Rond deze tijd wordt het Antwerpse Xeikon, producent van digitale kleurendrukpersen, genoteerd op de Nasdaq, de Amerikaanse schermenbeurs voor snelgroeiende bedrijven (Nasdaq staat voor National Association of Securities Dealers Automated Quotation market). Dit is na Lernout & Hauspie Speech Products, het tweede Vlaamse technologiebedrijf dat naar deze VS-beurs trekt. L&H ging Xeikon voor in december '95.
...

Rond deze tijd wordt het Antwerpse Xeikon, producent van digitale kleurendrukpersen, genoteerd op de Nasdaq, de Amerikaanse schermenbeurs voor snelgroeiende bedrijven (Nasdaq staat voor National Association of Securities Dealers Automated Quotation market). Dit is na Lernout & Hauspie Speech Products, het tweede Vlaamse technologiebedrijf dat naar deze VS-beurs trekt. L&H ging Xeikon voor in december '95. Jacques Putzeys, de gedelegeerd bestuurder van de EasdaqEuropean Association of Securities Dealers Automated Quotation market, een onderneming die vanuit Zaventem een Europese Nasdaq op poten wil zetten is best tevreden met deze evolutie : "Het bewijst dat er, ook in Vlaanderen, wel degelijk vraag is voor zo'n beurs. LHS en Xeikon zullen andere ondernemingen ertoe aanzetten een beroep op de openbare kapitaalmarkt te doen. Veel groeibedrijven hebben geen toegang tot de traditionele beurs omdat de noteringsvoorwaarden zo conservatief zijn. Beurzen waren te veel enkel de beschermer van de investeerder en minder het financieringsinstrument tussen de investeerder en de onderneming." TRENDS. Beschouwt u de Nasdaq als een concurrent ? JACQUES PUTZEYS (EASDAQ). Integendeel ! Nasdaq is één van onze vele aandeelhouders. In de beginfase zullen Europese bedrijven op de Nasdaq trouwens indien ze dat wensen op de Easdaq worden genoteerd. Dat zal ons de nodige liquiditeit geven. Nasdaq geeft ons de kritische massa om op te starten. Wat zijn uw prognoses voor Easdaq ?Wij rekenen (conservatief) bij de start op 25 bedrijven, waarvan er een aantal al op de Nasdaq genoteerd zijn. In de eerste maand zouden we een tiental nieuwe noteringen plaatsen. Tot nog toe hebben we niet actief geprospecteerd naar kandidaat-ondernemingen. Toch komen de ondernemers al spontaan informatie vragen.Begin maart klonk het nieuwe bestuur van de Beurs van Brussel erg ambitieus. Naast de gewone beurshandel wil het Beursplein zich in de toekomst ook richten op groeibedrijven. Het beursbestuur verwijst naar de bevoorrechte relatie met de Franse Nouveau Marché (NM) die onlangs van start ging. Vormt de NM een bedreiging ? Neen. Snelgroeiers met internationale ambities kunnen een beroep doen op de Easdaq, in een latere fase eventueel in combinatie met onze vrienden van de Nasdaq. Regionale snelgroeiers kunnen aan hun trekken komen bij de Beurs van Parijs of het bijhuis in Brussel. En regionale familiebedrijven die rustig willen doorgroeien kunnen naar de regionale beurs trekken. Zo stoot ik wel eens op ondernemingen die niet direct in ons profiel passen. Die stuur ik rustig door naar Antwerpen. Brussel is erg ambitieus en wil zich op alle soorten van beleggers richten. Ik vraag me af of ze misschien niet beter een niche zouden zoeken.Is hun keuze voor de Nouveau Marché verstandig ?Ik heb zo mijn twijfels. De Nouveau Marché is fel Frans gekleurd. Een groot aantal van de aangekondigde noteringen zit momenteel in de portefeuilles van traditionele Franse investeerders. Via de omweg van de NM komen ze terug terecht in hun portfolio. Internationale investeerders trek je enkel aan door een open, Europese markt. Lernout & Hauspie, dat genoteerd staat op de Nasdaq, en would be-Nasdaqbedrijven, zoals Xeikon, zoeken internationale beleggers. Zij zullen nooit opteren voor zo'n Frans-Brussels concept. Hetzelfde geldt trouwens voor Franse bedrijven, zoals LVMH of Thomson-CSF, die op de Nasdaq staan genoteerd. Zij denken Angelsaksisch en opereren internationaal. De Franse beurs zou hen verstikken. De link tussen Brussel en Parijs gebeurt klaarblijkelijk niet op economische gronden. De Nouveau Marché is voor ons geen concurrent.En de Alternative Investment Market, die in de Londense City opereert ? Ook niet. Het is een regionaal initiatief voor Britse ondernemingen.Zullen ondernemingen die op de Easdaq genoteerd zijn automatisch op de Nasdaq worden aanvaard ?Neen. Nasdaq is uiterst streng op de informatieverstrekking van de ondernemingen die er genoteerd staan. Zij hanteren de US GAAP ( US General Accepted Accountancy Principles), en de geroutineerde Securities and Exchange Commisson ziet toe op de naleving van die regels. Het verlies of de komst van nieuwe klanten, herstructureringen, nieuwe bestuurders of topkaders, recente O&O-ontwikkelingen moéten op straffe van schorsing, desnoods worden gemeld. Onze informatie- en transparantieregels zullen even streng zijn, maar in een andere vorm worden gegoten dan de Amerikaanse. Die regels vereisen een aanpassing van de bedrijfscultuur. Zal een Europese onderneming die stap naar transparantie kunnen zetten ?Het zal gezien het motto pour vivre heureux, vivons cachés, dat nogal eens wordt gehanteerd niet makkelijk zijn. Maar de Easdaq valt of staat met informatie. Zolang men aan institutionele beleggers geen transparantie garandeert, blijven ze weg. Zoals het beperkte succes van de Nouveau Marché één notering hebben ze tot nog toe trouwens bewijst. Wie zal toezien op de transparantie van de Easdaq ?Wat de vorm van de prospectussen en andere informatiebronnen betreft, zal de Commissie van het Bank- en Financiewezen optreden. Voor de inhoudelijke controle van de accounting standards willen we een beroep doen op specialisten van de big six van internationale topaccountants. U pleit voor transparantie, maar u wil de markt organiseren via marketmakers. Investment banks zouden zich na een audit van de onderneming in kwestie garant stellen om de aandelen van het Easdaq-bedrijf aan een nader te bepalen prijs te kopen en te verkopen. Dit beurssysteem staat sterk onder druk in de Londense City. Waarom doet u geen beroep op het ordergedreven systeem, dat de meeste continentale beurzen hanteren ? Omdat we de beleggers liquiditeit willen garanderen. Elke koper moet zeker zijn dat hij de aandelen van de hand kan doen. Anders geraakt de Easdaq niet van de grond. We willen de monopolievorming aan de vraagkant vermijden door een beroep te doen op minstens twee marketmakers, die tegen elkaar concurreren. Toegegeven, dit is geen ideaal systeem. Eéns er 500 ondernemingen op de Easdaq genoteerd staan dit is onze realistische doelstelling zullen er voldoende geïnteresseerde beleggers zijn om ook de vraag naar aandelen te garanderen. In dat geval kunnen we overschakelen naar een combinatie met een ordergedreven systeem. HANS BROCKMANSJACQUES PUTZEYS (EASDAQ) De Brusselse beurs is erg ambitieus. Te ambitieus ?