie de concessie had verkregen. Ik meen van niet. Er is dus sprake van discriminatie."Naast dit eerder abstracte argument, ziet Huts nog een andere reden om de derde concessie niét aan Hessenatie (of de derde gegadigde, Noord Natie) te verlenen. CMB-topman Marc Saverys kondigde in Trends van 7 mei 1998 de verloving aan van dochtermaatschappij Hesssenatie en Noord Natie. Hij voorspelde immers een fusie tussen beide bedrijven, die vandaag de twee bestaande containertermnals uitbaten. In dat geval zouden álle containertrafieken voor de sluizen door een monopolist worden behandeld. Voor zo'n vitaal element in het havenbeleid is dit onaanvaardbaar. Katoen Natie is dus de meest logische partij om dit euvel te verhelpen."