CONFEDERALISME is een slogan voor Vlaams-nationalisten en een schietschijf voor hun tegenstanders. Laten we de symboolretoriek inruilen voor de kernvraag: kunnen we de gestolde Belgische democratie doen smelten door de diepe politieke verschillen tussen de regio's in een meer regionale democratie te vertalen? Het antwoord op die vraag is positief. Het kan ten dele zelfs zonder staatshervorming.
...