EUROGALVA EN LENSSEN.
...

EUROGALVA EN LENSSEN.De voornaamste concurrent van Galva Power is Eurogalva, dat een minderheidsparticipatie (16 %) heeft in Verzinkerij Lenssen, dat op zijn beurt 33 % heeft in LGB ( Limburgs Galvanisatiebedrijf). LGB werd opgericht door de familie Lenssen, nadat ze weggetrokken was uit het Antwerpse BMT. In de jaren tachtig werkte in de nachtploeg bij LGB ene... Jean-Pierre Bleyen. Eind de jaren tachtig kwam er ruzie in de familie Lenssen en richtten de broers Georges en Paul Verzinkerij Lenssen op en lieten ze hun neven bij LGB achter. Eurogalva (Ninove) tekent voor 24.000 ton verzinkt staal per jaar, Verzinkerij Lenssen (Genk) voor 19.000. Eurogalva heeft in '95 een omzet van 206 miljoen frank gehaald, Lenssen klokte af op 188 miljoen. "We zijn een belangrijk concurrent van Galva Power, want we zitten in hetzelfde marktsegment," zegt Leo De Bruyne, algemeen directeur Eurogalva. Op 15 november van vorig jaar werd Eurogalva in alle stilte overgenomen door de Nederlandse Bammens-groep, die zelf behoort tot de Rotterdamse TBI-holding. De Bammens-groep bezit zes verzinkerijen in Nederland en dat versterkt de positie van Eurogalva. Wat er zal gebeuren met het aandeel in Verzinkerij Lenssen dat zich vooral op Nederland richt en dus een concurrent is van de verzinkerijen van de Bammens-groep weet De Bruyne niet. "Dat zal de toekomst uitwijzen," zegt hij. Georges Lenssen, gedelegeerd bestuurder Verzinkerij Lenssen : "Er zijn nog geen contacten. Gaan we samen verder of wordt het een ontkoppeling ? Ik wil daar nog niets over kwijt." De overname van Eurogalva dat uit de invloedssfeer van de Antwerpse scheepsherstelling komt was hoog tijd, want het bedrijf was in slechte papieren verzeild. De omzet bleef wel stabiel, maar met de "winst" ging het van langsom slechter : -2,5 miljoen in '92, -6,7 in '94 en -23 miljoen in '95. Dochter Galva Decamp, een kleine ouderwetse verzinkerij in Charleroi, moest daarbij de duimen leggen. Na de overname kreeg Eurogalva een kapitaalinjectie van 30 miljoen frank. "We gaan nu gespreid in fases 100 miljoen investeren in moderniserings- en milieu-investeringen."NEDERLANDSE MARKT.Verzinkerij Lenssen (52 % de broers Lenssen en met als minderheidsaandeelhouders naast Eurogalva, de Limburgse Investeringsmaatschappij en Keno van Roger Kempeneers) heeft steeds goed gedraaid. In '95 werd nog 13 miljoen winst gehaald. Lenssen is een modern bedrijf, dat zich richt op de lucratievere Nederlandse markt. Georges Lenssen : "Wij hebben ons gespecialiseerd in het kwaliteitswerk en verzinken vooral voor Nederlandse serrebouwers. We doen voor onze klanten ook aan voorraadbeheer. Eurogalva en Galva Power gaan meer in concurrentie omdat ze zich beide richten op de constructiemarkt. Daarvoor is er een overaanbod en omdat het steeds om projecten gaat, wordt dat tot de laatste centiem gespeeld. Wij hebben een vaste cliënteel die meer naar kwaliteit kijkt."