Met z'n drieën zetten ze hun schouders onder de KMO-Contact-werking van het NCMV, de organisatie voor zelfstandige ondernemers : Herwig Dejonghe, algemeen directeur van het Westrozebeekse Pinguin (diepvriesproducten), is zopas nationaal voorzitter geworden ; Jean Lathouwers, gedelegeerd bestuurder van softwarebedrijf LSA Delta (Zutendaal), wordt vice-voorzitter ; en Marnix Demasure is sinds begin dit jaar nationaal coörd...

Met z'n drieën zetten ze hun schouders onder de KMO-Contact-werking van het NCMV, de organisatie voor zelfstandige ondernemers : Herwig Dejonghe, algemeen directeur van het Westrozebeekse Pinguin (diepvriesproducten), is zopas nationaal voorzitter geworden ; Jean Lathouwers, gedelegeerd bestuurder van softwarebedrijf LSA Delta (Zutendaal), wordt vice-voorzitter ; en Marnix Demasure is sinds begin dit jaar nationaal coördinator. Hij is de operationele spil. Die benoemingen zijn er gekomen omdat het NCMV naast zijn sectorale werking met diverse beroepsfederaties en zijn (intersectorale) afdelingswerking in de diverse regio's, die poot KMO-Contact sterker wil uitbouwen. Marnix Demasure : "Sinds een viertal jaren reeds organiseerde het NCMV jaarlijks een dertigtal kmo-sessies, die op sommige plaatsen uitmondden in de oprichting van regionale KMO-Contactgroepen. Nu wordt dat meer gestroomlijnd, met een nationale stuurgroep erbovenop, die voortaan ook twee vertegenwoordigers heeft in de Algemene Raad van het NCMV."Het doel is drieledig : syndicale belangenbehartiging voor die specifieke doelgroep van kmo's die qua investeringen, nieuwe markten, personeel, opvolging enzovoort in een groeifase zitten, informatie- en vormingsinitiatieven, en het stimuleren van ervaringsuitwisseling tussen de kmo-leiders.Marnix Demasure (35 j.) begon na zijn studie Moderne Geschiedenis aan de KU-Leuven in '87 zijn loopbaan als arrondissementeel secretaris van de CVP voor Roeselare-Tielt. In '88 stapte hij over naar NCMV-West-Vlaanderen "mijn politieke voorgeschiedenis had daar echter niks mee te zien," benadrukt hij waar hij provinciaal secretaris werd. De voorbije jaren was hij er sterk betrokken bij de spontaan gegroeide kmo-werking. Zo ook bij KMO-Net, de Internet-activiteiten die de West-Vlaamse afdeling ontwikkelde op http://www.ncmvwest.be. "Binnen een paar maanden willen we nu ook op nationaal niveau een serieuze site op Internet uitbouwen onder dezelfde naam KMO-Net," vertelt Demasure, die in de praktijk ondervindt hoezeer de Vlaamse kmo-leiders behoefte hebben aan begeleiding op Internet- en ander multimediaal gebied. Demasure : "Ook de komst van de euro en van het jaar 2000 zijn thema's waarrond we zeer veel vragen krijgen. En dan is er nog de problematiek van de zonevreemde bedrijven vooral in West-Vlaanderen en in de Kempen die veel bedrijfsleiders kwade dromen bezorgt." Genoeg werk aan de winkel dus voor Ingelmunstenaar Demasure vader van drie kinderen , die onder meer ook zetelt in het directiecomitee van de GOM West-Vlaanderen, in de adviesraad van de regionale zender WTV, en in de raad van beheer van het bedrijvencentrum in Brugge. MARNIX DEMASURE (NCMV) Operationele spil van de verbeterde KMO-Contact-werking.