"PENSIOEN op 65 jaar, een kortere werkweek met loonbehoud, gratis openbaar vervoer, grote infrastructuurwerken,... Dat zijn zotte voorstellen. De Waalse en Brusselse overheidsfinanciën zijn van die aard dat dit geld er enkel kan komen door de belastingen te verhogen of Vlaamse transfers te aanvaarden. We zijn veroordeeld om een geplande ontbinding van de federale staat te aanvaarden." Dat is geen uitspraak van de N-VA-voorzitter Bart De Wever of de kandidaat-premier Jan Jambom. Hij komt van Hervé Hasquin, een éminence grise van de Franstalige liberalen. In een gesprek met Le Vif windt de voormalige minister-president van de Franse Gemeenschap er geen doekjes om: als de N-VA het confederalisme op tafel legt, dan heeft de partij gelijk. En de voormalige MR-politicus besluit: "De Walen moeten in eigen boezem kijken."
...