In een reactie op het bericht in The Sunday Times zei Teheran dat Iran uraniummijnen heeft en dus geen behoefte heeft aan import. Het Iranese uranium is echter minder rijk dan het Katangese. Iran zou beschikken over vrij grote uraniumvoorraden die gekend zijn. Om zijn nucleair ontwikkelingsprogramma te kunnen voortzetten, zou Teheran echter proberen buiten het internationale controlecircuit illegaal kleine hoeveelheden op te kopen.
...

In een reactie op het bericht in The Sunday Times zei Teheran dat Iran uraniummijnen heeft en dus geen behoefte heeft aan import. Het Iranese uranium is echter minder rijk dan het Katangese. Iran zou beschikken over vrij grote uraniumvoorraden die gekend zijn. Om zijn nucleair ontwikkelingsprogramma te kunnen voortzetten, zou Teheran echter proberen buiten het internationale controlecircuit illegaal kleine hoeveelheden op te kopen. De Congolese regering werpt op dat uraniumhoudend erts niet brut uit Katanga getransporteerd kan worden. Omdat de ertsenconcentrator van Shinkolobwe (die diende voor de Hiroshimabom) in 1961 ontmanteld werd. Bijgevolg kan dat erts niet ter plaatse verrijkt worden tot de zogenaamde yellow cake die kleine, geconcentreerde transporten toelaat. Maar omdat het uraniumhoudend erts uit Katanga zo rijk is, zouden relatief kleine hoeveelheden toch kunnen volstaan. Volgens onze Congolese bronnen niet voor atoombommen, maar voor zogenaamde kleine 'vuile bommen' ( dirty bombs) die gebruikt kunnen worden bij terroristische aanslagen. Gouverneur Kisula Ngoy van Katanga verklaarde dat op 9 augustus de Amerikaanse ambassade de mijn van Shinkolobwe had bezocht en daar niets abnormaals had vastgesteld. Niettemin vraagt hij een officieel onafhankelijk onderzoek. Hij oppert immers de mogelijkheid dat radioactief materiaal uit illegale exploitatie verkocht zou worden door lokale bedrijven. De reeksnummers voor de uraniumleveringen waaraan gerefereerd wordt in de briefwisseling tussen Wieland GmbH en Saman Cheshemen uit Iran zouden (na onderzoek door Trends) overgenomen zijn uit officiële uraniumverkopen door het Congolese staatsmijnbedrijf Gécamines van bestaande voorraden uit 1966 en 1968 van Shinkolobwe. Werden die vroegere reeksnummers gebruikt om deze smokkeloperatie waarheidsgetrouw te doen lijken? Het ongelooflijke bedrag van 2 miljard dollar wordt door sommigen uitgelegd als een witwasoperatie. Behalve uraniumhoudende ertsen uit Katanga, kan bij de operaties (waarvoor onze Congolese bronnen aan de alarmbel trekken) radioactief afval betrokken zijn van de intussen zwaar verwaarloosde nucleaire onderzoekscentrale TRIGA II in Kinshasa. "Jullie westerlingen zijn onvoorstelbaar," zegt een informant."Jullie reageren met ongeloof terwijl het onder jullie ogen gebeurt." Hij verwijst naar Osama Bin Laden: "Zelfs inlichtingendiensten snappen niet hoe een man vanuit een grot de aanslagen van 11 september 2001 in New York heeft kunnen financieren. Dat ging niet via Wall Street, zo ook rukken islamitische madrassas op van Oost-Congo tot Noord-Katanga via tontinnes, de typisch Afrikaanse informele spaarverenigingen."